Į EŽTT nemokami Lietuvos advokatai teišgali surašyti 4 sakinių „skundą“

Posted: July 6, 2017 in Uncategorized

 

henrikas-daktaras-68287836

Nuotr. Net garsusis Henrikas Daktaras nukentėjęs nuo advokatų vienvaldžio, monopolinio klano, kai advokatas A. Novikovas neteisingai užpildė EŽTT formuliarą, todėl skundas, kuris buvo svarbus, nebuvo iš viso priimtas. 

Kreipėsi moteris, kurios bute nėra gyvatuko, bet kuri turi už jį (kurio nėra), mokėti.

Nori kreiptis į Europos žmogaus teisių teisingumo teismą, tačiau Kauno antrinės nemokamos pagalbos advokatė Eglė Grucytė tesurašė 4 sakinių skundą.

„Man-  ne teisininkei – yra aišku, kad čia nesąmonė“,- piktinasi moteris. „Todėl ieškojau, kas surašytų, nes man nebaigusiai šitos specialybės, aišku, kad taip rašyti negalima“.

Kauno antrinės pagalbos advokatės Eglės Grucytės skundo į EŽTT projektas, kuris pateikiamas su visom gramatinėm ir stiliaus klaidomis netaisytas:

„Konvencijos straipsnis 3 str.

Paaiškinimas

Besibylinėdamas (skundas rašomas moteriai – K. Sulikienės pastaba) 10 metų su ieškovu ir nuolat turėdamas (ta pati klaida – K.S.) mokėti nepagrįstai priteisiamas pinigų sumas už realiai nesuteiktas, neteikiamas paslaugas, jaučiuoti nuolat žeminama mūsų valstybės. Toks elgesys yra nežmoniškas ir žeminantis mano orumą.

Noriu pažymėti ir tai, kad dėl tokio elgesio šiai dienai (stiliaus klaida – reikia sakyti „šiandien“- K. Sulikienės pastaba) jau nebegaliu patenkinti savo būtinųjų poreikių, nes pagal priimtus teismų sprendimus yra išieškomos pinginės lėšos iš mano gaunamos senatvės  pensijos.

Konvencijos 6 str.

Bylos su ieškovu jau tęsiasi 10 metų, tuo tarpu konvencijoje yra aiškiai nurodyta, kad nustatant kiekvieno piliečio pilietines teises ir pareigas, jis turi teisę reikalauti, kad byla būtų nagrinėjama per įmanomai trumpiausią laiką“.

(Čia perrašyta iš konvencijos straipsnio, tiesiog kopi- peistas padarytas, bet nepaaiškina KAIP buvo šitas straipsnis pažeistas.)

Viskas. Čia yra advokatės Eglės Grucytės „skundas“ į patį kvailifikuočiausią, patį pačiausią Europos žmogaus teisių teisingumo teismą.

Advokatų tarybos pirmininkas Vėgelė pernai tiesiog putodamasis nusisiautėjo prieš EŽTT, JTO teismus ne kartą laimėjusį advokatą Stanislovą Tomą. Prie progos norėčiau jo paklausti – ar jis yra sau kada nors leidęs taip rašyti, o liaudiškai tariant, na, „malti šūdą“?

Rašant skundą, reikėtų nurodyti į panašias bylas, argumentuoti, motyvuoti, kitaip tariant (kas nesuvokiama mūsų advokatams) – bylinėtis.

Tampa aišku, kodėl Lietuvos Respublikos jau išbalsuotas Seimas nuo liepos 1 dienos liepė tik advokatams rašyti apeliacinius skundus: jeigu jie rašo tokio lygio sugertukines 4 sakinių nesąmones į EŽTT, tai kaip jie rašo tada apeliacijas? Klausimas lieka atviru. Kitas klausimas, kam naudinga, kad būtų rašomos nesąmonės – irgi lieka atviru: tikrai ne piliečiams…

Tiesa, „skunde“ nei vieno žodžio, kad senyva moteris metų metais prievartaujama mokėti už gyvatuką, kurio jos bute…nėra. Ir nei vienas teismas neišdrįso pripažinti, kad pilietis neprivalo mokėti už tai, kas egzistuoja tik kažkieno fantazijose. Pažeidimas – jo identifikavimas – turėjo būti nukreiptas į Lietuvos teismus, kurie neišnagrinėjo tinkamai bylų ir nenustatė, jog bute nėra „gyvatuko“. Bet Eglei Grucytei tai galimai per daug aukštas pilotažas. EŽTT, pateikdamas formą, tikisi bent 3 lapų faktų santraukos (parašyta nepilnas lapas – moteris nesutinka su formuluote, jog ji „atsisako sudaryti paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį. „Ką aš perku? Jeigu man nėra teikiama paslauga? Ką ji čia rašo?“), ir bent 2 lapų paties skundo (parašyti 4 sakiniai.)

Moteriai yra svarbu, kad būtų bent pabandyta pateikti skundą, nes  už Sapnų ir šešėlių „gyvatuką“ (kurio Lietuvoje nei danguje, nei žemėje tame mieste, ir tame bute, kur gyvena pareiškėja –NĖRA) šiuo metu yra pritaikytas areštas šios moters sodo namui…

Normalioje valstybėje vandens tiekimo įmonei, savivaldybei, namo bendrijai, teismui ir antstoliui būtų iškelta baaudžiamoji byla dėl sukčiavimo schemos – nes siekiama paveržti pensininkės nekilnojamą turtą. O Lietuvoje pasirodo viskas galima. Kiek dar panašių schemų egzistuoja? Ir kiek prie šios totalinio bardako prisideda neįgalūs, beveik neveiksnūs „advokatai“.

Kabutėse tenka rašyti, nes lotyniškai šis žodis reiškia „gynėją“. Ir ką gi jie gina? Savo piniginės storumą?

Liepos 3 dieną mano facebook paskyroje advokatas Anatolijus Novikovas, kurį laikiau savo draugu ir kolega, parašė, jog „nėra ko operacijas atlikti ne chirurgams, ir teisininkais dirbti šarlatanams“.

Gal A. Novikovas teiksis pakomentuoti, kokio lygio šarlatanizmu ar šamanizku reikia užsiimti, kad drįsti rašyti tokius skundus, ir dar į tarptautinius teismus?

Tiesa, juk tas pats advokatas sugebėjo garsiajam Henytei surašyti skundą į EŽTT „ant ne to formuliaro“, dėl ko H. Daktaras atsisakė šio ne šarlatano ir labai didelio profesionalo paslaugų…Tai yra redakcijos draugas, bet kritikuodamas kitus teisininkus, jis peržengė ribas, tuo labiau, kad ir pats padarė labai grubių klaidų savo karjeroje, kaip minėtoji, dėl kurio Henrikas Daktaras netgi kreipėsi į advokatų tarybą…Bet vėliau pretenzijas atsiėmė, pasigailėjęs advokato. Nes iš tikrųjų suklydo jo asistentas. Tačiau nėra ko duoti asistentui, kad ir teisės studentui, rašyti rimto žmogaus rimto skundo.

Įdomu, o kas Eglei Grucytei rašo šiuos sudėtingus 4 sakinių skundus?

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s