Kaip Giedrė Ramanauskaitė pinigų reikalavo, o negavus padarė vyrą dokumentiškai mirusiu

Posted: June 6, 2018 in Uncategorized

Picture 1300

Faksas siųstas iš Lietuvos ambasadois Italijoje.
Romualdo Apanavičiaus jaunesniojo vardu parašytas laiškaas, tačiau rašto nesuklastojo – o Giedrės Ramanauskaitės pavyzdžių rašto turėjome.
Negavus reikalaujamos sumos, Lietuvos ambasada tiesiog telefonu atpažino kažkokį lavoną. Būtume persiuntė reikalaujamus 8000 eurų, gal nebūtų darę šito.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s