Ramutė  Daktarienė iškėlė klausimą: kodėl Pravieniškių kolonijoje esą yra nesaugu?

Posted: August 10, 2017 in Uncategorized

HenrikasD

Nuotr. Lukiškių TIK administracija padarė “išimtį” ir 2017 07 05 Henrikui Daktarui leido pasimatyti su VISA ŠEIMA -dukromis,mama,žmona, anūkais.Anksčiau šitie pasimatymai buvo draudžiami,motyvuojant,jog nėra vietos. 

Kristina Sulikienė,  LL

Prabilo viešai garsaus kalinio Henriko Daktaro žmona Ramutė Daktarienė.

Ji iškėlė klausimą, kodėl Vilniaus apygardos teismas,nutaręs neleisti perkelti jos vyro iš Lukiškių į Pravieniškių koloniją –  iš viso išėjo iš skundo ribų. Kodėl prokuratūra sau leido apkalbinėti jos vyrą, nors nevyko joks baudžiamosios bylos nagrinėjimas: buvo sprendžiamas tik klausimas dėl perkėlimo arba neperkėlimo. Ir viskas.

Ramutė Daktarienė viešai pažėrė kritikos:

“Šiais savo pasisakymais tas prokuroras visiškai išėjo iš nagrinėjamo skundo ribų, tarsi teisme būtų narpliojama baudžiamoji byla, nors buvo sprendžiamas perkėlimo klausimas. Prokuroras savo skunde rašė, kad Pravieniškėse bausmės atlikimas gali būti nesaugus tiek Henrikui, tiek kitiems nuteistiesiems. Gal po tokio prokuroro teiginio derėtų susirūpinti teisingumo ministerijai, kalėjimų departamentui? Ką jie tada daro, kad įkalinimo įstaigose bausmę atliekantiems nuteistiesiems būtų saugu?

(http://www.tv3.lt/naujiena/921056/prabilo-lukiskese-palikto-henriko-daktaro-zmona-ramute-graudu-ir-pikta-iki-negalejimo)

Beje,prokuroro nuomonę teismas perrašė beveik žodis į žodį…Tačiau teismas juk savarankiškas,ir prokuratūrai nepavaldus. Turėtų būti.

Jau rašėme, kad Vilniaus apygardos teismas pasidavė prokuratūros kerams: kai prokuratūra nurodinėja teismams, kokius sprendimus priimti.

Lukiškių tardymo izoliatorius – kalėjimas kreipėsi į teismą su teikimu, nes ši įstaiga negali įvykdyti teismų sprendimų, kuriais nustatyta, jog neleisti ilgalaikių pasimatymų yra prilyginama kalinio kankinimui, tai yra Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos pažeidimas.

  1. Daktarienė piktinasi, kad teismas su prokuratūra nepripažįsta EŽTT praktikos, bei minėtos Konvencijos, nepaiso ir lokalinių LIetuvos teismų sprendimų:

“Jų argumentai buvo tokie: „Henrikas Daktaras savo asmeninius poreikius iškelia aukščiau nukentėjusiųjų, visuomenės interesų.“ Bet tokiais veiksmais ignoruojami Europos žmogaus teisių teismo sprendimai, kuriais aiškiai sakoma, kad ilgalaikių pasimatymų nesuteikimas prilyginamas kankinimui ir tai pažeidžia konvenciją.”

Visuomenė nėra suinteresuota kas mėnesį mokėti po 25000 eurų kaliniams, kai jie nuolat laimi EŽTT teisme bylas. Pigiau ir paprasčiau yra leisti kaliniams matytis su žmonomis, ir nemokėti jiems naujų  priteisiamų žalų. Teismas šitoje vietoje galimai parašė į šoną. Visuomenės interesas yra toks – kad surenkami mokesčiai eitų paskirstymui geriems tikslams, o ne nuolat mokėti už tų pačių teismų nekompetenciją, nes padavęs į EŽTT, H. Daktaras tikrai laimės, nes žmogaus teisė – teisė į šeimos gyvenimą, yra šioje byloje paneigta, prilyginta “malonumams, keliamiems aukščiau už visuomenę”. Savaime miręs ar nužudytas Mongolas nėra jokia visuomenė: jis buvo siejamas su narkotikų bizniu, nesuprantu, kuo jis teismams toks svarbus,ir prilyginamas visuomenei? Narkotikų mafijos vadeiva negali būti net vadinamas “visuomene”, tai išgama,pardavinėjęs kvaišalus, jo gailėti – amoralu. Niekur pasaulyje negailima, kai dingsta ar žūsta narkobaronas. Bet Lietuva – kitokia šalis.

Tačiau teismas gaili Mongolo. Susidaro įspūdis, jog šį narkobiznio “tėvą” iškelia būtent teismas aukščiau visuomenės. O ne kad H. Daktaras savo kuklų pasimatymą, kurį gautų turbūt kartą per mėnesį, kelia aukščiau visuomenės. Jau Mongolas yra kanonizuotas, iškeltas mums virš galvų, turime visi jo gailėti. Kodėl? Kad narkotikus “stumdė”, gerai gyveno, prisidirbo,bėgo iš Lietuvos,kad kaip buvo įtariama Daktaro aplinkoje, (ir to meto kriminalistų) galimai užsakė išžudyti savo paties giminaičius? Už ką jo gailėti? Padarytas “nužudytu”,kad pats nesėstų už Vilulos žudynes? Dėl to gailėti? O gal padarymas “nužudytu” yra ne kas kita, kaip liudytojų apsaugos programa. Niekas nematė nei Mongolo gyvo, nei mirusio. Prie ko čia “nužudymo byla”? Teismai atsisakė išklausyti ir kažkurį garsų kalinį, kuris liudijo raštu, jog 1995 metais susitiko Mongolą Prahoje,jis turėjo naują tapatybę, Izraelio pasą. Juk tokį liudijimą galimabūtų patikrinti, bent suieškoti to Izraelio piliečio nuotrauką, sugretinti su Mongolo. Tačiau pasirinkta taktika “nieko nežinau,nieko negirdžiu,Daktaras kaltas”.

Taigi, visuomenės interesai aukščiau Daktaro. O Mongolo dar aukščiau visų, ar ne?

Absurdiškiau pasisakyti jau turbūt negalima.  O 51 000 eurų, kuriuos Lietuva turės mokėti kaliniams dėl birželio pabaigos – liepos pradžios sprendimų Strazbūre – čia  tik “statistika”, ar ne? Juk kaliniai laimėjo dėl kankinimų, ir panašių kaip šioje byloje, išsidirbinėjimų.

Primenu, jog Henrikas Daktaras kali už tai, jog esą 1993 12 25 nužudė savo pusbrolį “Mongolą”, kuris spaudos pranešimais, dar 2008 metais sau saugiai gyveno Lenkijoje (sūnaus teigimu – Baltarusijoje),o kaip teigia jo sūnus Elvis – palaidotas 2010 metais Mogiliove. Net ir antkapį surastų, jeigu prokurorai paprašytų. Deja, Elvio Ganusausko liudijimas apie tai, kad jis iki 1996 metų bendravo su  “nužudytuoju” tėvu, nesudomino nei prokuratūros, nei Lietuvos Aukščiausiojo teismo.

Henriką Daktarą nutarus perkelti į lengvesnes sąlygas ir arčiau namų – priminsiu, jog kalinys turi ir šeimos pareigas – auga nepilnametė dukra, Civilinio kodekso nuostatų apie tėvų pareigas rūpintis ir auklėti savo vaikus irgi niekas negali panaikinti, ir atimti, yra ir anūkučiai,kurie myli senelį –  šio ryšio paneigti irgi joks teisėjas negali – dar kartą bandyta nuteisti, pareiškus, jog jis nesigaili, jog nužudė pusbrolį, kurio jis nežudė. Tačiau, kaip nurodė kalinys, „gerbiu teismų sprendimus“. Nes kitos išeities nebelikę – žudė,nes toks teismo sprendimas – nors, atvirkščiai –  tas žmogus kaip tik Henriką Daktarą buvo galimai užsakęs nužudyti. Juk Vilulos skerdynėse H. Daktaras liko gyvas tik stebuklo dėka. Kriminalistai nustatė, jog „Mongolas“ žudynių metu slapstėsi užsienyje, Lenkijoje ar Bulgarijoje. Ant jo krito šešėlis, jam buvo trenkta, jis buvo peršautas (konkrečiai šauta į  ranką – pagąsdinimui, matyt), kai jis grįžo. Jį draugai kaltino žudynėmis. Šis epizodas iš viso neištirtas, ir neprijungtas prie H. Daktaro bylos, neva nereikšmingas.

Niekam iš teisėjų neįdomu ir tai, kas gi pasikėsino į visą H. Daktaro šeimą 2008 metų gruodį (į vaikų kambarį buvo įmesta kovinė granata, o  siena apšaudyta iš kovinio kulkosvaidžio,“pedesetkės“), ir kodėl jis galimai su diplomatiniu pasu pabėgo iš Lietuvos. Šis epizodas netirtas, o kam? Violetinių ir politinių bylų prokurorė Rita Poškienė su savo tyrėja A. Gecevičiene šią pasikėsinimo išžudyti visą šeimą bylą  įvardijo „viešosios tvarkos pažeidimu“, ir bylos netyrė. Sustabdė, ar nutraukė – teko tik trumpai ją perversti R. Daktarienės automobilyje, tada žmona bylą nuvežė „gynėjui“ V.S, ir aišku, byla kažkur atgulė,kad tik nieko nebūtų daroma, kaip visada.

„Nepakankamai gailisi“,- paskelbė visai Lietuvai prokuratūra.

Gal prokuratūrai vertėtų pasiskaityti šį 2008 metų straipsnį – čia aiškiai rašoma,kad Rimantas Ganusauskas gyvena Lenkijoje (kas yra šalia Baltarusijos.)

„“Vilijoje“ niekuo dėtų vyrų nužudymas sukėlė didžiulį atgarsį Lietuvos kriminaliniame pasaulyje. H. Daktaras, visą šį laiką praleidęs savo užmiesčio viloje Užliedžių kaime, pasiuntė vaikinus rinkti informacijos. Sėbrai privalėjo išsiaiškinti, kas kalbama apie šias žudynes. Greitai paaiškėjo, kad įtarimas krinta ant 1994 metais paslaptingai dingusio mafijos autoriteto Rimanto Ganusausko (Mongolo) pusbrolio Ričardo Ganusausko, pravarde „Ganusia“, ir mašinvagių autoritetu tituluojamo Rimanto Zalagaičio (Zalagos). Prieš keletą metų R. Zalagaičiui buvo uždėti antrankiai. Jis iki šiol atlieka bausmę užsienyje už tai, kad į Italiją bandė parplukdyti 17 kilogramų kokaino. R. Ganusauskas slapstosi Lenkijoje. Yra duomenų, kad kaunietis vis dar bijo „daktarų“ keršto, todėl jį ištisą parą saugo ginkluoti apsaugininkai.“ http://www.xxiamzius.lt/archyvas/priedai/slaptieji/20081015/slaptieji_03.html

Beje,  Rimantas Ganusauskas prieš savo „mirtį“ apšaudė ne Henrikui Daktarui, o savo asmeninei žmonai duris. Todėl motyvą nužudyti jį turėjo žmona. Tačiau  ši versija netiriama – žmona pateikiama kaip nukentėjusioji šioje byloje, kuriai H. Daktaras ir nesumoka tariamos žalos, kompensacijos – tik neaišku, už ką – juk narkobiznyje šis Kauno autoritetas nedalyvavo. Atsisakė. „O veltui“ – juk nesėdėtų, ar ne?

Beje, sprendime neperkelti H. Daktaro nurodyta,jog jis labai įtakingas.

Bet leiskite paklausti – o kas tas milijardines narkotikų siuntas kontroliuoja, kur dabar kas dieną pagauna, tai Klaipėdoje, tai Lenkijoje,tai kažkuriose jūrose – ir visur lietuviai, visur jie. Tai čia vėl Daktaras? O gal šventoji dvasia? Kas konkrečiai vykdo narkobiznio kartelio veiklą, jeigu  cituojant teismą “Daktaras žiauriausias nusikaltėlis“? O gal Lukiškėse yra satelitas, ir perkėlus į Pravieniškes, Daktaras nebegalės per kosmines stotis vadovauti valtelėms jūrose? Gal čia tą norėjo pasakyti? Bet tai jeigu gerai suprantu – iš Bulgarijos pargabentas,nes be jo niekaip biznis „nėjo“. O dabar jam esant Lukiškėse, biznis „eina“?

Juokai juokais, tačiau visoje Europoje visi narkodyleriai, kaip taisyklė,  ar mašinų vagys, pričiupti prisistatydavo nuo Daktaro. Jam esant incognito Bulgarijoje, nusišalinus nuo viešojo gyvenimo,sunkiau pasidarė prisistatyti jo vardu…O juk reikia sukti naujas siuntas,ir naujas vogtas mašinas gabenti…O kadangi Lukiškių rūsyje veikia tarpplanetinis ryšys,ir dar 1996 metais neva buvo galima užsakinėti nužudytmus iš to rūsio, tai kaip dabar čia perkels – dar paims ir nesuveiks tas kosminis ryšys Pravieniškėse. Juk nurodė teismas: „ten nesaugu“. O taip-narkotikų karteliui nesaugu.Nes Henrikas Daktaras Pravieniškėse eis baldų gaminti,arba užsirašys dirbti į skalbyklą, artėja ir obuolių rinkimo metas – tikrai užsirašys į sodininkystės ūkį dirbti, nes nėra tinginys. Kaip galima bus įrodyti,jog jis vadovauja mafijai? Niekaip. O Lukiškės tokia vieta: ten ir rūsyje veikia satelitas. Juk visa šita byla buvo pirmiausia sukurpta su legenda,kad iš Lukiškių rūsio Henrikas Daktaras užsakė nužudymus.Nebepamenate? Reikėjo sukurti legandą, kad H. Daktaras pats žiauriausias nusikaltėlis.

Juokiausi, kai perskaičiau kasacinės instancijos nutartyje, kokiais kitais „įrodymais“ prokurorai grindė Čiapo nužudymo užsakymą: kad kažkokie žmonės nuvažiavo į Maskvą, susitiko su čečėnais, o šie… atsisakė nužudyti Čiapą. Štai čia įrodymas, jog buvo „užsakytas“ nusikaltimas… Tiesa, susitikimas įvyko kavinėje diplomatiniame viešbutyje. Ir dar ten buvo filmuojama viskas. Gal ir labai garsiai rėkiama buvo: „ar nužudysi Čiapą, čia toks Henrikas Daktaras iš Kauno rajono prašo,sutinki?“ Grynas vaikų darželis.

O  jeigu gerai supratau iš Vilniaus apygardos teismo nutarties – tos tonų tonos hašišo, ekstazio, kokaino – čia ne žiauru, čia maždaug „demokratijos pinigai“, ar gerai supratau?

P.S. Tai kaip ten dėl nesaugumo kolonijoje, ir saugumo kalėjime? Tai ką veikia visos tarnybos, ir netgi kriminalinė žvalgyba – nieko? Kokie čia nepagrįsti kaltinimai vienai ar kitai įkalinimo įstaigai – juk tai panašu į šmeižtą. Pravieniškių kolonija turėtų kažkaip sureaguoti, ir neleisti viešai šmeižti. Nes dar tą pačią dieną buvo parodytas reportažas, jog ten kali kaliniai iki gyvos galvos, ir sodus augina, ir reabilituojasi socialiai, ir fiziškai, taisosi. Kam reikalingas tas beprasmiškas laikymas iš viso 120 kalinių vos ne rūsio sąlygomis? Kad nebūtų galima įsisavinti fondų pinigų, kurie skirti reabilitacijos programoms? O kam nuo to geriau,kad Pravieniškėms neleidžiama pasididinti kalinių skaičiaus, perkėlimo būdu, ir pastatyti dar keletą reabilitacijos- integracijos sodybų ar netgi stovyklų? Juk kaliniams privaloma taisytis, o ne stovėti vietoje ar degraduoti.

O aktoriaus Dimšos reabilitacija? Visa Lietuva matė, kaip jis ne tik pats įrodo,kad taisosi, bet įtraukė iš kitus kalinius į spektaklį.Kodėl šmeižiama ši kolonija štai tokiais teismo sprendimais? Kai kurie kaliniai Lukiškėse piktinasi,jog nėra pakankamai būrelių, o megzti ne visi nori – juk tai moteriškas darbas. Jeigu Lukiškės negali patenkinti kalinių integracinių ir darbinių poreikių –kodėl teismai per prievartą laiko kalinius tokiose sąlygose? Ir kurioje vietoje laimi visuomenė, jeigu kaliniai nedirba? Juk dirbantis kalinys sumoka mokesčius visuomenei,o nedirbantis – ima mokesčius iš visuomenės. Matematika labai paprasta – kaip du kart du.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s