Garsusis Henytė perkeliamas į Pravieniškes

Posted: July 8, 2017 in Uncategorized

Image result for henrikas daktaras

Nors Lietuvoie “iki gyvos galvos” ir reiškia kad iki gyvos ir būtinai su kankinimais, kaip neatsiejamu priedėliu, Henrikui Daktarui, nuobodžiai mynusiam administracinio teismo, slenkstį skundžiantis dėl razinų ir netaisomų dantų, matyt, Lukiškių administracijai jis tiek įkyrėjo, kad jie patys surinko medžiagą, kreipėsi į teismą ir paprašė perkelti jį kur nors kitur, tik kuo toliau nuo jų galvos.

Kaip matyti iš gausių reportažų, Ramutė Daktarienė mano, jog tai lėmė jo lankomi būreliai, nors kritikai skeptiškai vertina šias garsenybės žmonos pastangas, akcentuojant kažkokį kojinių mezgimą, bei šachmatų būrelį.

“Turi būti kažkas daugiau”,- sako šaltiniai.

“Ir Kristupo Ašmio visiškai nesidžiaugiantis veidas rodo, jog vyksta kiek didesni procesai – gal kasaciniame procese viskas juda, gal tarptautinis teismas jau atsiuntė kokią “povestką” į Lietuvą, kad ė klausykit, baikit čia išsidirbinėti. Be to, tokia juristė Sulikienė aiškiai iškapstė, jog Henytė į Bulgariją pabėgti galėjo su Valdo Adamkaus patarėjo Kęstučio Šimkaus pasu. Vien šita aplinkybe manipuliuojant, jis net į laisvę gali išeiti. O kodėl ne? Juk kitus “bendrininkus”, beje, turinčius tikrų nužudymų – iš viso paleido.”

Redakcijos šaltiniai taip pat pastebėjo, jog ir garsenybės motina ne visai džiaugiasi.

Bet čia į pagalbą šoko marti, ir ėmė taisyti situaciją, komentuoti apie anų laikų pasimatymus, ir lankymą – o juk buvo represinė valstybė. Ir tai kalinių šeimos teises saugojo…Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos laikėsi…

Aišku,ištikimoji žmona teisi: tarybiniais metais net Sibire buvo leidžiama su kaliniu bendrauti visai šeimai – nes net sovietai suvokė, jog be šeimos įtakos kalinys pasitaisyti negali.

“Tada būdavo galima atvykti parai, dviem, visa šeima, ir mama, o dabar?” – piktinosi Ramutė Daktarienė, palaikydama Jadvygą Daktarienę, kuri santūriai džiaugėsi sūnaus sėkme,  dėl išgyvenimų jau irgi nebeišreiškė didesnės emocijos.

Prieš kelias dienas visiškai be emocijų TV ekranuose pasirodė ir Kristupas Ašmys, kuris flegmatiškai dėstė:

“Niekas čia nepasikeis, vietoj 1,5 valandos gaus 3 pasivaikščiojimui, na ir dar pasimatymai su žmona. Viskas”. Džiaugtųsi kliento sėkme, o čia…

Aj, kokia gynyba, kokie gynėjai, taip ir eina ta byla.

Valdo Adamkaus patarėjas Kęstutis Šimkus 1995 metais dirbo “operu”, ir tyrė kai kurias užsakomąsias bylas prieš Daktarą.

Kiekvienas, kas matė kaip jos suklastotos, liko Daktaro pusėje.

Todėl visiškai įtikėtina, jog sunkią valandą galėjo padėti šiam žmoguiu, atiduodamas diplomatinį pažymėjimą, kuris leido Henytei iš Lietuvos sprukti legaliai (sąlyginai…) kertant sienas, tačiau nepastebėtam jokiose suvestinėse.

Svetimo paso naudojimas gelbėjant gyvybę yra sena taktika, naudota ir pokaryje. Todėl tai negali būti laikoma nusikaltimu, tuo labiau, jog Lietuvos prokuratūra neturi jokios jurisdikcijos tirti nusikaltimus Bulgarijoje. Persistengė bachūrai.

Image result for henrikas daktaras

Tarybinių metų pabaigoje Henrikas Daktaras nuteistas faktiškai kaip politinis kalinys ir išsiųstas į Sibirą. Šiandieninė teisėsauga Lietuvoje kliedi, jog ir iš ten jis galėjęs (turbūt tarpgalaktiniu būdu) vadovauti “gaujai” Lietuvoje – kurios nei struktūros, nei pradžios metu ta pati teisėsauga nė nežino.

Sovietai, nutremdami jį į Sibirą,tarsi apsaugojo nuo panašių kaltinimų: bet Tuliševskis toks gabus, kad sugebėjo įtikinti teismą, jog net už tūkstančių kilometrų būdamas, jis “vadovavo”, todėl teismas nutarė, jog Daktaro veikla – nusikaltimai, vadinasi, tai jo gyvenimo būdas.

Net jeigu buvo paleistas iš Sibiro kalėjimo už labai gerą elgesį anksčiau laiko…

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s