Išblaivėjęs A.Matulas prastūmė ir siekia sugrąžinti sovietinį priverstinio gydymo institutą, plačiai naudotą KGB

Posted: May 27, 2017 in Uncategorized

Image result for matulas

Po alkoholio draudimais per tą garsų rėkimą niekas nepasidomėjo, ką visiškai vakare, jau po valstybės įstaigos darbo valandų, prastūminėjo Matulas, kuris giriasi, kad yra blaivininkas.

2 – 8a. 17:35~17:50 Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 16 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-659) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai(1), susiję dokumentai(2))
  • Antanas Matulas
2 – 8b. Civilinio kodekso 2.26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-660) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai(1), susiję dokumentai(2))

Ogi nesankcionuotą žmonių hospitalizavimą – toks įstatymas galiojo tik sovietiniais laikais, ir aišku, grįžus demokratinei santvarkai, kaip neatitinkantis Konstitucijos, buvo panaikintas 2000 metais patvirtinus naują Civilinį kodeksą, kuris įsigaliojo 2001 07 01.

Konservatorius Matulas mano, jog tai yra klaida, todėl siūlo grąžinti tarybinius įstatymas, ir tokius tarybinius įstatymus kiš pasirašinėti Prezidentei.

Jeigu vaikus jau galima atimti pagal anoniminį skambutį, tai neįtikusį kaimyną pašalinti galima irgi bus pagal skambutį, o kol išsiaiškins per teismus, galės praeiti net 7 dienos.

Skaistos Rakauskienės (galimai) nužudymas rodo, jog užtenka vienos injekcijos sveikam žmogui, kad jis pakratytų kojas.

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. I – 924  16 IR 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

2017 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 16 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais paciento priverstiniam gydymui turi būti gautas leidimas šio įstatymo 28 straipsnyje nustatyta tvarka. Kol bus gautas teismo leidimas, pacientas gali būti priverstinai gydomas dviejų psichiatrų ir vieno psichiatrijos įstaigos administracijos atstovo – gydytojo sprendimu ne ilgiau kaip tris kalendorines dienas.“

2 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

  1. Pakeisti 28 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Esant šio įstatymo 27 straipsnyje nurodytoms aplinkybėms, pacientas gali būti priverstinai hospitalizuotas ir priverstinai gydomas psichiatrijos įstaigoje ne ilgiau kaip tris kalendorines dienas be teismo leidimo. Jeigu per tris kalendorines dienas teismas leidimo neduoda, priverstinis hospitalizavimas ir priverstinis gydymas turi būti nutraukti. Apie priverstinį hospitalizavimą psichiatrijos įstaigos administracija nedelsdama praneša paciento atstovui.“

  1. Pakeisti 28 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Kai pacientas priverstinai hospitalizuojamas, psichiatrijos įstaigos administracija privalo ne vėliau kaip per tris kalendorines dienas kreiptis į teismą. Teismas, apsvarstęs psichiatrų rekomendacijas, turi teisę priimti sprendimą dėl paciento priverstinio hospitalizavimo ir priverstinio gydymo pratęsimo, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui nuo priverstinio hospitalizavimo pradžios. Pagal psichiatro rekomendacijas psichiatrijos įstaigos administracija turi teisę nutraukti paciento priverstinį hospitalizavimą ir priverstinį gydymą anksčiau.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentė

Teikia

Seimo narys                                                     Antanas Matulas

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s