Archive for October, 2017

Merkine Jewish school 1932

Nuotr. Merkinės žydų mokykla, 1932 m.

Kristina Sulikienė

Austrija dar visai neseniai turėjo neonacius valdžioje ir savo Haiderį, kuris vėliau žuvo autoavarijoje.

Austrijos kairiosios jėgos kiekvieną ketvirtadienį išeidavo į masinio protesto taikos maršą per Vieną, kartais tas maršas baigdavosi ne visai taikiai – riaušėmis, suiminėjimais. Viename iš šių maršų ir man yra tekę dalyvauti. Neįtikėtino susitelkimo yra austrų tauta – jie nenori nacizmo, priešinasi bet kokioms užuominoms apie tai, gal per radikaliai – štai kad ir pabėgėlių įsileidimas yra priešinimasis nacizmo, kuris vieną tautą ar rasę iškelia aukščiau kitų, idėjoms. Tačiau tokia yra Austrijos realybė.

NACIŲ KOLABORANTŲ AINIAI LIETUVOJE

Kad buvo galima nekolaboruoti su naciais, aiškiai atvaizduota filme „Muzikos garsai“, kur laivyno kapitonas von Trapas pabėga iš Austrijos su visa šeima, kai gauna šaukimą vykti tarnauti trečiajam reichui.

Ne tokie herojiški, kaip minimas filmo herojus, yra mūsų Lietuvos didvyriai.

tatostetusis

Garsiojo Dėdulės Landsbergio tėvas – nacių kolaborantas, nacių Vyriausybei dirbęs, projektavęs Kauno getą.

protokolas nr 5-540x720

protokolas nr5 antras lapas-540x753

Garsiojo Dėdulės brolis – komunistavo („teisingasis“ naratyvas prisiplakant prie sovietų ir aiškinant, kokia teisinga šeima), todėl buvo suimtas nacių ir laikomas Vokietijos kalėjime. Garsiojo dėdulės tėvas buvo toks įtakingas, kad sugebėjo ištraukti sūnų komunistą iš nacių kalėjimo.

Image result for gabrielius landsbergis žemkalnis

Tai yra geriausias nacių kolaboravimo pavyzdys. Toliau Dėdulės tėvas pasidarė reikšmingas sovietinei propagandai – pas mus taip gerai gyventi, kad net emigrantai grįžta: ir Dėdulės šeima, praeities nacių kolaborantai, (tačiau mama išgelbėjo žydą, taigi, užsidėjo riebų pliusą, kad „teisingi“) – tampa sovietinės propagandos tarnais – mūsų šalyje raketos lekia kaip sosyskos, o štai iš „buržuazinių imperialistinių Vakarų“ grįžta emigrantai.

Dėdulė, aišku, šitą tėvo grįžimą derino su visom tarnybom ir žvalgybom, dėl to gavo bilietą į Vakarus pats: važinėjo kur nori ir kada nori, ypatingai mėgo Indiją – ne Vakarai, ale vis tiek faina.

Tuo pačiu metu kito nacių kolaboranto anūkė Naša Daša darė nomenklatūrinę karjerą. Situacija šeimoje labai panaši – tėtušis NKVD‘istas, o senelis išvežtas už pagalbą naciams. Taigi, vienas: vienas – vienas nacis, ir vienas raudonasis. Tiesa, Naša Daša sugebėjo dabar viską taip su savo inžiniere Burauskaite (jokia ji ne istorikė) „išvartyti“, jog jau ir tėvas gaisrininkas NKVDistas, infiltrantas į Lietuvos miško brolių judėjimą, ir senelis nacių kolaborantas – TREMTINIAI.

Nenustebčiau, jeigu Dėdulė Landsbergis prieš savo mirtį net ir sau išsiimtų TREMTINIO statusą – juk tėvas bėgo dėl kolaboravimo su naciais į Australiją, o kuo ne tremtinys? (Prieš mirtį bando atbuline data save Prezidentu padaryti – o tremtiniu pasidaryti dar lengviau – mačiau, jog teismai sprendimus priimdavo pagal dviejų liudininkų parodymus…Ateitų Naša Daša ir kokia Rasytė Trečioji komjaunimo sekretorė į liudytojus (dabar abi jau tremtinės) – ir viskas, sprendimas yra, o teismų sprendimai aukščiau archyvų.)

Šlepetinis Adamsas iš viso spalvinga asmenybė. Tarybiniais metais sugebėjo atvažiuoti į uždarytą po kalantinių Kauną, ir nueiti į savo butą, kuris jam buvo kaip ir pažadėtas, jeigu dirbs TSRS valdžiai. KGB failuose galima rasti „Fermerį“, tačiau, atrodo, nelabai pavyko jį palenkti į savo pusę, tačiau jis buvo stebimas, ir siejamas su CŽV.

Vėliau Fermeris tampa šlepetiniu Lietuvos vadovu, o į Baltarusiją nevyksta, nes baisusis diktatorius Lukašenka turi kažkokius failus iš jo jaunystės, kai jis su Impulevičiaus batalionu kažkokiame „piknike“ Baltarusijos kaime dalyvavo. Žydai apie tai išleidžia knygą, bet nacių kolaborantų ainių Lietuvoje įmanoma juk knygas nupirkti ir supjaustyti.

GENOCIDO CENTRAS 2014 M. VAKARŲ PAGALBĄ PARTIZANAMS PAVADINO „MITU“

Nacių kolaborantams Lietuvoje todėl statomi paminklai, jų vardais vadinamos gatvės, o Lietuvos kariuomenės propagandos skyrius jau avansu kalba, kad Maidenekan bus „Kremliaus propagandos lietuvių rašytojų lūpomis“  išsiųstas generolas Žemaitis. LK dirba ne visai kompetetingi asmenys, todėl sufleruoju – ne Žemaitis, o pasak Burauskaitės (inžinierės) – „vienas garsiausių partizanų vadų“ Antanas Baltūsis – Žvejas.

Nėra jokios paslapties, kad jis ten su visu savo policijos būriu tarnavo – Meidanekas buvo mirties lageris, apie jų klasifikaciją rašoma Sruogos „Dievų miške“, taigi, šią knygą reikėtų išimti iš mokyklinių programų – kad mokiniai nežinotų, kas yra Maidanekas.

Inžinierė Burauskaitė rašo, jog Baltūsis–Žvejas ten dirbo „išorinėje apsaugoje“, taigi, šaudė į nugaras bet kuriam, kuris bandė paspurkti, arba šaudė į krūtinę bet kuriam, kuris bandė prisiartinti. Burauskaitė – inžinierė, jai atrodo, jog „išorinė apsauga“- tai sėdėjimas medyje, ir nieko neveikimas, panašiai kaip kažkoks kanalizacijos išorinis šulinys – kuris tik surenka nuotėkų nuotėkas.

Net ir mokiniams, skaitantiems Sruogą, aišku, jog Maidakenas buvo sulygintas su žeme, todėl ten apžiūrėti, kur išorė, kur vidus (įdomų kanalizacinį sąvokyną sugalvojusi inžinierė)- kai visas miškas buvo lagerio teritorija – neįmanoma. Be to, nelabai patikėsiu, jog Baltūsis- Žvejas sėdėjo tame savo medyje su visu lietuviškosios policijos būriu, nieko nevalgė, lagerio (aktyviojoje kalinių) teritorijoje nesilankė.  Vien darbas lageryje, kuriame buvo naikinami lietuviai, lenkai, žydai, baltarusiai, ukrainiečiai jokios garbės „garsiausiam partizanų vadui“ neduoda, Lietuvą ne kartą dėl Baltūsio garbinimo yra pasmerkęs Izraelis, Jad Vašemas, žydai, rabinai, ir net ne žydai ir ne rabinai. Bet nacių ainių valstybėje juk labai svarbi vadinamoji „istorijos politika“, kurią formuojant humanitarinį išsilavinimą turinti Rūta Vanagaitė yra „ne istorikė“ (istorikas – tai siaura humanitarinių mokslų srities specializacija, kuri, deja, nesuteikia analitinio mąstymo pagrindų, tik perrašinėti, nurašinėti, fiksuoti; žurnalistas geba daugiau (normalus žurnalistas su patirtim – rašytojas dar daugiau, jis valdo intelektines – analitines galias), o štai kanalizacijos šulinių išsilavinimą turinčioji – visam tautinės atminties centrui vadovauja, ir netgi išvadas, temokėdamas kanalizacijos šulinio ilgį ir protį apskaičiuoti – išrašinėja.

Tai kokio lygio tada tas partizanų veiklos tyrimas, turint galvoje, kad šitas pats Genocido centras 2014 metais savo leidinyje išleido skandalingą mokslinę studiją apie tai, jog partizanai patys susigalvojo, jog Vakarai ateis ir padės. Netikite? Paklauskite inžinierės. 2014 metais jau LGRGC pragydo „giesme nauja“. Tai kur delfiai, Anušauskai, Dėdulės. „Partizanai matyt iš pervargimo ar iš izoliacijos susigalvojo, ir patys įtikėjo, jog Vakarų pagalba ateis“, rašoma tame neeiliniame kliedesyje, išleistame inžinierės, kanalizacijų šulinių specialistės vadovaujamo centro 2014 metais. Straipsnis vadinasi „Vakarų pagalbos  Lietuvos partizaniniame judėjime MITO analizė.“

Tai, atsiprašau, čia Rūta Vanagaitė, Zurofas varo Kremliaus propagandą, ar kremliuojasi avansu Burauskaitė? Ir kodėl ji dar vis tame poste, su savo kanalizacijos šulinių lygio tyrimais? Koks čia mitas, kad Vakarai ateis – tai yra FAKTAS. Vakarų spectarnybos juk nuolat rėmė ir palaikė mūsų partizaninį judėjimą, jį stimuliavo.Lukša – Daumantas ir keletas kitų partizanų prasiveržė į Vakarus, ten gavo apmokymus, pinigų, priemonių – o vėliau buvo kaip desantas įmesti iš lėktuvėlių atgal į Lietuvą. Tai visas šitas istorinis pasakojimas (faktas) – MITAS?

O gal dabar toms tarnyboms nebemalonus tas istorinis faktas, ir vėl per neadekvačius lietuvius, kur istorijos atminties ir tyrimo centrams vadovauja kanalizacijos šulinių specialistės – galima pakreipti istorijos politiką kita linkme?

EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMAS VĖLYVĄJĮ PARTIZANŲ JUDĖJIMĄ PRIPAŽINO NEREMIAMU TAUTOS, O PARTIZANŲ VADŲ SUIMINĖJIMĄ – NORMALIA PROCESINE VEIKLA KRIMINALINIUOSE TYRIMUOSE

Šiomis dienomis rėkiama, jog Rūta Vanagaitė neva diskreditavo visą partizaninį judėjimą, tačiau prie Lietuvos nevykdomų sprendimų yra ir „Vasiliauskas prieš Lietuvą“ 2015 10 20 sprendimas Europos žmogaus teisių teisme, kur teismo Didžioji kolegija pasisakė:

„Vėlyvasis partizaninis judėjimas jokio palaikymo tautoje nebeturėjo, todėl partizanų vadų ir pavienių partizanų suiminėjimas negali būti laikomas genocidu“. Va taip draugai inžiniečiai – kanalizacijos šulinių specialistai. Kūris net pasiuto, ir parašė atskirą nuomonę – visą teismą išvadino „apgailėtinu“. Ir nieko. Kalčiausias Zurofas ir dabar jau Vanagaitė, jos knygas – sudeginti.

Inžinierė Burauskaitė turėtų įdomiau sugalvoti „vieno garsiausių partizanų vadų“ – nacių bendradarbio Baltūsio Žvejo– atplovimo naratyvą. Nes plačiajai mokslo ir politikos visuomenei yra žinoma, jog Baltūsis – Žvejas – nacių kolaborantas, ir dalyvavo mirties lageryje Maidaneke.

Tai, jog kažkurio iš vadų nerasta žudęs žydus, nieko nereiškia (beje baltaraiščiu buvo, o jie „varinėjo žydus“ – o varinėjo ne kur kitur o į žudynių vietas – pasyvus, bet vis tiek žudikai) – pirmą kartą žmonės ėmė skaityti, kokias veikas vykdė- kad buvo žiauriai teisiamas ir sušaudytas: ogi vykdė pavienius teroro aktus civilių asmenų susibūrimo vietose. (Partizanai (normalūs) kovoja prieš okupacines ginkluotąsias pajėgas, o ne civilius.)

Manau, Burauskaitė visiškai nenorėtų, kad jai sėdint kavinėje po darbo, kas nors įmestų granatą ir jai nuneštų dalį galvos, ir dalį rankos? O gal čia naujasis patriotinis naratyvas – jog sprogdinti civilius gyventojus- tai labai gerai?

EŽTT pasisakė, jog šių vėlyvųjų partizanų suiminėjimas- veika procesinė, jie buvo teisiami už nusikaltimus. Burauskaitė, inžinierė, man tegul kaip nors logine ir sveika mąstysena įrodo, jog teroro aktas (Alovėje į klubą įmetus granatą buvo sužalota 47 žmonės per vieną „akciją“, bet kitą – 13) tai patriotinė kova už Lietuvą, ir kaip praneša Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos atstovė Ūsienė „valstybingumo statymas“.

Gal greitai turėsime garbinti ir džihadistus – juk jie elgiasi panašiai: stato savo džihado valstybę, įmesdami granatas į žmonių masinio susibūrimo vietas.

Kuo vėlyvojo laikotarpio partizanai skiriasi nuo džihadistų?

AR MOKINIAMS REIKĖTŲ PASAKOTI APIE SUKAPOTUS Į GABALUS LIETUVOS RABINUS, DIEGIANT PATRIOTINĮ NARATYVĄ?

Beje, dar Ūsienė pergyvena, kodėl kažkas vis primena, kaip Vilijampolės rabinui buvo nukirsta galva. Tai ne tik Vilijampolės rabinui mūsų bepročiai, kuriuos Ūsienė siūlo garbinti, nukirto galvą – ir Merkinės rabinui buvo nukirstos ir rankos, ir kojos, ir galva. Kaip suprantu, apie tai vertėtų dėstyti mokyklose, ir kad mokiniai didžiuotųsi. Maždaug vadovėliai turėtų skambėti taip:

„Lietuvos valstybingumas buvo statomas, kertant galvas Lietuvos rabinams“.

Kaip galima būti šitaip išprotėjusiems, ir nusikaltimus prieš žmogiškumą sukeisti vietomis su kova už Lietuvos laisvę? Negi 1987-1991 metais laisvė buvo iškovota tokiais išsigimusiais metodais?

Šioji Laisvė neturi nieko bendro su tomis žmogžudystėmis, kraugerystėmis, galvų kapojimais, bei bombų mėtymais į diskotekas, kaimo šokių dalyvių mušimu kaip kad vyko Prienų rajone, ar ūkininkaičių šaudymu ar grasinimu nužudyti Rokų kaime, Kauno rajone, kur miškiniai tiesiog siautėjo apie 1946-49 metus.

Šios Lietuvos piliečiai turi teisę savęs nesieti su vienišais teroristais, ir nacių kolaborantais, tokiais kaip kolaborantas Končius – Adomas.

Šita Laisvė – neprievartinė. Mes nenorime būti siejami su krauju, prievarta, žmogžudystėmis, teroro aktais, ir niekas, net ir nacių ainiai valdžioje – mus priversti negali.

Istorijos nesuklastosi. O jeigu visur vaidenasi Putinas, reikia jau imti žegnotis.

Tiesa, kad Lietuvos kariuomenėje labai prasta sveikatos būklė, rodo nesenas vieno iš Ruklos instruktorių prisivažinėjimas su uniforma Varėnos rajone su 2,48 promilių už vairo.

Kai kalba LK atstovai, visų pirma, tegul jie pateikia savo alkotesterio parodymus.

O kaip veikia Lietuvos kariuomenės propaganda, vakar demaskavau socialiniuose tinkluose: visi gali pasižiūrėti mano facebook paskyroje – kaip meluojama ištisai delfyje, lryte, per televiziją, kai norima diskredituoti kokį nors mokslininką.

LIETUVOS KARIUOMENĖS SKLEIDŽIAMA PROPAGANDA NESIREMIA JOKIAIS FAKTAIS – SVARBIAUSIA APKVAILINTI VISUOMENĘ PER MASINĘ PSICHOZĘ IR PROPAGANDĄ

Esu dviejų mokslinių knygų (viena jų – monografija) bendraautorė, dar 2013 metais išleidusi mokslinę studiją apie Panemunės žydų miestelį, kurio šiuo metu kaip žydiško nebėra. Net atminimo lentos nėra, o konservatoriai žydų namus išsidalinę kaip „tvartus“ (nors Panemunė buvo kurortas, ir gyvulių ten niekas nelaikė…)

2015 m. monografija parašyta dirbant VDU. Lietuvos propaganda paskelbė, jog šių faktų NĖRA. Belieka sudeginti mano knygas, – disertacija jau sudeginta, jos iš viso neteikia gynimui, nes kalbėti apie Holokaustą ir pokario BANDITIZMĄ, kaip ir apie konstruojamus per masinę psichozę ir propagandą Europos karus – mes visą laiką esame nepasiruošę, vis mums reikia laiko. Kol mes ruošėmės Europos Afganistanas buvo atidarytas Ukrainoje – istorinėje Lietuvoje. Kol dar laukiame, Lietuvoje visą laiką bandoma atidaryti Odesą ir Donbasą, nes visuomenė panašiai kaip Jugoslavijoje 1991 metais – jau perskelta per pusę. O jai kiršinti būtent ir naudojamas partizaninės kovos, o kaip teigia Burauskaitės 2014 metų leidinys – MITO – naratyvas.

Visuotinai dėl audi ir romų tautybės asmenų istorijos buvo teigiama, jog niekada nedirbau (bei būdamas triguba absolventė – net ir nesimokiau!) nei Vytauto Didžiojo universitete (kuris beje nuo pernai pjausto ne tik knygas, disertacijas, bet ir žodynus – teko didžiulę krūvą nuo makulatūros išgelbėti net su Andriaus Kubiliaus tėvo parašais…jo gi tėvas buvo garsus profesorius), bet ir kariuomenėje. Tačiau šie duomenys patikrinami lengvai – per VMI ir sodrą.

Fotokopijas paviešinau, visi gali įsitikinti, kaip kapitonas o dabar jau majoras Neimontas nusikliedėjo, kai lryto TV jis raštu (susirašinėjimas man persiųstas…)teigė „ji kariuomenėje buvo tik dvi dienas“. Jeigu man sumokėjo 908 litus, tai turbūt ir pati turiu majoro laipsnį. Propagandistai vakar atšoko, bet po to pareiškė, jog „visa tai galima NUPIEŠTI“. Taip – nes būtent jie patyts nupiešia tai, ko nėra.

Išmokę šių technologijų užsienyje. Gerai Vakarų smegenų plovimo mokyklose apmokyti lietuviškieji propagandistai, kurie jau ketveris metus mus bando įtikinti, jog mus yra užpuolusi Rusija, ir mus reikia ginti – mums meluoja kas dieną, geriausia neklausyti šio viso informacinio triukšmo, ir bandyti mąstyti patiems.

Tas pats su Baltūsio Žvejo „darbu“ (kaip ir su mano darbu – rodo sodra, VMI) – juk yra išlikę nacių važtaraščiai – algų išmokėjimas, archyviniai duomenys. Tai labai lengva patikrinti. Bet, jeigu kas nors Lietuvoje paskelbiamas šventuoju – dokumentai nebetikrinami. Šią problemą ir iškėlė Vanagaitė: kodėl niekam neįdomi Vanago byla?

KAI VATIKANAS KĄ NORS SKELBIA ŠVENTUOJU, TIKRINA BIOGRAFIJĄ IKI PROSENELIŲ GENEOLOGIJOS. KAI PARTIZANAS SKELBIAMAS ŠVENTUOJU, JO BIOGRAFIJOS TIRTI NEGALIMA.KODĖL?

Beje, kai Vatikanas ką nors skelbia šventuoju – jis tikrina asmenybę iki pat gimimo, ir netgi imamas visas geneologinis medis. O partizanų šventumui nustatyti užtenka jų veiklos nuo 1945 metų, o kas vyko iki tų metų, neva, paslaptis.

Ir tas pats su kolaboravimu su KGB: jeigu Rūta Vanagaitė meluoja, tai nebus jokio dokumento, kur partizanų vadas pasirašo. Nes pasirašydavo dalyvaujant daugiau asmenų. Pasirašymas yra išsaugotas, protokoluotas, o jo žiaurus suėmimas ir baigiamoji kalba, šlovinant Tarybų valdžią, gali būti susiję faktai. Visais atvejais reikėtų paviešinti dokumentus, o ne aiškinti, jog Vanago atveju jie yra suklastoti. Dokumentus istorikai mokomi analizuoti, o ne interpretuoti, kaip melagingai aiškinama per Žeimytės naujienų laidą.

Tačiau labai keista buvusios Seimo narės partizanų vado dukters tyla.

Manipuliuojant geneologijomis, daugelis pasidarė karjeras, visiškai nepaviešindami savo tėvų ir senelių biografijų. Užteko naujoje santvarkoje fakto „mano tėvas partizanas, ministras, ambasadorius“. Ką ir kur veikė, o gal gyveno čia Lietuvoje – nesvarbu.

Vienas mano asmeninis priešininkas neseniai iš Seimo tribūnos pareiškė, jog jo tėvas – tremtinys. Bet jeigu man būtų leista paklausti, aš būčiau paklaususi – o kodėl po grįžimo iš tremties ne tik jis, bet ir tu padarei karjerą, tarnaudami TSRS valdžiai? Vien tremties faktas nieko nereiškia: majoro Vaigausko vadovėlyje rašoma, jog legnviausia užverbuoti iš tremties grįžusius asmenis – jie nori kabintis į gyvenimą, vykdyti profesinėę veiklą, todėl lengvai pasirašo bendradarbiavimo sutikimą, pranešinėja apie kitus buvusius tremtinius.

Ir pabaigai.

KAS IŠŽUDĖ VISUS MERKINĖS ŽYDUS? MARSIEČIAI? RUSAI? VOKIEČIAI? ANGLAI? …..????

Šiuo metu tiriu Merkinės žydų žudynes. Ir tose apylinkėse veikė šio garsuolio būriai.

Tirdama aš labai suabejojau, kad šitaip aktyviai veikę miškiniai niekaip nebus prisidėję prie Merkinės žydų žūties. Neva žydus išžudė kažkokie slapti būriai, ir dingo kaip į vandenį, o tada atsirado miškiniai ir išsilaikė žiauriai ilgai. Nesisiejantys faktai, ir viskas. Kam išsilaikyti ilgai miškuose, jeigu tu neva nieko blogo per karą nedarei?

Kolaboravimo su naciais kriminalinė psichologija rodo, jog nacių kolaborantai, žydų žudikai ilgiausiai išlaikydavo miškuose: paimkime nacių kolaboranto „paskutiniojo Lietuvos partizano“ Končiaus – Adomo atvejį. Jį pasmerkė Izraelis, Amerika, Lietuvos prezidentė „atėmė medalį“, kurį pažeisdamas įstatymus, toks šiaulietis Končius, vis tiek laiko namie, nors pagal įstatymus privalo per 14 dienų grąžinti Prezidentūros kancleriui.

Apie Končių pilnas youtubes graudžių filmukų, jis vis tiek tituluojamas garsiausiu partizanu – nepaisant, kad žydšaudystės faktas nustatytas.

Miškuose gyveno po Stalino mirties visi tie, kuriems negaliojo amnestija dėl padarytų nusikaltimų prieš žydus.

Amnestija kvietė išeiti iš miškų visus, kurie tik vykdė miškų veiklą – bet nevykdė sunkių nusikaltimų. Labai daug partizanų išėjo, atidavė ginklus, ir buvo amnestuoti, gyveno su policijos priežiūra, registruodavosi skyriuje, ir viskas. Išėjo iš bunkerio iš vienas partizanas Rokuose,- jį slėpė NKVDistas Deimandavičius Bronius, jis sužaidė situaciją, jog rado brolį pamiškėje, ir jis nori prisipažinti. Įtaisė brolį į Vilkaviškio tarybinį ūkį, išgelbėjo brolį, pats būdamas sistemos bendradarbis. Daug tokių atvejų, ir nereikia čia graudenti mūsų, kad buvo tik juoda ir balta. Čia Rokuose NKVDistas slėpė rūsyje brolį iki 1954 metų. Karininką, partizaną. Buvo tokie laikai. O kas nenorėjo lįsti iš rūsių ir bunkerių – jie turėjo ką slėpti.

Ir nereikia čia tų Dušanskienių – Dušanskienė buvo vaikų gydytoja Vilniuje, gal Dėdulė ją pažinojo, vaikus pas ją vedė, ką?

Rūta Vanagaitė gali būti yra „dviguba agentė.“ Su šiuo skandalu ji ne puola, o galimai „atplaudinėja“ garsųjį partizaną.Tai yra įprastinė konservatoriška metodika. Žydai ja pasitiki, ji nerado jokio fakto apie žydų žudymo faktą, ir žydai ja patikėjo, nes ji dabar draugauja su Zurofu. Meilės akys būna aklos netgi melui. Man būtų įdomiau perpatikrinti pačią Vanagaitę, ar ji nemeluoja, jog nieko nerado šioje temoje. Juk kai tyrinėji Holokaustą, šviečiasi atsakymai patys…Tik reikia pagrindimui dokumentų, kuriuos dabar valdo Vanagaitė, o sistema ją „puola“.

„Tu čia šiek tiek atkentėk, mes sužaisime  su tavo knygų naikinimu – vėliau žmonės pirks už dvigubą kainą, pamatysi-, bet būk gera, tik neviešink tų dokumentų apie žydų žudynes, būk gera, gausi vieną kitą šimtą tūkstančių, gerai?“

Alma Literra, kuri drąsiai išminėja šimtų tūkstančių vertės knygas, irgi greičiausiai gavo didesnį avansą, nes reikia sukelti info ataką prieš Lietuvos istoriją.

Žydų žudymas yra mūsų Lietuvos istorijos dalis, ir šio laikotarpio iškirpimas panašus į lietuvių tautos psichikos ligą – savanorišką amneziją, tik tauta, kuri pamiršta savo istoriją, pasmerkia ją pakartoti…Taip bent jau sako liaudies išmintis.

Juk Dainavos apygardoje žydai išskersti, neliko jų iš viso.

Merkinėje buvo Lietuvos žydų dvasinis centras. Čia labai daug kartų lankėsi Prezidentas Smetona, nes Merkinės žydai rėmė jį ir Lietuvos valstybingumą, iš Merkinės kilęs JAV Senato narys Stonas, kuris paprašė pripažinti Lietuvą, ir buvo 1936 metais apdovanotas toje pačioje Merkinėje Antano Smetonos.

Čia veikė kelios mokyklos, gyveno 5 rabinai. Viskas buvo sunaikinta ir sugriauta, o kas žudė kažkodėl istorikai tyli, kur pavardės tų išgamų, kurie sukapojo ir supjautė Merkinės jauną rabiną gabalais – kuris siuntė Smetonai pasveikinimo laiškus, ir tie laiškai lietuvių kalba išlikę ir saugomi muziejuose?

Kodėl reikėjo žudyti visiškai jau  senuką 89 metų rabiną, kuris jau nebedirbo? Gal dėl to, jog Merkinėje buvo žydų sionistų centras, ir Merkinės miškuose buvo atkūrinėjamas Izraelis?

Kodėl Vanagaitė nekalba apie esmę, o „nutrolina“ visą diskusiją?

Beje, knyga „Mūsiškiai“ yra silpna. Su šitiek mokslinės medžiagos galima buvo padaryti žymiai „kiečiau“. Tai-  nemokslinė studija, o visos knygos metu eina naratyvas, jog žudikai – tai mūsiškiai. Tik neskaitęs knygos asmuo nežino, ką Vanagaitė vadina mūsiškiais. Visos knygos naratyve yra ginami žudikai, yra šaipomasi iš Zurofo. Dabar aišku, kodėl jis leidosi vedžiojamas už nosies Vanagaitės – buvo kilusi simpatija, todėl ir neatsakinėjo jai taip, kaip jinai jį puolė.

Todėl „Alma Litera“ ir išleido šią propagandinę knygą, kurioje visiškai be ryšio kalbama net apie Ukrainos karą – kaip tai susiję su Holokausto  tyrimais – nesupratau.

Merkinės žydų tragedija neištirta. O Merkinės žydų palikuonių yra. Stebuklingai, nors neturėjo būti. Kol kas neviešinu, be to, kaip matome, tai labai pavojinga, nes partizanai šventi, žydai – nužudyti, o lietuviai – tuoj visi išvyks į Londoną, plauti tualetų, kuriuos geriau plauti ar projektuoti galėtų istorike apsimetanti inžinierė.

Beje, siekiant atplauti šį partizanų vadą, Rūta pasirinkta iš anksto, nes labai gražiai sužaidžiama per neurolingvistinį programavimą: Vanagas ir Vanagaitė, vienas geras- kitas blogas. Vanagaitė bloga, jos knygas sudeginsime, nes Vanagas geras.

Esminis klausimas – KAS NUŽUDĖ VISUS MERKINĖS ŽYDUS? Ir ar Dainavos apygardos herojai galėjo būti prisidėję? – lieka neatsakytas.

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=5283:naciu-ir-sovietu-kolaborantai-lietuvos-vadovai&catid=47&Itemid=101

 

 

 

rokaiantena1

Nuotr. Kuo daugiau užsienio karių išvyks namų, tuo bus aiškiau, jog štai su tokiom radiacinėmis antenomis savivaliauja būtent Lietuvos kariuomenės kariai. Dabar labai lengva viską nurašyti užsieniečiams – tai daro netgi rusiška propaganda. Be to, užsienio kariai daro nusikaltimus – mušasi, girtuokliauja, sučiumpami už vairo neblaivūs, arba su visureigiais daro avarijas viešose vietose, ir neatsako jokia tvarka.

Labai keista, tačiau toks propagandinis ir tik TEISIBĘ rašantis portalas kaip komjaunimo tiesa, kuri jau trečią` savaitę tiražuoja TEISIBĘ apie Oblių, ir Kumpį, parašė, jog JAV kariai, kurie čia atvykdavo pagyventi kareivinėse ir pavalgyti sočiau negu lietuviukai (jų dienos normam buvo 2,5 euro didesnė, ir amerikiečiai kariai maistą dėdavosi kitoje negu šauktiniai eilutėje, valgykloje) atitraukti, ir jų gyvenančių kareivinėse – nebėra.

Bet kadangi Lietuva 2014 metais pagaliau sulaukė ilgai laukto nuo 1943 metų amerikono, tai jie žadėjo grįžti.

“Mes pažadam, jog amerikiečiai dalyvaus pratybose” – pažadėjo Hogesas.

Negi visų vatnykų rėkimas, jog Lietuva okupuota Amerikos – pasiekė kažkieno ausis?

Labai keistas straipsnis TEISIBĖS portale, nes čia tiesos su žiburiu nerasi – rasi tik istopriją, kaip vienakojis Oblius pakasė Kumpį, nes GALBŪT GALIMAI kažkas GALĖJO tai numanyti.

https://pasaulis.lrytas.lt/rytai-vakarai/2017/10/29/news/b-hodegsas-jav-nutrauke-kariu-rotavima-lietuvoje-bet-toliau-sius-juos-i-pratybas-3320575/

1988 ekspedicija karmazaite

Nuo. Būdama studente Rasa Karmazaitė mokėjo rinkti netgi mokslinę medžiagą, šiuo metu susidaro įspūdis, nemoka apsiklausti bylos dalyvių, ir objektyviai aprašyti situaciją, nepažeidžiant nekaltumo prezumpcijos, bei niekieno interesų. 1988 m. “prie sovieto” mokėjo rašyti netgi mokslinius dienoraščius, pildyti anketas. Kas atsitiko per 29 metus? Negi asmuo vystosi atgal? 1988 m. etnoinstrumentologinė Romualdo Apanavičiaus ekspedicija po Tauragės ir Jurbarko apylinkes, foto darė greičiausiai Jurga Čekatauskaitė. Nuotraukos padovanotos ekspedicijos vadovui, nes visa medžiaga buvo priduota organizatoriams, dėl mokslinių tikslų. 

Iki nusikliedėjimų neturėdama įrodymų Lauryną Baltrūną apkaltinti eina teisėsauga.

Iš kur tokie detalūs duomenys apie Lauryno Baltrūno vaikystę? Aišku, kad tai KGB sekimo medžiaga.

Jeigu apie asmenį yra KGB sekimo medžiaga, tada galima modesliuoti kokias nori istorijas.

O štai apie Aivarą Kilkų iki šios dienos nieko nežinoma (čia tas kuris dingo, ir neatsirado):

kuriamas toks informacinis triukšmas, kad neva dingo Laurynas Baltrūnas, o ne KIlkus.

Nieko nežinome apie jo vaikystę, nei ką buvo baigęs, ir su kokiom kompanijom, kurias galėtume įtarti bent preliminariai, buvo susidėjęs.

Nėra keliama versija ir dėl garsiojo giminaičio Broniaus Bradausko, juk jis Seimo milijonierius, o šiuo metu nors ir ne Seimo narys, bet pirmas sąraše, jeigu kas iš socdemų išvyktų į Briuselį.

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/seimo-milijonieriai-b-bradauskas-turtingiausias-v-vasiliausko-milijonas-dingo-56-456727

https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/03/18/news/bronius-bradauskas-sugrizta-i-seima-zmona-isleido-sukandusi-dantis–581577/

Garsusis giminaitis atvirai prisipažįsta, jog skambino sūnėnaas, ir prašė spausti teisėsaugą. Dėl šių pasisakymų nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas, nes susidaro įspūdis, Bradauskai neliečiami.

Kuriamas toks triukšmas, kad net nebeskanu.

Dabar jau iškeliama versija, kad kadangi Laurynas Baltrūnas kartą vaikystėje pakišo koją klasiokui – todėl jis gali būti ir yra grobikas ir žudikas.

Kvailiau nesugalvosi.

Rasą Karmazaitę pažįstu, nuo etnoinstrumentologinių tėvo ekspedicijų laikų.

Kad iki tokio  lygio nusivažiuos – nesitikėjau,.

Įdomu, ar daug moka teisėsauga už tai?

Ir kodėl nebijoma, kad bus iškelta šmeižto byla – juk jokių įrodymų teisėsauga neturi.

Rašoma apie kažkokius slaptus klubus, tarsi tai būtų nusikaltimas.

Taip, baikeriai organizuoja net slaptus svingerių vakarėlius, ber juos organizuoja netgi Vatikano kunigai, kurie Vatikane kėlė šlykščiausias orgijas su vaikais tiesiai priešais popiežiaus rūmus. Ir sudėtinga juos tuos kunigus nuteisti, juk neliečiamieji.

Kodėl teisėsauga su papirktomis rašytojomis vėl eina kažkokiu moraliniu keliu, o ne teisinių įrodymų – nesuvokiama?

Toliau – ar Laurynas Baltrūnas davė sutikimą viešai išvardyti jo visas nuosavybes – juk tai neliečiami duomenys.

Rasa Karmazaitė jam greitai išėjus iš areštinės, nes po 20 dienų teismas turės svarstyti jo skundą dėl paleidimo ir greičiausiai tenkins – galės atsakyti šmeižimo ir neteisėto informacijos apie asmens asmeninį gyvenimą viešinimo byloje.

Kartu su kitais sisteminiais rašytojais, nes jokios reikmės pasakoti, kad yra Lauryno Baltrūno dėdė, tėvas, senelis, ir kieno nuosavybė, kur jis gyvena – nebuvo ir nėra.,

Nes dingo Aivaras Kilkus, ilgamečio Seimo nario Broniaus Bradausko sūnėbno dukters vyras.

Reikėtų pradėti nuo jo asmenybes.

Bet susidaro įspūdis, kad ta asmenybė yra įslaptinta.

Rasa, kreipiuosi į tave – kadaise mokeisi rinkti mokslinius duomenis, ir tai darei gerai, pildei dienoraštį, darei audio įrašus.

1988 ekspedicija

Kas dabar atsitiko, kad nebesugebi surinkti informacijos apie nusikaltimą.

 

Nusikaltimo subjektas (asmuo, į kurį pasikėsinta)

AIVARAS KILKUS (kur informacija apie jį: CV, jo ryšiai, aplinka, jo turima nuosavybė, lėšos, vykdoma galbūt užklasinė veikla? (dėl kurios kažkas turėtų motyvą jį grobti??)

Gėris į kurį kėsinamasi: asmens laisvė ir gyvybė (kas paskutinis jį matė; kodėl telefonas Vilniuje, motociklas Varėnoje? Ką pažinojo Varėnoje? Gal čigonų taborą ten? Kur išsikelti tyrimo klausimai – kodėl nėra jokio tyrimo dėl paties dingimo?)

Apie ką tavo rašiniai? Prie ko čia Laurynas Baltūrnas?

Ar negirdėjai Konstituficjos 31 str.,

“Asmens nekaltumas yra garantuojamas tyrimuose iki tol kol priešingai neįrodo neskundžiamos instancijos teismas”.

Kada toks teismas buvo? Kokiuose sapnų ir šešėlių forumuose ar meta realybėje?

Laurynas yra nekaltas, užtenka jį šmeižti ir dergti, sieti su slaptom organizacijom, ir netgi “Vilniaus brigada”.

1988 ekspedicija1

Rasa Karmazaitė vos baigusi vidurinę, buvo apmokyta rinkti mokslinę meedžiagą etnografinės ekspedicijos metu. Tačiau iš jos rašinių nematome, jog ji mokėtų kaip žurnalistė objektyviai susirinkti medžiagą apie įvykį.

Tai ką, šitas profesoriaus Romualdo Apanavičiaus darbas su studentais nuėjo veltui? Nemanau. Rasa Karmazaitė jeigu tik nustotų rašyti užsokomuosius straipsnius, galėtų visiškai gerai ištirti bet kokią tamsią bylą – juk mokslinius medžiagos rinkimo metodus žino, yra apmokyta 2 savaičių ekspedicijoje žalioje jaunystėhe, kur reikėdavo keltis 7 valandąl dalyvauti pasitarimuose, pasidalinti darbais, netingėti, dirbti, rašyti.

Kyla klausimas, kodėl asmenybės degraduoja – ar jos to nori, ar degdaraciją sukelia labai dideli pinigai?

Rasos Karmazaitės straipsnis (vienas iš daugelio), kur komentatoriai piktinasi nieko nesupratę, iš kur imama informacija, ir kodėl jos tiek daug apie Baltrūną, ir nieko nėra apie patį pagrobtąjį?

https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/10/29/news/suimtas-voru-vedlys-praeityje-baikerius-viliodavo-ir-i-slaptus-klubus-3310812/

https://visuomenedotcom.wordpress.com/2017/10/28/lauryno-baltruno-zmonai-gresia-susidorojimo-pavojus-apsaugojo-seniunem-kuri-negali-nei-vieno-blogo-zodz-io-pasakyti-apie-baltruna/

T.Venclova rašo, kad kritikuojantys, įvairias etiketes ir vardus, nevienareikšmiškai vertinamai rašytojai, klijuojantys asmenys, puikiai pasitarnauja Kremliaus kuriamai propagandai. Poetas prašo visuomenės netapti „protingais idiotais“.

“Nebūdamas profesionalus istorikas ir nesusipažinęs su visais Adolfo Ramanausko-Vanago bylos duomenimis, nesiimu spręsti jo biografijos klausimų. Galimas daiktas, kai kurie Rūtos Vanagaitės tvirtinimai klaidingi. Tačiau jos pjudymas man labai primena sovietinius laikus. Beje, jis daug sėkmingiau pasitarnauja Vladimiro Putino propagandai, negu bet kokie Rūtos Vanagaitės teiginiai. Mėgstama vartoti posakį „naudingi idiotai“, kalbant apie asmenis, kurie patys to nesuprasdami veikia Lietuvos priešininkų naudai. Asmenys, kurie viešai ir negailestingai puola Rūtą Vanagaitę, naikina jos knygas ir taip toliau, teikia puikios medžiagos Putinui, bandančiam įtikinti pasaulio viešąją nuomonę, jog Lietuvoje reiškiasi fašistinės nuotaikos. Deja, jie to nepajėgia ar nenori suprasti. REKLAMA 10 nuotr.Jau keletą dienų vis netylant diskusijoms dėl rašytojos Rūtos Vanagaitės istorijos interpretacijos, naujienų portalo lrytas.lt redakciją pasiekė poeto Tomo Venclovos laiškas.J.Stacevičiaus nuotr. Man ypač nepriimtina, kada garbingas asmuo viešai išvadina Rūtą Vanagaitę „Dušanskiene“. Beje, kodėl ne „Martavičiene“, „Urboniene“ ar „Liaudiene“? (Tokie pravardžiavimai, tiesa, irgi peržengtų padorios diskusijos ribas). Nors ir neturiu didelių vilčių, kad būsiu išgirstas, kreipiuosi į pjudytojus: nebūkite „naudingi idiotai“ ir nepadėkite Putinui“, – rašoma T.Venclovos laiške.

Nuotr. Be žinios dingus Kilkui (kairėje), teisėsauga nuėjo savo įprastiniu keliu – kažką apkaltinti iš artimos aplinkos, nes tada nereikia nieko tirti. Lauryno Baltrūno suėmimas deja turi atvirkštinį efektą – jo ginti stojo netgi Aukštadvario seniūnė J. Dzencevičienė. Dėl grėsmės gyvybei jo šeimai surastas saugioje vietoje būstas – nes bijoma susidorojimo, kurį galėjo sukelti nuo ryto iki vakaro skleidžiami prasimanymai apie Lauryną Baltrūną.

Didžioji purvasklaida pasimetusi  – šitiek pripylė avansinio šūdo Laurynui Baltrūnui ant galvos, o pagrindinį žurnalistikos principą, kad reikėtų grįsti šitus kliedesius kokiais nors faktais – pamiršo.

Taigi, dabar jau patys sau davę per makaulę, susizgrizbo paskambinti Aukštadvario seniūnei J. Dzencevičienei, kuri nurodė, jog Laurynas Baltrūnas yra absoliuti teigiamybė: dirba su vaikais, globoja vienišą senutę, į visas bendruomenės šventes atveža vandens, maisto, dešrelių, viską daro su entuziazmu, yra aktyvus bendruomenės tarybos narys.

O minima istorija su senole, kur į lrytas kameras kažkokia Kazė melavo, jog Laurynas nori sodybos – paaiškėjo, Kazė tyčia neduodavo sergančiai seseriai atsigert (tokią versiją ir mes kėlėme), tai Baltrūnas atveždavo vandens iš šaltinio, o kai senolė apsirgo – nuvežė ją į ligoninę, išgelbėjo ją.

Žmones gelbėjantis, visiems padedantis teigiamuolis bandomas paversti šaltakrauju žudiku.

Rasa Karmazaitė turi atidirbti už savo algą, juk ne veltui gauna.

Kažkoks nesiklijuojantis šeštadienio rašinėlis – Aukštadvario seniūnė savo įpėdiniu matė būtent Lauryną Baltrūną.

Teisėsauga su komsomolke Baltrūno ateitį mato kalėjime.

Jo žmonai neskirta apsauga – vėlgi, apsaugojo aktyvioji seniūnė, kuri suvokia, jog baikeriai (arba “skrajojantis būrys”, kurio nusikaltimus galima bus prikabinti kitiems baikeriams) kurstomi susidoroti, juk šitoks neigiamas fonas skleidžiamas ant Baltrūno šeimos.

Kuri globoja 12 vaikų, savo augina 4 vaikus, ir vienišai senolei veža vandenį iš šaltinio.

 

Gediminas Akelaitis nuotrauka.

Kadangi susitikti panoro tik su “pateptaisiais”,”išrintaisiais”,Minedais,o gydytojai ir sesutės nei vienai kategorijai nepriklauso,esu priverstas, kreipimąsi paviešinti.

Image result for veryga minedas

Profesoriumi save tituluojantis Aurelijus Veryga turi laiko tik Minedui. Šiaip į jokius susitikimus nevaikšto, nebendrauja netgi su jį išrinkusiais Rokų – Šančių – Panemunės gyventojais, tai rodo, kai neseniai buvo parduota Panemunės biblioteka – karbauskininkas Veryga jos negelbėjo, nors tai neatitinka partijos ir frakcijos interesų. Veryga nesirūpina ir L. prieš Lietuvą (2007 m.) sprendimo EŽTT įgyvendinimu, nors tai yra jo kompetencija.

GEDIMINAS AKELAITIS

Lietuvos Sveikatos Apsaugos Ministrui A. Verygai

Marijampolė

2017.10.27.

Kreipimasis, dėl padėties sveikatos apsaugos sistemoje

Vertinant katastrofiškai blogėjančią situaciją gydymo įstaigose, mažus medicinos darbuotojų atlyginimus, medicinos darbuotojų trūkumą, nepaaiškinamas eiles, laukiant konsultacijų, didinant niekuo nepagrįstą biurokratizmą ir popierizmą gydymo įstaigose, išryškėjo visiška ministerijos ir Seimo valdininkų nekompetencija.

Siūloma:

1. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas, naudoti tik diagnostinių, gydomųjų, reabilitacinių paslaugų apmokėjimui, medicinos darbuotojams apmokėti už darbą. Kiekvienas draustas, privalo žinoti ir būti informuotas, bei duoti sutikimą – kam naudojami mokėtojo pinigai.
2. Sustabdyti E-sveikatos, E-recepto procesą, kol nebus visos darbo vietos kompiuterizuotos, kol neparuošta viena ir vieninga programa, prieš tai suderinti su GYDYTOJAIS ir atsižvelgti į pastabas.
3. Ženkliai sumažinti nepagrįstą popierinių formų pildymą, įvedant vieningas, informatyvias medicinines formas visoms gydymo įstaigoms. Neturi būti kiekvienoj gydymo įstaigoje susikurti ir nepagrįsti reikalavimai.
4. Peržiūrėti įsakymą dėl Siuntimų brangiems tyrimams. (po kreipimusi pateikiamas pilnas įsakymo tekstas.)
5. Panaikinti skubios pagalbos teikimo reikalavimuose 4 kategoriją, (2 priedas) Traumos, kaip visiškai nepagrįstą ir neapibrėžtą. Tai yra šeimos gydytojų kompetencija. Nediskutuojama „pavojingos gyvybei ir sveikatai būklės“. Teikti pagalbą gydytojų profesinė pareiga.
6. Siekiant pagerinti ir pagreitinti kokybišką ligonių ištyrimą, savalaikį gydymą Marijampolėje reikalingas Branduolinio magnetinio rezonanso tyrimas, apimantis viso regiono gyventojus. Radiologijos specialistai yra.
7. Užtikrinti valstybinį finansavimą, medicinos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, pagal veikiančius teisės aktus.
8. Skubos tvarka spręsti regiono gydymo įstaigų optimizavimo ir paslaugų teikimo klausimus.
9. Sunkiausius, sudėtingiausius ligonius privalo gydyti III-čio lygio,universitetinės ligoninės,visos kitos gydymo įstaigos pagal kompetenciją.

Gydytojas ortopedas traumatologas,Marijampolės sav. Tarybos narys,Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Akelaitis

1 priedas – Dėl Siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiesiems tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Suvestinė redakcija nuo 2017-06-07

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 76-3028, i. k. 1082250ISAK000V-636

 

Nauja redakcija nuo 2016-10-06:

Nr. V-1126, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-10-05, i. k. 2016-24619

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SIUNTIMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS GAUTI IŠDAVIMO, ĮFORMINIMO IR ATSAKYMŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. birželio 28 d. Nr. V-636

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 6 punktu, siekdamas tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnio 2 dalies 2 punktą bei užtikrinti aiškų ir išsamų siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti reglamentavimą asmens sveikatos priežiūros įstaigose:

 1. 1.TvirtinuSiuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašą (pridedamas).
 1. 2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                  RIMVYDAS TURČINSKAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2008 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-636

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymo        Nr. V-1126 redakcija)

 

SIUNTIMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS GAUTI IŠDAVIMO, ĮFORMINIMO IR ATSAKYMŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. 1. Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti(toliau – siuntimas) išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja siuntimų gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdavimo, įforminimo ir atsakymų siuntusiajam gydytojui pateikimo tvarką.
 1. 2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Siuntimas – medicinos dokumentas:

2.1.1. Aprašo nustatyta tvarka įformintas ir pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas kreipimasis į specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį gydytoją (toliau – gydytojas specialistas) ar kitą sveikatos priežiūros specialistą, siekiant pasikonsultuoti dėl paciento sveikatos būklės, tyrimų, diagnozės nustatymo ar patikslinimo, gydymo taktikos (pradėti, pratęsti, pakeisti ar nutraukti gydymą) ar darbingumo, arba įformintas ir išduotas kreipimasis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, arba

2.1.2. gydytojo specialisto, į kurį kreipėsi pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas, išduotas kreipimasis (kreipimaisi) į kitą tos pačios profesinės kvalifikacijos gydytoją specialistą arba kitos profesinės kvalifikacijos gydytoją bei šių gydytojų specialistų tolesni kreipimaisi dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo to paties gydymo epizodo metu, siekiant pasikonsultuoti dėl paciento sveikatos būklės, tyrimų, diagnozės nustatymo ar patikslinimo, gydymo taktikos (pradėti, pratęsti, pakeisti ar nutraukti gydymą) ir (ar) gauti reikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (tęstinis siuntimas).

2.2. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis    gydytojas – gydytojas, teikiantis pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP) paslaugas pagal Lietuvos medicinos normoje MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“  nustatytą kompetenciją, arba gydytojas odontologas, teikiantis pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, arba gydytojas psichiatras ar vaikų ir paauglių psichiatras, teikiantis pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.

2.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme, kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 1. 3. Siuntimui prilyginama:

3.1. forma Nr. 025-113/a „Nėščiosios  kortelė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-1149 „Dėl privalomų akušerijos, ginekologijos ir neonatologijos sveikatos statistikos  apskaitos formų patvirtinimo“;

3.2. stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus gydytojo sprendimas dėl paciento stacionarizavimo arba stebėjimo paslaugos teikimo, pateiktas formoje Nr. 025/a „Ambulatorinės asmens sveikatos istorija“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 025/a), ir stacionarizavimo atveju – formoje Nr. 003/a „Gydymo stacionare ligos istorija“, nurodytoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakyme Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (toliau – forma Nr. 003/a);

3.3. stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus gydytojo sprendimas dėl jo konsultacijos teikimo pacientui, atvežtam greitosios medicinos pagalbos automobiliu, pateiktas formoje Nr. 025/a.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1346, 2016-12-01, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28148

Nr. V-643, 2017-06-02, paskelbta TAR 2017-06-06, i. k. 2017-09610

 

 1. 4. Siuntimų išdavimo ir atsakymų pateikimo elektroniniu būdu ypatumai nustatyti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

SIUNTIMO IŠDAVIMO IR ĮFORMINIMO TVARKA

 

 1. 5. Išduodant siuntimą, užpildoma forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 027/a), arba laisvo pavyzdžio forma, kurioje nurodoma:

5.1. ASPĮ, kurioje dirba siuntimą išduodantis gydytojas, pavadinimas, kodas, adresas ir telefonas;

5.2. ASPĮ, prie kurios pacientas prisirašęs, pavadinimas;

5.3. siuntimo išdavimo data ir galiojimo laikas;

5.4. paciento duomenys:

5.4.1. vardas ir pavardė;

5.4.2. gimimo data;

5.4.3. gyvenamoji vieta;

5.5. ligos diagnozė arba siuntimo priežastis ir ligos ar sveikatos sutrikimų kodas pagal
Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo, Australijos modifikaciją (TLK-10-AM);

5.6. ligos anamnezė ir eiga;

5.7. su siuntimo išdavimu susijusių atliktų tyrimų rezultatai, konsultavusių gydytojų specialistų išvados ir tyrimo atlikimo bei išvadų pateikimo datos;

5.8. taikytas gydymas ir jo efektyvumas;

5.9. siuntimo tikslas ir gydytojo ar kito sveikatos priežiūros specialisto, kuriam konsultuoti ar toliau gydyti siunčiamas pacientas, profesinė kvalifikacija;

5.10. siuntimo priežastys ir jų pagrindimas (atsižvelgiant į paciento esamą sveikatos būklę ir numatomą ligos eigą);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1346, 2016-12-01, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28148

 

5.11. siuntimą išduodančio gydytojo nurodymas jam pateikti radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopiją (-as) (gydytojo nuožiūra);

5.12. stacionarizavimo tikslas (kai pacientas siunčiamas gydyti į stacionarą);

5.13. kitos aplinkybės (gydytojo nuožiūra).

 1. 6. Jeigu pacientui kreipiantis į ASPĮ su PAASP paslaugas teikiančio gydytojo siuntimu dėl konkrečios priežasties pas gydytoją specialistą paaiškėja, kad paciento sveikatos būklės tolesnio ištyrimo ir (ar) gydymo tęstinumui užtikrinti reikalingos kitos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, gydytojas specialistas išduoda tęstinį siuntimą (forma Nr. 027/a) arba daro įrašą formoje Nr. 025/a , jei pacientas siunčiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų gauti toje pačioje ASPĮ.Išduodant tęstinį siuntimą turi būti pridedama PAASP paslaugas teikiančio gydytojo siuntimo kopija arba siuntime nurodoma siuntimą išdavusio PAASP paslaugas teikiančio gydytojo vardas, pavardė, ASPĮ, kurioje dirba siuntimą išdavęs PAASP paslaugas teikiantis gydytojas, pavadinimas.
 1. 7. PAASP paslaugas teikiantis gydytojas arba gydytojas specialistas, išduodantis siuntimą (toliau – siunčiantysis gydytojas), pasirašo siuntimą, pažymi jį asmeniniu spaudu ir paciento asmens medicinos dokumentuose daro įrašą apie siuntimo išdavimą.
 1. 8. Pacientui pasirinkus asmens sveikatos priežiūros paslaugas gauti toje pačioje ASPĮ, kurioje dirba siunčiantysis gydytojas, forma Nr. 027/a gali būti nepildoma, bet daromas įrašas formoje Nr. 025/a ir taikoma Aprašo 11 punkte nustatyta tvarka. Kai pacientas pasirenka kitos ASPĮ gydytoją specialistą, siuntimas turi būti išrašomas šio Aprašo nustatyta tvarka.
 1. 9. Pacientai pas skirtingos profesinės kvalifikacijos gydytojus specialistus ar tos pačios profesinės kvalifikacijos tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius gydytojus specialistus ambulatorinių paslaugų gauti siunčiami po to, kai išnaudotos visos galimybės tirti ir gydyti dėl siuntime nurodytos priežasties.
 1. 10. Pacientai stacionarinių paslaugų gauti siunčiami po to, kai išnaudotos visos galimybės tirti ir gydyti ambulatoriškai dėl siuntime nurodytos priežasties arba po atitinkamo stacionarinio gydymo, jei būtina jį tęsti kitoje ASPĮ. Informacija apie išduotą siuntimą stacionarinėms paslaugoms gauti įrašoma į formą Nr. 025/a, tais atvejais, kai gydymą būtina tęsti kitoje stacionarinėje ASPĮ – į formą Nr. 003/a, nurodant tokio siuntimo išdavimo priežastis.
 1. 11. Išduodant siuntimą asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti toje pačioje ASPĮ ar stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus gydytojui priėmus sprendimą pacientą stacionarizuoti arba stebėti, Aprašo 5 punkte nurodytos formos gali būti nepildomos, bet formoje Nr. 025/a ir (ar) formoje Nr. 003/a turi būti pateikiama Aprašo 5.5, 5.9, 5.10, 5.12 ir 5.13 papunkčiuose nurodyta informacija.
 1. 12.Siunčiant pacientą pas skirtingos profesinės kvalifikacijos gydytojus specialistus gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugų paciento pasirinkimu į vieną ASPĮ, kurioje pacientui užvedama / užvesta viena Ambulatorinė asmens sveikatos istorija (forma Nr. 025/a), gali būti išduodamas vienas siuntimas. Ši nuostata taikoma tik popierinių formų pildymo atveju.

 

III SKYRIUS

SIUNTIMO GALIOJIMAS

 

 1. 13. Siuntimas galioja ne ilgiau kaip 30 dienų. Per šį laikotarpį pacientas privalo užsiregistruoti į eilę asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Paciento pageidavimu ir esant galimybei, pacientą į eilę asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti gali užregistruoti ir siuntimą išduodančios ASPĮ specialistas.

 

IV SKYRIUS

SIUNTIMO IŠDAVIMO YPATUMAI

 

 1. 14. Išduodant siuntimą, pacientas turi būti informuojamas, kuriose ASPĮ (nurodyti bent 3) teikiamos atitinkamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Pacientas pasirenka, kurioje ASPĮ pageidauja gauti siuntime nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
 1. 15. Suteikus siuntime nurodytas paslaugas, siuntimas paliekamas ASPĮ, suteikusios šias paslaugas, paciento asmens medicinos dokumentuose.

 

 

 

V SKYRIUS

ATSAKYMO PATEIKIMAS

 

 1. Visais atvejais gydytojai specialistai ar kiti sveikatos priežiūros specialistai atsakymą apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pateikia per nustatytą terminą:

16.1. atsakymas apie suteiktas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (konsultacijas) per 3 darbo dienas nuo konsultacijos išvadų surašymo dienos pateikiamas siuntimą išdavusiam gydytojui, o tęstinių siuntimų atvejais atsakymo kopija pateikiama ir PAASP paslaugas teikiančiam gydytojui;

16.2. atsakymas apie suteiktas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po paciento išrašymo iš šias paslaugas suteikusios įstaigos dienos pateikiamas PAASP įstaigai, prie kurios pacientas yra prirašytas;

16.3. atsakymas apie stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas pacientui dėl tyčinio savęs žalojimo (suicidinio elgesio), ne vėliau kaip kitą darbo dieną po paciento išrašymo iš šias paslaugas suteikusios įstaigos dienos pateikiamas PAASP įstaigai, prie kurios pacientas yra prirašytas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-582, 2017-05-19, paskelbta TAR 2017-05-24, i. k. 2017-08636

 

 1. 17. Pateikiant atsakymą pacientą siuntusiam gydytojui, užpildoma forma Nr. 027/a arba laisvo pavyzdžio forma, kurioje turi būti nurodyta:

17.1. ASPĮ, kurioje dirba atsakymą teikiantis gydytojas ar kitas sveikatos priežiūros specialistas, pavadinimas, kodas, adresas ir telefonas;

17.2. paslaugos suteikimo ir atsakymo pateikimo data;

17.3. paciento duomenys:

17.3.1. vardas ir pavardė,

17.3.2. gimimo data,

17.3.3. gyvenamoji vieta;

17.4. ligos diagnozė arba sveikatos sutrikimas ir ligos ar sveikatos sutrikimo kodas pagal TLK-10-AM;

17.5. atliktų tyrimų ir (ar) procedūrų rezultatai bei datos, taip pat privaloma nurodyti, ar pacientui buvo išduota radiologinio tyrimo vaizdo kopija. Pateikiant radiologinio tyrimo, atlikto brangiu medicinos prietaisu, nurodytu Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu
Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priede, rezultatus, nurodoma:

17.5.1. tyrimo metodika, procedūros ir naudotos priemonės (kontrastinė medžiaga, jos koncentracija, kiekis ir kt., alerginės reakcijos ar kitas šalutinis poveikis), medicinos priemonės (prietaiso) charakteristika (kompiuterinio tomografo – sluoksnių skaičius, magnetinio rezonanso tomografo – lauko stiprumas);

17.5.2. tyrimo aplinkybės (veiksniai), galinčios turėti įtakos tyrimo atlikimo ir įvertinimo kokybei;

17.5.3. tiriamos zonos anatominių struktūrų aprašymas;

17.5.4. radiniai, susiję su tyrimo klinikinėmis indikacijomis, ir papildomai rasti kliniškai reikšmingi patologiniai pakitimai (radiniams apibūdinti naudojama anatominė, patologinė, radiologinė terminologija, sutrumpinimai nerekomenduojami);

17.5.5. atsakymai į užduotus klinikinius klausimus. Jeigu yra faktorių, trukdančių atsakyti į konkrečius klinikinius klausimus, jie nurodomi;

17.6. paskirtas (rekomenduotas) gydymas (jei reikėjo);

17.7. konsultavusių gydytojų specialistų ar kitų asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikusių sveikatos priežiūros specialistų išvados, rekomendacijos.

 1. 18. Pateikiant radiologinio tyrimo, atlikto brangiu medicinos prietaisu, išvadą, nurodoma:

18.1. specifinė radiologinė išvada, jeigu tai leidžia padaryti tyrimo duomenys, ir (ar)

18.2. diferencijuotini pokyčiai (diferencinei diagnostikai atlikti), jeigu tai leidžia padaryti tyrimo duomenys, ir (ar)

18.3. siūlomi papildomi tyrimai arba pateikiamos rekomendacijos (dėl paciento tolesnio stebėjimo ir kt.);

18.4. kita (gydytojo nuožiūra).

 1. 19. Aprašo 17–18 punktuose nurodytą atsakymą pasirašo asmens sveikatos priežiūros paslaugas suteikęs sveikatos priežiūros specialistas, pažymi jį asmeniniu spaudu ir formoje
  025/a įrašo, kad atsakymas pateiktas.

Pateikiant radiologinio tyrimo, atlikto brangiu medicinos prietaisu, atsakymą, nurodoma radiologinį tyrimą atlikusio radiologijos technologo vardas ir pavardė.

 1. 20.Jeigu siuntimą išdavęs gydytojas nurodo, kad jam turi būti pateikta (-os) radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopija (-os), tyrimą atlikęs gydytojas specialistas pateikia siuntusiam gydytojui radiologinio tyrimo aprašymą kartu su radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopija (-omis) ir padaro tai patvirtinantį įrašą asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a). Tais atvejais, kai dėl įvairių aplinkybių vėliau paaiškėja, kad siuntusiam gydytojui reikalinga (-os) radiologinio tyrimo vaizdo   (-ų) kopija (-os) (pvz., ligos dinamikai stebėti ir kt.), jie kreipiasi į ASPĮ, atlikusią radiologinį tyrimą, prašydami pateikti radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopiją (-as). ASPĮ, atlikusi radiologinį tyrimą ir gavusi prašymą pateikti radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopiją (-jas), ją (-jas) pateikia radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopijos prašančiai ASPĮ.
 1. 21. Pateikiant atsakymą toje pačioje ASPĮ dirbančiam gydytojui, Aprašo 17 punkte nurodytos formos gali būti nepildomos, bet formoje 025/a turi būti pateikta Aprašo 17.4–17.7 papunkčiuose ir 18–19 punktuose nurodyta informacija.

 

 

VI SKYRIUS

PAPILDOMI REIKALAVIMAI SIUNTIMUI ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS, KURIOS APMOKAMOS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS, GAUTI

 

 1. 22. Siuntimą asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, gauti turi teisę išduoti tik PAASP paslaugas teikiantis gydytojas ar gydytojas specialistas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis.
 1. 23. Siuntimą iš PSDF biudžeto apmokamų gydytojų specialistų konsultacijoms gauti  išduoda:

23.1. PAASP paslaugas teikiantis gydytojas – antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų specialistų konsultacijoms gauti, išskyrus atvejus, kai sveikatos apsaugos ministro įsakymais reglamentuojamų atskirų paslaugų teikimo atvejais ir laikantis juose nustatytų sąlygų pacientas dėl PSDF biudžeto lėšomis apmokamų gydytojų specialistų konsultacijų PAASP paslaugas teikiančio gydytojo siuntimu gali kreiptis tiesiai į tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius gydytojus specialistus arba paciento medicinos dokumentuose nurodyta, kad dėl siuntime nurodytų priežasčių pacientas buvo konsultuotas antrinio ar tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų specialistų ar buvo gydytas stacionare;

23.2. gydytojas specialistas – antrinio ir tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų specialistų konsultacijoms gauti.

 1. 24. Siuntimą atlikti brangiuosius tyrimus ir procedūras, kurių išlaidos bus apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, gali išduoti tik gydytojas specialistas, pagal kompetenciją teikiantis specializuotas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias mokama PSDF biudžeto lėšomis. Siuntime turi būti nurodyta siunčiančiojo gydytojo profesinė kvalifikacija.

 

 

VII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

 1. 25. Siuntimus išduodantys ar atsakymus pateikiantys gydytojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už į siuntimą ar atsakymą įrašomų duomenų teisingumą, tinkamumą ir šio Aprašo pažeidimus.
 1. 26. Apie netinkamai įformintą siuntimą ar pateiktą atsakymą turi būti informuojama ASPĮ, kurioje dirba siuntimą išdavęs gydytojas arba atsakymą pateikęs gydytojas ar asmens sveikatos priežiūros specialistas. Siunčiančioji ASPĮ privalo užtikrinti, kad netinkamai įformintas siuntimas būtų patikslintas ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pakartotinai pateiktas ASPĮ, kurioje pacientui suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Atsakymą pateikusi ASPĮ privalo užtikrinti, kad netinkamai įformintas atsakymas būtų patikslintas ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pakartotinai pateiktas ASPĮ, išdavusiai siuntimą asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti.Šiais atvejais turi būti nurodyta, kad pateikiamas siuntimas arba atsakymas yra patikslinti.
 1. 27. ASPĮ iš kitos ASPĮ turi teisę išieškoti konsultacijos kainą, jei pacientas atsiųstas pažeidžiant Apraše nustatytą tvarką.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1126, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-10-05, i. k. 2016-24619

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-458, 2014-04-10, paskelbta TAR 2014-04-15, i. k. 2014-04445

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-636 “Dėl Siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiesiems tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-693, 2014-06-13, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07600

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-636 „Dėl Siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiesiems tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-801, 2014-07-14, paskelbta TAR 2014-07-16, i. k. 2014-10289

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-636 “Dėl Siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiesiems tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-950, 2014-09-09, paskelbta TAR 2014-09-18, i. k. 2014-12465

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-636 „Dėl Siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiesiems tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ar atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1378, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21325

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-636 „Dėl Siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiesiems tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1126, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-10-05, i. k. 2016-24619

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-636 ,,Dėl Siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiesiems tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1346, 2016-12-01, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28148

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-636 „Dėl Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-582, 2017-05-19, paskelbta TAR 2017-05-24, i. k. 2017-08636

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-636 „Dėl Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-643, 2017-06-02, paskelbta TAR 2017-06-06, i. k. 2017-09610

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-636 „Dėl Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2 priedas

CloseDėl Būtinosios medicinos pagalbos ir Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo

Suvestinė redakcija nuo 2014-04-16

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 55-1915, i. k. 1042250ISAK000V-208

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS IR BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS BEI MASTO PATVIRTINIMO

 

2004 m. balandžio 8 d. Nr. V-208

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 19 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 11 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl profesijų, darbų ir veiklos sričių darbuotojų bei transporto priemonių vairuotojų, buvusių kartu su nukentėjusiaisiais  ar ligoniais nelaimingų atsitikimų ar ūmaus gyvybei pavojingo susirgimo vietose ir privalančių suteikti jiems pirmąją pagalbą, sąrašo patvirtinimo, taip pat įstatymų nustatytų kitų asmenų kompetencijos šiais klausimais nustatymo“ ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 L 166, p. 1, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1372/2013 (OL 2013 L 346, p. 27)

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-441, 2014-04-07, paskelbta TAR 2014-04-09, i. k. 2014-04252

 

 1. 1.TvirtinuPacientų patekimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarką bei mastą (pridedama).
 1. 2.Nustatau, kad įsakymas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.
 1. 3.Laikaunetekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 20 d. įsakymą Nr. 37 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos ir Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų sąrašo patvirtinimo“(Žin., 2000, Nr. 7-203, Nr. 14).
 1. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-441, 2014-04-07, paskelbta TAR 2014-04-09, i. k. 2014-04252

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208

 

BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS IR BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA BEI MASTAS

 

 

 1. 1. Būtinajai medicinos pagalbai priskiriama pirmoji medicinos pagalba ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose (teikiančiose ambulatorines ir/ar stacionarines paslaugas) teikiama skubi medicinos pagalba.
 1. Pirmoji medicinos pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2003 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl profesijų, darbų ir veiklos sričių darbuotojų bei transporto priemonių vairuotojų, buvusių kartu su nukentėjusiaisiais ar ligoniais nelaimingų atsitikimų ar ūmaus gyvybei pavojingo susirgimo vietose ir privalančių suteikti jiems pirmąją pagalbą, sąrašo patvirtinimo, taip pat įstatymų nustatytų kitų asmenų kompetencijos šiais klausimais nustatymo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu       Nr. V-450 „Dėl sveikatos  priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ ir   2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-822 „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-441, 2014-04-07, paskelbta TAR 2014-04-09, i. k. 2014-04252

 

 1. 3. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose (teikiančiose ambulatorines ir/ar stacionarines paslaugas) teikiama skubioji medicinos pagalba yra kvalifikuota asmens sveikatos priežiūros paslauga, kurią teikia gydytojas arba gydytojas kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais. Skubioji medicinos pagalba – tai tokia medicinos pagalba, kuri teikiama nedelsiant (1kategorija), arba neatidėliotinai (2, 4 kategorijos), kai dėl ūmių klinikinių būklių, nurodytų šios tvarkos Skubios medicinos pagalbos masto lentelės 4 skiltyje, gresia pavojus paciento ir/ar aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-608, 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 134-4882 (2004-09-02), i. k. 1042250ISAK000V-608

 

 1. 4. Būtinoji (pirmoji ir skubioji) medicinos pagalba asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiama visiems pacientams. Būtinoji medicinos pagalba teikiama etapais: pirmiausia suteikiama pirmoji medicinos pagalba, po to – skubioji institucinė pagalba. Kai kuriais atvejais tai gali būti vykdoma vienu metu.
 1. 5. Kreipiantis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl skubiosios medicinos pagalbos gydytojo siuntimas neprivalomas.
 1. 6. Kiekviena asmens sveikatos priežiūros įstaiga pagal kompetenciją privalo užtikrinti (suteikti ir organizuoti) būtinąją medicinos pagalbą.
 1. 7. Pirmoji medicinos pagalba – tai svarbiausi tikslingi veiksmai, skirti padėti kitų ar savo sveikatai bei gyvybei, panaudojant turimas medicinos ir/ar kitokias priemones bei medžiagas, iki nukentėjusiajam/pacientui bus pradėta teikti skubioji institucinė medicinos pagalba arba paciento būklė taps normali, arba bus konstatuota jo mirtis.
 1. 8. Skubiosios medicinos pagalbos mastą, vadovaudamasis profesine kompetencija, šia tvarka ir kitais būtinosios pagalbos teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas. Skubioji medicinos pagalba skirstoma į keturias kategorijas (šios tvarkos Skubiosios medicinos pagalbos masto lentelė). Jei į asmens sveikatos priežiūros įstaigą tuo pačiu metu atvyksta keli pacientai, kuriems reikalinga skubioji medicinos pagalba, ir pagalba visiems negali būti suteikta vienu metu, pirmiausia ji turi būti suteikta pacientams, kuriems reikalinga 1 kategorijos, po to – atitinkamai 2, 3 ir 4 kategorijų pagalba.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-608, 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 134-4882 (2004-09-02), i. k. 1042250ISAK000V-608

 

 1. 9. Pirmosios medicinos pagalbos mastą, teikimo indikacijas ir eiliškumą nustato 2 punkte išvardyti teisės aktai.
 1. 10. Skubiosios medicinos pagalbos mastas ir indikacijos nurodyti šios tvarkos Skubiosios medicinos pagalbos masto lentelėje.
 1. 11. Skubioji medicinos pagalba teikiama tol, kol paciento būklė tampa stabili ir tos būklės nebegalima priskirti nė vienai iš trijų kategorijų, įvardytų Skubiosios medicinos pagalbos masto lentelėje, arba pradedamas ilgalaikis paciento gyvybinių funkcijų palaikymas ir tokią būklę konstatuoja ne mažiau kaip trijų skirtingų specialybių gydytojų konsiliumas kartu su asmens sveikatos priežiūros įstaigos administracijos atstovu.
 1. 12. Paciento mirtį konstatuoja gydytojas arba kitas asmens sveikatos priežiūros specialistas.
 1. 13. Gimdyvei gimdymo metu teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos nepriskiriamos skubiajai medicinos pagalbai, tačiau asmens sveikatos priežiūros įstaiga turi suteikti gimdyvei reikalingą medicinos pagalbą.
 1. 14. Ilgalaikio gyvybinių funkcijų palaikymo paslaugos (dirbtinės plaučių ventiliacijos, hemodializės, dirbtinės širdies, dirbtinių kepenų) bei organų ir audinių transplantacijos paslaugos nepriskiriamos skubiajai pagalbai.
 1. 15. Nustatant skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijas, vertinant ūmią klinikinę paciento būklę, priskiriant pacientą skubios medicinos pagalbos kategorijai ir teikiant skubiąją pagalbą pacientams, privalu vadovautis šios tvarkos Skubiosios medicinos pagalbos masto lentelės 4, 3 ir 2 skiltimis.
 1. 151.Šios tvarkos Skubiosios medicinos pagalbos masto lentelės 4 skiltyje nurodytos ūmios klinikinės būklės ir skubios medicinos pagalbos teikimo indikacijos laikomos pavojingomis organizmo būklėmis, dėl kurių užsienietis negali išvykti iš Lietuvos Respublikos ir jam reikalinga neatidėliotina būtinoji medicinos pagalba.

Papildyta punktu:

Nr. V-441, 2014-04-07, paskelbta TAR 2014-04-09, i. k. 2014-04252

 

 1. 16. Gydytojas, teikiantis skubiąją medicinos pagalbą, privalo raštu įforminti skubiosios pagalbos atvejį paciento dokumentuose (gydymo stacionare ligos istorijoje (forma 003/a), asmens sveikatos istorijoje (forma 025/a), medicinos dokumentų išraše (forma 027/a), siuntime tirti, konsultuoti ir gydyti (forma 028/a) ir kt.), išsamiai aprašyti paciento būklę, atitinkamai motyvuoti, vadovaudamasis visomis šios tvarkos Skubiosios medicinos pagalbos masto lentelės skiltimis ir pagrįsdamas skubiosios pagalbos teikimo indikacijas, nurodydamas pagalbos teikimo laiką (pradžią ir pabaigą) ir priskirdamas skubiosios pagalbos paslaugas atitinkamai kategorijai bei aprašydamas taikytus tyrimo ir gydymo metodus.

Nėščiosios, gimdyvės ir naujagimio kortelė (forma Nr. 113) prilyginama siuntimui tirti, konsultuoti, gydyti (forma Nr. 028a).

 

SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS MASTAS

 

 

Skubiosios medicinos pagalbos kategorija Laikas, per kurį turi būti pradėta teikti pagalbą Kategorijos apibūdinimas Ūmios klinikinės būklės arba skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijos
1 2 3 4
1 kategorija Nedelsiant, tuo pat metu vertinama paciento būklė ir atliekami gydymo veiksmai. Gyvybei grėsmingi atvejai:

gyvybei grėsmingos būklės, kai aktyvi medicininė intervencija reikalinga nedelsiant.

1. Širdies sustojimas.

2. Kvėpavimo sustojimas arba asfiksija.

3. Gresiantis kvėpavimo nustojimas dėl kvėpavimo takų obstrukcijos.

4. Suaugusiųjų kvėpavimo dažnis < 8 k./min. arba vaikų iki 8 m. kvėpavimo dažnis < 10 k./min.

5. Suaugusiųjų sistolinis arterinis kraujo spaudimas (toliau – AKS) <80 mmHg, kūdikis/vaikas ištiktas dekompensuojamojo šoko.

6.  Sąmonės praradimas ir nereagavimas į skausmą arba reakcija pagal Glasgow komų skalę (toliau – GCS) < 9 balų.

7. Stebimi viso kūno traukuliai.

8. Intraveninis medikamentų arba narkotikų perdozavimas su hipoventiliacija ir hemodinamikos sutrikimu.

9. Sunkūs psichikos sutrikimai su pavojingais agresyviais veiksmais sau ar aplinkiniams.

2 kategorija Paciento būklės vertinimas ir gydymas turi būti pradėti ne vėliau kaip per 10 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

Paciento būklė vertinama ir gydymo veiksmai dažnai atliekami vienu metu.

Atvejai, kai nesuteikus skubios pagalbos pacientui, neišvengiamai gresia paciento gyvybei: pavojinga būklė:

ai paciento būklė sunki arba blogėja taip sparčiai, kad yra potenciali grėsmė jo gyvybei arba gresia organų nepakankamumas, jei medicinos pagalba nebus pradėta teikti per 10–15 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą,

arba atvejai, kai reikalingas gydymas yra svarbus laiko prasme:

kai reikalingas ypatingai skubus gydymas (trombolizė, antidotai), nuo kurio poveikio gali priklausyti klinikinės baigties rezultatai,

arba ypatingai stipraus skausmo atvejai:

kai reikia per 10 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą sumažinti ypač stiprų skausmą.

1. Kritiška kvėpavimo takų būklė – stridoras arba patologinis seilėtekis.

2. Ūmus kvėpavimo sutrikimas.

3. Ūmus kraujotakos sutrikimas:

3.1. šalta, drėgna, „marmurinė“ oda, bloga perfuzija (kapiliarų prisipildymo laikas > 5 s);

3.2. suaugusiųjų širdies susitraukimų dažnis (toliau – ŠSD) < 50 k./min. arba > 150 k./min., naujagimių ŠSD <100 k./min. arba
>200 k./min., kūdikių ŠSD < 80 k./min. arba > 200 k./min., vaikų iki 8 m. ŠSD < 60 k./min. arba >180 k./min.;

3.3. hipotenzija su audinių perfuzijos sutrikimu.

4. Ūmus didelio kraujo kiekio (25% cirkuliuojančio kraujo kiekio arba daugiau) netekimas.

5. Labai stiprus ūmus skausmas dėl įvairių priežasčių, įskaitant ūmų širdies, pilvo, danties skausmą ar ektopinį nėštumą, kai skausmo intensyvumas vertinamas 9–10 balų pagal dešimties balų skalę 9–10 balų pagal dešimties balų skalę.

6. Gliukozės kiekis kraujyje < 2 mmol/l.

7. Mieguistumas, sulėtėjusi reakcija dėl bet kokios priežasties (pagal GCS < 10 balų).

8. Karščiavimas arba bendras kūno atšalimas su letargijos požymiais.

9. Rūgščių ar šarmų patekimas į akis.

10. Politrauma, kai reikalinga skubi organizuota medikųbrigados pagalba.

11. Ūmi lokali trauma – didžiųjų kaulų ir/ar stuburo kaulų lūžimai, amputacijos.

12. Didelės rizikos anamnezė:

12.1. didelio raminamųjų medžiagų kiekio suvartojimas ar kitos kilmės toksinių medžiagų suvartojimas;

12.2. kitas, gyvybei pavojingas apsinuodijimas.

12.3. gyvybei pavojingas aplinkos faktorių poveikis (generalizuota alerginė reakcija).

13. Psichikos ir elgesio sutrikimai:

13.1. agresija arba smurtas, keliantys grėsmę pačiam pacientui ir aplinkiniams;

13.2. intensyvus psichomotorinis sujaudinimas, kai reikalingas fizinis asmens laisvės suvaržymas dėl grėsmės sau ar aplinkiniams.

3 kategorija Paciento būklės vertinimas ir gydymas turi būti pradėti ne vėliau kaip per 30 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Potencialios grėsmės gyvybei, kai paciento būklė blogėja ir gali sukelti sunkias pasekmes,

jei gydymas nebus pradėtas per 30 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą,

arba kitos būklės,

kai nesuteikus pagalbos per 30 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, pasekmės gali būti ypatingai sunkios,

arba kai reikia per 30 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą sumažinti ypač stiprų skausmą.

1. Hipertenzinė krizė su greitai progresuojančiais objektyviais širdies-kraujagyslių ir/ar centrinės nervų sistemos pažeidimo požymiais.

2. Vidutiniškai sunkus nukraujavimas dėl bet kokios priežasties.

3. Mieguistumas, sulėtėjusi reakcija dėl bet kokios priežasties (pagal GCS < 13 balų).

4. Oksigenacija < 90 procentų.

5. Besikartojantys traukuliai, užfiksuoti ir kelių (iki 12 val.) valandų anamnezėje.

6. Nenustojamas (ilgiau kaip 30 min.) vėmimas.

7. Ūmi dehidratacija.

8. Galvos trauma su trumpalaikiu sąmonės netekimu.

9. Vidutinio stiprumo skausmas, išskyrus danties skausmą, vertinamas 7–8 balais pagal dešimties balų skalę, kai reikia skubaus nuskausminimo.

10. Ūmus pilvo skausmas be didelės rizikos požymių, kai pacientui > 65 m., vertinamas ne mažiau kaip 8 balais pagal dešimties balų skalę.

11. Ūmi židininė neurologinė simptomatika.

12. Vidutinio sunkumo galūnės sužalojimas su deformacija, laceracija ar suspaudimo sindromas.

13. Vaikai iki 8 m., kuriems pagal anamnezę ir stebimus klinikinius požymius yra potenciali grėsmė gyvybei.

14. Psichikos ir elgesio sutrikimai:

14.1. mėginimas nusižudyti ar tokio poelgio grėsmė;

14.2. ūmios psichozės;

14.3. sunki psichologinė trauma, dezorganizuojanti elgesį;

14.4. sunki depresija;

14.5. ryškus psichomotorinis sujaudinimas.

15. Kiauryminis akies sužalojimas.

4 kategorija Paciento būklės vertinimas ir/ar gydymas turi būti pradėti ne vėliau kaip per 1 val. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą Potencialios grėsmės paciento sveikatai, kai paciento būklė blogėja ir gali sukelti sunkias pasekmes, jei gydymas nebus pradėtas per 1 val. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą arba kitos būklės, kai nesuteikus pagalbos per 1 val. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą pasekmės gali būti sunkios. 1. Šlapimo sulaikymas, anurija.

2. Galvos kaulų traumos, įskaitant žandikaulių ir dantų traumas, be sąmonės sutrikimo.

3. Sunki abstinencijos būklė, galinti komplikuotis dėl rizikos veiksnių (anamnezėje buvo psichozės, traukulių; gali komplikuotis dėl gretutinių ūmių ir lėtinių ligų; kompulsyvus potraukis psichoaktyvioms medžiagoms).

4. Pasiutusių ar įtariamai pasiutusių gyvūnų įkandimai, įdrėskimai, apseilėjimai.

5. Traumos ir nelaimingi atsitikimai.

6. Erkių įsisiurbimai.

7. Stiprus (vertinamas 6–8 balais pagal dešimties balų skalę) odontogeninis skausmas.

8. Veido ir žandikaulių srities pūliavimas.

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. V-485, 2007-06-12, Žin., 2007, Nr. 67-2625 (2007-06-16), i. k. 1072250ISAK000V-485

Nr. V-637, 2007-08-01, Žin., 2007, Nr. 88-3497 (2007-08-11), i. k. 1072250ISAK000V-637

Nr. V-471, 2014-04-14, paskelbta TAR 2014-04-15, i. k. 2014-04443

 

 1. 17. Skausmo intensyvumo vertinimas taikomas pacientams nuo 3 metų, pasirinktinai naudojant „veidukų“ ir/ar skaitmeninę, ir/ar žodinę skales.

 

 

 

 

 

 

„Veidukų“ skalė

1 „veidukas“ 2 „veidukas“ 3 „veidukas“ 4 „veidukas“ 5 „veidukas“
Skaitmeninė skalė 0 1          2        3 4         5 6         7        8 9        10
Žodinė skalė Nėra skausmo Silpnas skausmas Vidutinis skausmas Stiprus skausmas Nepakeliamas skausmas

 

Papildyta punktu:

Nr. V-608, 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 134-4882 (2004-09-02), i. k. 1042250ISAK000V-608

 

 1. 18. Įvertintas skausmo intensyvumas pažymimas paciento medicinos dokumentuose ir yra laikomas pagrindu skirti atitinkamą skausmo malšinimo vaistą?.

Papildyta punktu:

Nr. V-608, 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 134-4882 (2004-09-02), i. k. 1042250ISAK000V-608

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-608, 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 134-4882 (2004-09-02), i. k. 1042250ISAK000V-608

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-608, 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 134-4882 (2004-09-02), i. k. 1042250ISAK000V-608

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-208 “Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo” pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-485, 2007-06-12, Žin., 2007, Nr. 67-2625 (2007-06-16), i. k. 1072250ISAK000V-485

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-208 “Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo” pakeitimo papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-637, 2007-08-01, Žin., 2007, Nr. 88-3497 (2007-08-11), i. k. 1072250ISAK000V-637

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-208 “Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo” pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-441, 2014-04-07, paskelbta TAR 2014-04-09, i. k. 2014-04252

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo” pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-471, 2014-04-14, paskelbta TAR 2014-04-15, i. k. 2014-04443

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo” pakeitimo

 

 

Image result

Kaip visada – vieną skandalą maskuoja kitu.

kad lietuviai nespėtų pasidomėti, kas dedasi pasaulyje, buvo sukurtas Rūtos Vanagaitės tariamas skandalas.

Rūta, laikykis.

linas-kukuraitis-583bf49859428

Nuotr. Daliai Grybauskaitei labiau rūpi, kaip uždaryti visus vaikų namus, o ne kaip mes atrodome tarptautinėje bendruomenėje su tokiu elgesiu, kai dešimtmečiais nevykdomi teismų sprendimai.

Kristina Sulikienė

Europos Žmogaus teisių teisingumo teismas praneša, jog Lietuva įžūliai ir kategoriškai nevykdo šių pralaimėtų bylų:

 1. prieš Lietuvą (2007 )

Paksas prieš Lietuvą (2011)

Vasiliauskas prieš Lietuvą (2015)

Juokingiausia yra tai, kad Dalia Grybauskaitė pompastiškai neįleido Rusijos teisėjų į Vilniuje vykusį konstitucinės teisės kongresą, pareiškusi, jog Lietuvoje labai, oj labai paisoma konstitucinės teisės – o štai Rusijoje labai – netgi  labai nepaisoma.

“Rusija yra teroristinė valstybė”, yra pareiškusi Dalia Grybauskaitė.

Dabar gi pažvelkime į konstitucijos ir demokratijos viršūnės Lietuvos prezidentės nevykdomus EŽTT teismo sprendimus.

Kodėl sakau, kad Dalia Grybauskaitė nevykdo EŽTT sprendimų?

Da;lia Grybauskaitė yra Lietuvos vykdomosios valdžios galva (čia jau iš konstitucinės teisės išplaukia, ir nieko nepadarysi). EŽTT bylos priimamos vykdomosios valdžios atžvilgiu, vykdomoji valdžia ir atsakinga dėl šių sprendimų vykdymo. Na o Seimas pagal vykdomosios valdžios teikimus, turėtų balsuoti dėl įstatymų, neatitinkančių Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių deklaracijos nuostatų pakeitimo.

Teikti įstatymus pakeitimui turi teisę (o šiuo atveju – ir pareigą) Dalia Grybauskaitė.

Jeigu tik “naša Dalia” treptelėtų kojyte, tai Seimas per vieną dieną įvykdytų visų trijų bylų sprendimus.

 1. seniausiai yra pasikeitęs lytį, tik šio žmogaus dokumentuose yra priešinga lytis, negu jis atrodo ir yra de facto šiuo metu. Bandžiau užmegzti kontaktą prieš keletą minučių su Seimu, kategoriškai atrašė, jog ten viskas aišku, ir netgi dėstytos paskaitos universitete. Taigi – “vertybės” aukščiau teisės. Liberalai, aišku, neturi Seime balso, o ir nelabai jo reiškia, kol “vertybininkai” prie vairo…

Byloje L. prieš Lietuvą tereikia nustatyti, kokia tvarka reglamentuoja dokumentų pakeitimą po lyties operacijos. Viskas. Ne – tokiu būdu lytį pasikeis visa Lietuva, teigia valstiečiai – žalieji “vertybininkai”, kuriems jokia ne vertybė pavyzdžiui, žmogaus užgyventa pensija, ar jo įgytas turtas…Didžiausia vertybė, kad vyras jau dešimt metų gyvena su moters asmens kodu, ir iš jo toliau visi tyčiojasi. Va čia tai vertybė. Ir dar tyčiojasi Seimas iš EŽTT – neva, mes dėjome ant jūsų, mums vertybės svarbiau. (Panašiai kaip mafijoje – “ponetkės”.)

 1. Rolandas Paksas prieš Lietuvą. 2011 01 06 Europos Žmogaus teisių teismas nustatė, jog Rolando Pakso teisės neleidžiant kandidatuoti į Seimą, pažeistos. Po šio sprendimo Lietuvos Dalia nevykdė savo pareigų netgi dviem Seimo rinkimams, nes ji paniškai bijo Rolando Pakso. Šiuo klausimu yra dirbama taip – toliau pasiklausoma Rolando Pakso pokalbių ir kurpiamos jam naujos bylos. Taip Naša Dalia ir Seimas suvokia EŽTT 2011 01 06 sprendimo įvykdymą. Dėl šio sprendimo nevykdymo EŽTT posėdžiavo šių metų birželio mėnesį. Numatyta toliau spausti Lietuvą, gal netgi skirti solidžią baudą, (aišku, iš mūsų visų pinigų) dėl šio sprendimo nevykdymo.
 2. Vasiliauskas prieš Lietuvą. Istorinis 2015 10 20 sprendimas, kuriame EŽTT teisėjai beveik vienbalsiai pasisakė, jog jokių duomenų, kad miško broliai- tai didžioji visuomenės dalis, o suiminėti juos yra genocidas – nėra. Vasiliauskas, kaip ir Misiukonis, buvo kaltinamas, jog jis vykdė genocidą, nes suėmė kažkurį iš partizanų – kuris šiaip jau buvo kaltinamas kriminaliniais nusikaltimais: civilių gyventojų žudymu, plėšimais.

Teisėjas Kūris parašė atskirąją nuomonę, ir šį teismo sprendimą išvadino “apgailėtinu”. Našai Daliai toks Kūris labai tinka, jinai jo neatšaukė. Šis sprendimas yra įrašytas tarp nevykdomų sprendimų. Jam irgi skirta ypatinga priežiūra, kaip vaikų darželyje sudaryta speciali vykdymo komisija.

Gėda mūsų Daliai Grybauskaitei, kuri tarptautiniame kongrese gyrėsi, kad Lietuva yra konstitucinio teisingumo ir demokratijos garantas. Įdomu, ar Rusija lygiai taip poat uoliai nevykdo tarptautinio teismo sprendimų, kaip tai daro neteroristinė ir demokratijos viršūnė Lietuva?

Image result

Nuot. Šiuo metu už tarptautinį skandalą, kai įžūliai nevykdomas EŽTT 2011-01-06 sprendimas kuris nurodė leisti Rolandui Paksui dalyvauti Seimo rinkimuose – atsakingas Viktoras Pranckietis, Seimo pirmininkas, nes jis turi organizuoti šio klausimo svarstymą.

STRASBŪRE SVARSTYTAS EŽTT SPRENDIMO BYLOJE PAKSAS PRIEŠ LIETUVĄ VYKDYMAS

 • 2016 m. gruodžio 6-8 d. vykusiame Europos Tarybos Ministrų Komiteto posėdyje buvo svarstomas Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) Didžiosios kolegijos sprendimo Paksas prieš Lietuvą (peticijos Nr. 34932/04)vykdymas.

   

  Europos Tarybos (toliau – ir ET) Ministrų Komiteto 1273-ajame posėdyje bylą Paksas prieš Lietuvą buvo numatyta svarstyti be viešų debatų, tačiau prieš posėdį, Rusijos Federacijai pareiškus prašymą bylą svarstyti su debatais, Lietuvos delegacijai teko teikti papildomus paaiškinimus tam, kad šis Rusijos Federacijos prašymas būtų atmestas.

   

  Posėdžio metu bendru valstybių ET narių sutarimu atmetus Rusijos Federacijos prašymą, buvo priimtas Ministrų Komiteto sprendimas dėl EŽTT sprendimo Pakso byloje vykdymo. Nors Ministrų Komitetas apgailestavo, kad pareiškėjas R. Paksas negalėjo dalyvauti 2016 m. spalio mėn. įvykusiuose Seimo rinkimuose, tačiau atkreipė dėmesį į ligšiolines Lietuvos pastangas ir besitęsiantį pasiryžimą vykdyti įsipareigojimus pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (toliau – Konvencija).

   

  Tuo pačiu Lietuvos kompetentingos institucijos buvo paragintos nedelsiant imtis visų įmanomų priemonių, kad R. Paksui būtų panaikintas nuolatinis teisės būti renkamam į Seimą ribojimas, ir kartu užkirstas kelias galimiems Konvencijos pažeidimams ateityje. Ministrų Komitetas pakvietė Lietuvos institucijas pateikti atnaujintą informaciją dėl galimybės išspręsti šį klausimą ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 31 d. EŽTT sprendimo byloje Paksas prieš Lietuvą vykdymo svarstymą Ministrų Komitetas atnaujins 2017 m. birželio mėnesio Žmogaus teisių posėdyje.

   

  Primintina, kad 2011 m. sausio 6 d. EŽTT Didžioji kolegija priėmė sprendimą byloje  Paksas prieš Lietuvą, kuriuo nustatytas Konvencijos 1 Protokolo 3 straipsnio (teisė į laisvus rinkimus) pažeidimas dėl pareiškėjo „pasyviosios“ rinkimų teisės į parlamentą apribojimo nuolatinio ir negrįžtamo pobūdžio.

   

  Europos Tarybos Ministrų Komitetas prižiūri, kaip Europos Tarybos narės vykdo EŽTT priimtus sprendimus. Šio Komiteto sprendimu bylai Paksas prieš Lietuvą nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio taikoma sustiprinta vykdymo priežiūra. Sustiprinta priežiūra reiškia sistemingą nevykdomo sprendimo svarstymą Ministrų Komiteto „Žmogaus teisių“ (DH) posėdžiuose, prireikus rengiant dėl jo viešus debatus ir priimant atitinkamos valstybės atžvilgiu Ministrų Komiteto sprendimus, kuriais raginama imtis sprendimo vykdymui būtinų priemonių.

  http://lrv-atstovas-eztt.lt/naujienos/strasbure-svarstytas-eztt-sprendimo-del-pakso-bylos-vykdymas