Nuo 2017 07 01 diktatorinėje Lietuvoje visų instancijų teismuose uždrausti įgaliotieji atstovai

Posted: July 3, 2017 in Uncategorized

 

Puteikis girtas

Nuotr.  Naglis Puteikis tikrino naują įstatymą, ir jokių žmogaus teisių pažeidimų neįžvelgė: nors yra nerealus demokratijos vertybių šalininkas.

Nors dabartiniai demokratijos šaukliai rėkia, kaip blogai buvo gyventi iki demokratijos, tokio bardako, kuris yra dabar, nebuvo.

Nueinantis Seimas kyštelėjo dovanėlę – apipjaustytą ir „pagerintą“ civilinio proceso kodeksą, tačiau žalieji valstiečiai, užsiėmę Kildišiene, Basčiu ir Pūku, nestabdė šių aferų, todėl jie ir yra atsakingi – uždraudė apeliacijas teismuose susirašyti patiems.

LR CPK 306 str. „Apeliacinio skundo turinys“ nurodoma, jog negalima patiems susirašyti apeliacinio skundo, ir jį būtinai ne tik surašyti, bet ir pasirašyti turi advokatas.

Piliečiai padaromi neteisnūs ir neveiksnūs – jiems reikalinga auklė. Globėjas. Atstovas, už juos pasirašantis: nes išeina, jog Civilinio kodekso nuostata „civilinis ir teisinis veiksnumas“ nebegalioja.

Įsigilinus į LR CPK 56 str. pakeitimus „atstovai“, paaiškėja, jog dingsta visą Nepriklausomybės laiką buvę įgaliotijie atstovai, kurie atstovaudavo kartu su advokatu, ir tvarkydavo visokius smulkius pavedimus – tai kopijų darymas, susipažinimas su byla, argumentavimas apie faktines aplinkybes teisme. Tarkime, žmogus pasisamdo ne tik advokatą, bet ir jo situaciją gerai žinantį kaimyną – teisininką.

Tokiu būdu esu pati atstovavusi ne vienoje byloje.Byloje dėl skolos priteisimo laimėjome, nes gerai pažinojau skolininką ir jo bjaurų būdą niekinti brolį – todėl per „moralę“ trenkusi jam, priverčiau sudaryti taikos sutartį (teisėja siūlė bylinėtis, nes neva nepavyko susitarti.) Advokatai aktyviai atstovauti klientų negali, jiems yra nurodymai iš monopolinės tarybos to nedaryti.

Teismai yra per jautrūs bendrauti su piliečiais, ir dar visokiais ten įgaliotaisiais atstovais. Teismai pažįstami tik su sertifikuotais advokatais, kurių savivalė ir monopolija išsigimė štai tokia grimasa: kad jie suvadovavo nueinančiam Seimui, koks turi būti kodeksas, ir kaip žmonės turi būti „ginami“.

Kadangi Lietuvoje yra registruota virš 2 mln. suaugusiųjų gyventojų, mano klausimas yra paprastas: kaip 2000 vienintelių ir nepakartojamų advokatų išpildys šiuos naujuosius  kodekso pakeitimus? Kad kiekvienam bylininkui – po advokatą (advokatų padėjėjo – negalima!)

Taip pat kitas klausimas – neretas advokatas nesugeba samdytis padėjėjų, sekretorių, todėl negeba dalyvauti daugelyje bylų – renkasi mažesnę apkrovą. Kaip advokatai be papildomos pagalbos sugebės susirinkti medžiagą, laiku viską atlikti? Turės samdytis sekretorius (jeigu nebereikia įgaliotųjų atstovų, kurie atlikdavo smulkius pavedimus)?

O tai kiek tada kainuos bylinėjimasis-  jeigu tarkime, apeliacijai surašyti reikalingas ne tik avansas už patį skundą, bet ir darbo laiko, susipažįstant advokatui su byla, apmokėjimas.

Kiek dabar kainuos bylos – nuo kurios socialinės klasės bus galima kreiptis į teismus? Galės kreiptis, kas uždirba nuo 1000 eurų? Bet juk vidurinioji klasė labai menka, tai mažoji dalis visuomenės – didžioji gyvena iš pašalpų, trečdalis piliečių yra pensininkai, ir dar didelė dalis gauna minimalius atlyginimus.

Ir kam tada tas visas cirkas su EPP (elektroninių paslaugų portalu), kuris atvėrė galimybes žmonėms  PATIEMS bylinėtis – yra sudėti netgi procesinių dokumentų šablonai – jeigu po 4 metų šio portalo veikimo, uždraudžiama absoliučiai viskas – net įgaliotieji atstovai?

O ką daryti žmonėms, kurie turi notarų išduotus įgaliojimus, kurie yra galiojantys?

Kaip šitie CPK pakeitimai iš viso susišaukia su Teismų įstatymo 5 str. „Negalima atsisakyti teisės kreiptis į teismą“. O jeigu tą teisę atima Seimas, tiesa, jau su „tūtitūtitūti ta“ gėdingai išbalsuotas?

O didysis kovotojas Puteikis, teikęs aiškinimus dėl šių pakeitimų, nesugebėjo įžiūrėti civilinių teisių ribojimo?

Jis aiškinamajame rašte parašė, jog jokių pažeidimų žmogaus teisėms šis įstatymas nedaro.

Kur jau – jeigu anksčiau vyresnio amžiaus piliečiai arba sergantys (susižaloję) kaip Zigmas Vaišvila galėjo kai kuriuos pavedimus susitvarkyti per įgaliotuosius atstovus – tai dabar nuo užvakar nei senukai, nei signataras Zigmas Vaišvila šios teisės nebeturi: dukrai išduotas įgaliojimas, taip išeina, yra niekinis ir nebegalioja.

Notarų veiklai irgi dedama s apinasris, nes jie tvirtins žymiai mažiau įgaliojimų, jeigu yra uždrausta atstovavimo teisė kartu su advokatu: nes tokio atstovo įgalinimai tvirtinami pas notarą.

Laiko klausimas, kol sukils visi kiti teisininkai prieš advokatų klaną, kuris sugebėjo paveikti nueinantį Seimą – o kad šis nesusigaudytų, užvertė Kildišienės, Basčio ir Pūko skandalais.

Be to, įstatymo pakeitimai labai aiškiai yra apylinkių teisėjų revoliucija iš apačios: jie tarsi smogė apygardos, apeliaciniam ir LAT teismams – nes visi išvardytieji, esant tokioms sąlygoms, turės mažiau darbo, todėl kai kurie teisėjai pasidarys nereikalingi – nes jie neturės darbo, juos bus pasiūlyta perkelti į apylinkių teismus. Negi bus mokama alga teisėjui, kuris negauna nei vienos bylos?

Na pagalvokime, jeigu šiandien bylų yra tūkstančiais, po šių reformų jų sumažės drastiškai – nes žmonės neturi atliekamo 1000 eurų advokatui susimokėti dėl apeliacijos surašymo.

Todėl teisėjai pasidarys nebereikalingi, o kasacijų irgi iš viso nebebus, gal net LAT bus uždarytas kaip nebereikalingas.

Tai kodėl tyli teisėjai?

Advertisements
Comments
 1. Nesuprantu kam tie neletristiniai aiškinimai ir graudūs verksmai, kai formulavimas turi būti itin lakoniškas – pažeidžiamas Europos žmogaus teisių Konvencijos 6 str nuostata – geriau pacituoti šį straipsnį ir išsiaiškinti – KALTINAMAS ŽMOGUS TURI TEISĘ GINTIS – PATS/ ARBA ADVOKATO PAGALBA

  • sulikiene says:

   Nes juristai dirba teisinį darbą, todėl ir “verkia”. Kai kurie vaikšto į teismus, atstovauja bylose, nuo liepos 1 dienos ir įgaliotiniai uždrausti. Jeigu jums čia atrodo verkimas, nelabai adekvačiai suvokiat tekstą.

   • Ats. į Kristina Sulikienė: EŽTK 6 str yra apie teisingą teismą. Byloje del mano buv.pacientės patalpinimo į pensionatą nubausta už – pagalbą kreiptis į teismą rašant prašymą – kaip teismo trukdymą. EŽTT nelaikė tai teismo trukdymu, nagrinėjo, pripažino Lietuvą itin pažeidinėjant šioje srityje žmogaus teises (Jums ‘nupostintas” JT įspėjimas Lietuvai, kuriuo išreiškėt nepasitenkinimą, bet paskui “nupostinot” SAM A.Matului remiasi šia EŽTT byla) bei EŽTK 6 str.
    EŽTK nenurodo kad ši teisė galioja vien baudžiamajame procese. Advokatas būtinas TIK TADA kai pats žmogus negali apsiginti, taip suprantu EŽTK 6 str.
    P.s. Prašau teisingai cituoti mano komentarą – lapsus linguae “neletristiniai” pataisiau…

   • sulikiene says:

    Taip. Būtinybė turėti advokatą negali būti kliūtimi kreiptis į teismą. Čia jau iškrypėlizmas, kaip apversta aukštyn kojom. Na o EŽTT kreipimėsoi formuliare galima net kaimyną įrašyti, jeigu nori, galima ir organizaciją, kuri gina. Čia tik Lietuvoje ufo kužda į ausį, kad net apeliacijas rašo advokatai. Kaip EŽTT skundus rašo advokatai, mačiau. Moteris pensininkė gavo šoką, nes suvokė, jog čia yra vadinamasis fūflo. Išsityčiojimas tiek iš jos, tiek iš teisės, tiek iš teismų. Advokatė Grucytė parašė tuos 4 sakinius. Lietuvos advokatams negirdėta kas yra “argumentacija”

 2. Atsiprašau, klaidelė – pr.skaityti “beletristiniai”

  • Teisininke Teisininkas says:

   Patarimas bylininkams: Visvien surašykite per 30 dienų apeliaciją be advokato parašo ir motyvuokite, kad dėl sunkios materialinės padeties neturi tam lėšų, savaime aišku apygardos teismas Jūsų apeliacijos be advokato parašo nepriims ir prašys ištaisyti šį trūkumą, kuris ir bus jums atviras kelias vilkinti pagrindinės bylos nagrinėjimą ( nes advokato gi parašas būtinas nuo 2017-07-01), tada Jums dar geriau- rašote teismui prašymą pratęsti apeliacijos paruošimą be termino, kadangi reikia advokato parašo , ir tada kuo skubiau formaliai reikia paduoti nustatytos formos prašymą i valstybės garantuojamos antrinės teisinės tarnybą ir laike 5 darbo dienų sulaukti jų sprendimo, kurį visada galima apskusti laike 30 dienų jau kitam- t.y. Jūsū miesto ar rajono apygardos administraciniam teismui ir taip dar laike kokių 2 metų patemti laiką, kas labai naudinga, jeigu pirmos instancijos teismo sprendimas pagrindinėjė, t.y. civilinėje byloje, kurioje reikia ant apeliacijos advokato parašo, Jums buvo nepalankus ar ten yra priteistų skolų. Labai gerai , jeigu VGTP tarnyba nemokamo advokato Jums ineduos – tai labai gerai , nes tada per 30 dienų formaliai paduokite skundą apygardos administraciniam teismui ir ten pradėkite jau kita- t.y. administracinę bylą pagal ABTĮ teiseną. Tas variantas padės jums dar daugiau užvilkinti pagrindinę civilinę bylą, kurioje reikia su advokato parašu surašyti apeliaciją ir kur Jums reikia surašyti apeliacija tik su advokato parašu. Visais atvejais bylos pradejimas dėl negauto advokato atveria Jums kelia paduoti Valstybę į teismą tik dėl nesuteikto advokato.O kadangi EŽTT labai timtai žiūri, kodėl nebuvo užtikrinti teisę gintis, kodėl nebuvo paskirtas advokatas, kodėl Jūsų materialinė padėtis buvo kliutimi kreiptis į teismą (CPK 5 str.1 d.) ir kodėl Jums nebuvo užtiktinta teisę į teisiminę gynybą, tai puikia galmybę paduoti Lietuvą į Europos Žmogaus teisių teismą ir dat viena kartą praturtėti valstybės sąskaitą. Ačiu už tokius CPK “pataisymus” personaliai
   ponui Nagliui Puteikiui ir visam Seimui.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s