Apie visuotinį nusiginklavimą: policijos komisaras L. Pernavas aukščiau Seimo?

Posted: December 12, 2017 in Uncategorized

Seimo nario Simono Gentvilo spaudos konferencija „Vyriausybė vis labiau nepasitiki piliečiais – skubama apriboti teises į šaunamąjį ginklą“. Dalyvauja dr. Vytautas Jokubauskas ir advokatas Tadas Blažys.

Simonas Gentvilas (Seimo narys)

Šiandien sukvietėme į spaudos konferenciją dėl visuotinės galimybės ginkluotis, ir konferencijos pavadinimas yra “Vyriausybė nepasitiki savo piliečiais – todėl nori apriboti teisę į šaunamą ginklą?”

Kalbėsime tiek apie europinius klausimus, tiek kaip europiniai klausimai perkeliami į teisės aktus.

Principinis klausimas, kurį turėtume pabrėžti – Vyeriausybės turi pasitikėti savo piliečiais, neturi bijoti jų apsiginklavimo, nes tos istorinės pamokos kurias aplinkinės šalys turėjusios, rodo, jog ginkluota valstybė pajėgi pasipriešinti išorinėms ir hibridinėms grėsmėms.

Taip, kaip mes pratę, kai kurios direktyvos yra sparčiai perkeliamos, kitos – delsiama, tai su šita direktyva ji jau po 4 mėnesių atsidūrė policijos komisaro įsakyme – žymiai anksčiau, nei atsirado pakeista Seime, kodėl mes neturėjome tos diskusijos Seime.

Sužinojęs apie Rimanto Bobino įsakymą, aš kreipiausi su paklausimu – kodėl pirma buvo priimti įsakymų pakeitimai, prieštaraujantys normaliai teisėtvarkos praktikai – kai europinė direktyva perkeliama į įstatymą, ir tik tada kuriami poįstatyminiai aktai.

Iš viceministro negavau jokio atsakymo.

Alternatyva yra kita: kaip pasielgė Čekija ir Lenkija, jos kreipėsi į Europos teismą, ir paprašė išnagrinėti, ar nepažeidžia nacionalinės teisės.

Ką mes matome iš VRM – nepasitikima piliečiais, spartinamas jų nuginklavimas, ir Lietuva save atveria sudėtingesnei gynybai karo ar pavojaus atvejų.

Noriu, kad mes pasimokytume iš savo ir savo kaimynų karo pamokų.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s