Lithuanian Defence Minister representing D. Grybausakaite’s decree – asks for the right to send troups (to invade) to Ukraine

Posted: June 8, 2017 in Uncategorized

Image result for karoblis

Today in the Lithuanian Parliament Lithuanian Defence Minister Raimundas Karoblis will represent chances of the laws, concerning militar quiestions.

He urges for the right to send Lithuanian troups, covering any militar action under “cooperation” principle.

Parliament Law department asks Karoblis: why to involve “cooperation” under coverage of “special militar operations”? Why minister himself doesn’t aprove those operations, and why he is askind to change laws?

“It is not quite understandable, why “cooperation with Ukraine army” is involved in the law, concerning special militar operations abroad?” – asks Law department of Lithuanian Parliament.

Key words: Lithuanian troups, Ukraine, cooperation, special operation

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIIIP-790*&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2015 M. GRUODŽIO 22 D. NUTARIMO NR. XII-2232 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KARINIŲ VIENETŲ DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE“ PAKEITIMO

 

2017-06-06 Nr. XIIIP-790

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

  1. Projekto 1 straipsniu keičiamo nutarimo 1 straipsnio 3 dalimi siūloma „siųsti  į Ukrainą nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos karinius vienetus, sudarytus iš karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų,  Ukrainos ginkluotojų pajėgų mokymo tikslais – iki 60 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų“ (pabraukimas – mūsų).

Seimo nutarimo, kurį siūloma keisti teikiamu projektu, preambulėje yra nurodytas nutarimo teisinis pagrindas – Tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo (toliau – Įstatymas) 6 straipsnio 2 ir 5 dalys. Pažymėtina, kad pagal Įstatymo 6 straipsnio 2 dalį Seimas Respublikos Prezidento teikimu priima sprendimą tuomet, kai Lietuvos Respublikos kariniai vienetai siunčiami dalyvauti kitoje karinėje operacijoje.

Iš teikiamame projekte pateiktos formuluotės – „Ukrainos ginkluotojų pajėgų mokymo tikslais“ – nėra aišku, ar Lietuvos Respublikos kariniai vienetai būtų siunčiami dalyvauti tarptautinėje operacijoje ar kokiais kitais tikslais.

Mūsų vertinimu Lietuvos Respublikos karinių vienetų siuntimas į Ukrainą jos ginkluotojų pajėgų mokymo tikslais, vadovaujantis Įstatymo nuostatomis – „tarptautinės operacijos“, „kitos karinės operacijos“, „kitų karinio bendradarbiavimo renginių“ sąvokomis – turėtų būti traktuojamas ne kaip  siuntimas dalyvauti tarptautinėje operacijoje, bet kaip siuntimas dalyvauti kitame karinio bendradarbiavimo renginyje.

Tokiu atveju, vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 1 punktu bei atsižvelgiant į teikiamame nutarime siūlomą siųsti karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų skaičių, sprendimą turėtų priimti ne Lietuvos Respublikos Seimas, o Krašto apsaugos ministras.

  1. Jeigu būtų nuspręsta neatsižvelgti į aukščiau pateiktą pastabą, teikiamo nutarimo preambulėje reikėtų įrašyti teikiamo nutarimo teisinį pagrindą – atitinkamą Įstatymo straipsnį bei Prezidento dekreto, kuriuo yra teikiamas Seimo nutarimo projektas, priėmimo datą, pavadinimą bei numerį.

 

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Schulte-Ebbert, tel. (8 5) 239 6498, el. p. liucija.schulteebbert@lrs.lt
  2. Griščenko, tel. (8 5) 239 6552, el. p. mantas.griscenko@lrs.lt
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s