Razminas užsispyręs aiškina, kad Kryžkalnio motiną susprogdino 1990, o ne 1989…išsisukinėja dėl s13

Posted: May 14, 2017 in Uncategorized

Featured Image -- 6410

Nuotr. Razminas ir jo 5 šalininkai.

Nesuprantu Razmino. Žmogus metuose, ir neva nori jau atskleisti tiesą, ir davė tokį didelį interviu “Laisvam laikraščiui”, tačiau ten įpynė melo ir nesąmonių, todėl visas jo kalbėjimas akylam žmogui pradeda atrodyti kaip iš piršto laužta.

Apie 1989 metų įvykius, kai buvo bandoma susprogdinti Kryžkalnio motiną, ne kartą rašė ir spauda, ir pasisakinėjo įvairūs kariškiai susiėjimuose minint įvairias progas.

Žilvinas Razminas be to interviu iškraipo faktus, ir aiškina, jog jam buvo trukdoma dalyvauti 1990 02 vykusiuose rinkimuose, kuriuos ji savo straipsnyje iš vasario nukėlė į vasarą…

Nenurodo priežasčių, kodėl.

Ogi 1990 02 rinkimai buvo ne į Lietuvos aukščiausiąją tarybą, o į LTSR deputatų tarybą, ir visi kandidatai turėjo būti nekliūvę teisėsaugai.,

Ogi susprogdinęs arba bandęs susprogdinti 1989 metais Kryžkalnį Žilvinas Razminas užkliuvo teisėsaugai, tada jau ir LTSR VRK turbūt kreivai žiūrėjo, na ir Sąjūdis ir visi kiti paprašė, gal jis pasitrauktų ir užleistų kažką su švaria reputacija – nes žmonės tiesiog nerinks, o jeigu išrinks, tada visi sakys, kas Taryboje sėdi teroristai.

Karta, gimusi po 1990 metų iš viso ir nežino, kurioje vietoje landsbergininkai, butkevičininkai, žukininkai meluoja.

Tiesa, teisingai – kieno gi žmogus yra Razminas?

Landsbergis jam priešas, ir Butkevičius, kuris susip[yko su Papuniu – priešas.

Yra dar toks generolas Žukas, su juo Razminas buv o labai dideli draugai, Žukas buvo generalinis KAD inspektorius, o jau Razminas buvo Šiaulių skyriaus KAD inspektorius, na tiesiog 1990 metų karinė Lietuvos žvalgyba paprastai tariant.

Na o Butkevičius buvo toks KAD vadas, nuo kurio net Skučas ir jo vyrai, apsaugos ir žvalgybos tarnyba ATAS, kuri sekė KGB, ir visus kitus įtartinus asmenis, slėpdavo, ką jie veikia, nes laikė nepatikimu.

Kurioje Razminas pusėje – jeigu eina prieš visus neaišku.

Gal teisingai pikti troliai jį ir vadina Kremliaus žmogumi, nes visada kyla klausimas “qui bono?” kas laimi lotyniškai kalbant?

Laimi Lietuvai priešiškos jėgos, kurioms naudinga kelti suirutę.

Na o kadangi Kremlius tapo bendriniu žodžiu Lietuvos priešų, tai ir nespėliosiu, kuri valstybė prieš mus čia taip kelia vėją.

Razminas kas antrame sakinyje visur naudoja žodį “žydai”, tai gal iš ten safario vėjelis pučia? Juk žydiškų automatų UZI pirko? Pirko. O kur jie dėjosi?

Bala žino.

Razminas aiškina, koks jis teisingas ir kitaip kaip, tačiau jis buvo Šiaulių KAD inspektorius, ir atsakė savo regione.

Dabar pasako dalį tiesos, dalį nutyli, kodėl prieš sausio tryliktą jį neva išmetė, bet sausio 13 atminimo medalį gavo – irgi nepaaiškina. Nes kaip suprantame visi, niekas jo iš niekur neišmetė – nes medalis nepriklausytų.

Sausio 13 rašo jis straipsnyje, neva jis nedalyvavo šventas, nes buvo išmestas, tačiau Latvijoje kai jį sučiupo buvę omonininkai, daužė ir spardė, ir kaltino jį sausio 13 scenarijaus parašymu.

Tame straipsnyje Razminas išdavė, jog sausio tryliktos scenarijus buvo kruvinas, ir kad jis iš dalies už jį atsakingas, o dabar vaidina auką.

Dar griaudėja ir aiškina, jog reikia teisti visus, kurie dezrtyravo.

Man irgi rašinėjo neapykantos pilnus laiškus, ir keikė mano be žinios dingusį brolį: jis nepilnametis savanoris, turėjo eiti po tankais ir su Šimulioniu žūti, bet nenuėjo, nes nepilnamečio neišleido mama – pasinaudojo motinos teise auklėti ir prižiūrėti vaikus.

Audrius Skaistys nuėjo į parlamentą, dabar iki gyvos galvos pavalgęs, žmona Skaistė – Seime. Po daugelio metų jau prisiminė, kad buvo LTSR ST. Oj Lietuvos AT, aj koks skirtumas, vis tiek 1991 02 09 referendumas buvo neįvykęs, nes išstoti iš Sojūzo galima buvo tik atlikus visuotinį referendumą.

vaikams meluojama, kad sausio tryliktą po tankais iškovojome laisvę. Tačiau Nepriklausomybė yra juridinis aktas, ir jis iškovotas 1991 02 09.

Ne nukvėšę Papunis, ir jo teroristai mums atkūrė Lietuvą – mes patys ją atkūrėme, balsuodami referendume, kur ir leituvis, ir rusas, ir žydas, kurio taip nekenčia Razminas, balsavo už.

Aš nebalsavau, bet kadan gi visi giriasi, aš irgi pasigirsiu – prie Parlamento buvau 1991 01 11. Grojo ansamblis “Jonis”, degė laužai. Tai man irgi medalį turbūt reikia duoti, a?

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s