Dėl pasikartojančios tėvų bendravimo su jų vaikais užtikrinimo problemos (M. Rinau, L.Rinau (Nr. 10926/09) ir Stankūnaitės (Nr. 67068/11) bylos EŽTT

Posted: July 13, 2017 in Uncategorized

Image result for stankūnaitė

Dėl pasikartojančios tėvų bendravimo su jų vaikais užtikrinimo problemos
(Konvencijos 8 straipsnis (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą)) bei šių klausimų
teisingo nagrinėjimo problema (Konvencijos 6 straipsnis (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) –
perduota byla Michael Rinau ir Luisa Rinau prieš Lietuvą (Nr. 10926/09).
Michael Rinau ir Luisos Rinau prieš Lietuvą byloje pareiškėjai skundžiasi, kad Lietuva
pažeidė Konvencijos 8 (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) ir 6 (teisė į teisingą bylos
nagrinėjimą) straipsnius. Pirmasis pareiškėjas savo ir antrosios pareiškėjos vardu teigia, kad
Lietuvos teismai, nagrinėdami bylą dėl jo dukters, – antrosios pareiškėjos, – grąžinimo į Vokietiją
netinkamai taikė 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 bei Hagos
konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų nuostatas, nesilaikė jame numatytų
terminų ir neteisėtai vilkino procesą. M. Rinau teigimu, dėl to jis su dukra prarado daug laiko,
ryšys tarp jų susilpnėjo. Be to, pirmojo pareiškėjo nuomone, bylą dėl jo dukters grąžinimo
nagrinėję Lietuvos teismai patyrė politinį spaudimą, valdžios institucijos kišosi į procesą,
suteikdamos išskirtinę paramą vaiko motinai, – taip buvo pažeistas Konvencijos 6 straipsnis.
Teismas, ypatingą dėmesį skirdamas vertinimui, ar Vokietijos teismų sprendimų įgyvendinimas
buvo suderinamas su Konvencijos 8 straipsnio procesiniais reikalavimais, spręs, ar buvo pažeista
Konvencijos 8 straipsniu garantuojama pareiškėjo teisė į šeimos gyvenimo gerbimą. Teismas taip
pat vertins, ar, atsižvelgiant į pareiškėjo skundus, jog byla buvo politizuota, Lietuva pažeidė
Konvencijos 6 straipsnį.
Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu Teisme nagrinėjamoje byloje Stankūnaitė prieš
Lietuvą (Nr. 67068/11) keliamas Konvencijos 8 straipsnis (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo
gerbimą) dėl to, kad pareiškėjai nebuvo pagal teismo sprendimą grąžinta jos dukra. Be to, šioje
byloje Teismas spręs, ar dėl civilinės bylos, kurioje buvo sprendžiama dėl pareiškėjos teisių,
nagrinėjimo trukmės nebuvo pažeista teisė į teisingą bylos nagrinėjimą (Konvencijos 6 straipsnis).
2015 m. sausio 13 d. Teismas paskelbė sprendimą byloje Manic prieš Lietuvą (Nr. 46600/11),
kuriame pareiškėjas, Londone gyvenantis Moldovos ir Rumunijos pilietis, skundėsi, kad Lietuva
nevykdė Jungtinės Karalystės teismo sprendimo, kuriuo buvo nustatyta jo ir jo mažamečio sūnaus,
gyvenančio su mama Lietuvoje, bendravimo tvarka, todėl yra pažeistas Konvencijos 8 straipsnis.
19
Šioje byloje Teismas konstatavo, kad Lietuvos valdžios institucijos neįvykdė pareigos pagal
Konvencijos 8 straipsnį apsaugoti pareiškėjo teisę į šeimos gyvenimo gerbimą.
6) Dėl įslaptinta informacija grindžiamų prevencinių priemonių taikymo
Konvencijos 8 straipsnio (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) požiūriu problemos –
perduota byla Pukelis prieš Lietuvą (Nr. 2052/10).
Byloje Pukelis prieš Lietuvą pareiškėjas skundžiasi, kad jo teisė į privataus gyvenimo
gerbimą buvo pažeista, nes jam, remiantis įslaptinta informacija, su kuria neturėjo teisės
susipažinti nei jis, nei jo gynėjas, buvo taikomos prevencinės priemonės pagal Lietuvos
Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą. Šioje byloje Teismas vertins, ar
pareiškėjo privatus gyvenimas buvo ribojamas Konvencijos 8 straipsnio 1 dalies požiūriu,
atsižvelgiant į tai, kad prevencinės priemonės jo atžvilgiu buvo taikomos įslaptintos informacijos
pagrindu. Pripažinus ribojimo buvimą, Teismas vertintų, ar šis ribojimas buvo teisėtas ir būtinas
Konvencijos 8 straipsnio 2 dalies požiūriu.
Atkreiptinas dėmesys, kad Teismas yra priėmęs ne vieną sprendimą bylose, kuriose keltas
įslaptintos informacijos panaudojimo teisminiame procese teisėtumo klausimas. 2008 m. gruodžio
16 d. sprendime byloje Gulijev prieš Lietuvą (Nr. 10425/03) Teismas konstatavo Konvencijos 8
straipsnio pažeidimą, o vertindamas pareiškėjo išsiuntimo iš Lietuvos, grindžiamo jo tariamai
keliama grėsme valstybės saugumui, būtinumą ir proporcingumą Konvencijos 8 straipsnio 2 dalies
požiūriu, konstatavo, kad tokia išvada buvo padaryta remiantis vien „įslaptinta“ medžiaga, kuri ne
tik buvo panaudota kaip įrodymas Lietuvos administraciniuose teismuose, bet pagal byloje esančią
medžiagą tai buvo vienintelė priežastis neišduoti pareiškėjui leidimo laikinai gyventi Lietuvoje.
2010 m. liepos 6 d. sprendimuose bylose Pocius prieš Lietuvą (Nr. 35601/04) ir Užukauskas prieš
Lietuvą (Nr. 16965/04) konstatuotas Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos teisės į teisingą
teismą ir proceso šalių lygybės principo pažeidimas, kadangi viena iš proceso šalių neturėjo
galimybės susipažinti su įrodymais – informacija, sudarančia valstybės paslaptį.

http://lrv-atstovas-eztt.lt/uploads/LRV%20atstovo%20ataskaita_uz%202016%20metus.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s