Teisėjas A. Šafronas pasiryžo įvykdyti Kauno apygardos teismo nutartį – leido K. Sulikienei patraukti notarą Š. Rulį į teismą atsakovu

Posted: September 10, 2018 in Uncategorized

Seime20170828
Nuotr. Ieškovė Kristina Sulikienė, kuri į teismą kreipėsi 2017 03 16, 2017 03 21 buvo priimtas pareiškimas, 2017 03 22 Dalia Grybauskaitė atleido teisėją Šinkarenko iš pareigų, 2017 03 23 notaras Šarūnas Rulis be teismo sprendimo nutarė, kas yra Elenos Apanavičienės teisių perėmėjęs ir šį “juridinį faktą” netgi įregistravo į viešą registrą. Teisingumo ministerija atsisakė tirti šį notaro kompetencijos viršijimo aktą (notaras uzurpavo teismo galias ir pats nustatė be jokio teismo, kad 23 metų terminas atnaujintinas.)
KAUNO APYLINKĖS TEISMAS

NUTARTIS

2018 m. rugsėjo 5 d.
Kaunas

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Artūras Šafronas,
rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės Kristinos Sulikienės patikslintą ieškininį pareiškimą dėl 6 mėnesių termino Elenos Apanavičienės palikimui priimti pratęsimo ir 2017 m. kovo 23 d. pareiškimo notarui Šarūnui Ruliui panaikinimo,

n u s t a t ė :

Kauno apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartyje nustatė, kad Kauno apylinkės teismas neišsprendė klausimo dėl to, kokia teisena (ypatingąja ar ginčo) byla bus nagrinėjama toliau, nepatikslino dalyvaujančių byloje asmenų procesinių padėčių.
Kaip matyti tiek iš 2018 m. sausio 23 d. patikslintame ieškinyje pareikšto reikalavimo panaikinti Romualdo Apanavičiaus 2017 m. kovo 23 d. pareiškimą Nr. 2-2680 Kauno 6-tajam notarų biurui, tiek iš šiame dokumente ir 2018 m. gegužės 8 d. prašyme nurodytų šalių procesinių padėčių, pareiškėja siekia, kad byla toliau būtų nagrinėjama ginčo teisenos tvarka, ją įvardijant ieškove, o Romualdą Apanavičių ir notarą Šarūną Rulį – atsakovais.
Esant aiškiai pareiškėjos procesinei pozicijai, vadovaujantis Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi, nustatytina, kad civilinė byla nagrinėtina ginčo teisenos tvarka, patikslinant dalyvaujančių byloje asmenų procesines padėtis, t. y. Kristiną Sulikienę įvardijant ieškove, Romualdą Apanavičių ir notarą Šarūną Rulį – atsakovais, Liuciją Apanavičiūtę, Saulių Apanavičių, Astą Apanavičiūtę, Deimilę Rimantę Apanavičiūtę, atstovaujamą atstovės pagal įstatymą Giedrės Ramanauskaitės, kuratorės advokatės Inos Kurauskienės – trečiaisiais asmenimis.
Skirtinas parengiamasis teismo posėdis žodinio proceso tvarka.
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 225 straipsnio 7 punktu, 228, 290, 291 straipsniais,

n u t a r i a :

civilinę bylą nagrinėti ginčo teisenos tvarka, patikslinant dalyvaujančių byloje asmenų procesines padėtis, t. y. Kristiną Sulikienę įvardijant ieškove, Romualdą Apanavičių ir notarą Šarūną Rulį – atsakovais, Liuciją Apanavičiūtę, Saulių Apanavičių, Astą Apanavičiūtę, Deimilę Rimantę Apanavičiūtę, atstovaujamą atstovės pagal įstatymą Giedrės Ramanauskaitės, kuratorės advokatės Inos Kurauskienės – trečiaisiais asmenimis.
Skirti bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka parengiamajame posėdyje 2018 m. spalio val. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose (Kaunas, Laisvės al. 103),
Į parengiamąjį teismo posėdį iškviesti byloje dalyvaujančius asmenis siunčiant jiems teismo šaukimus.
Nutartis neskundžiama.

Teisėjas Artūras Šafronas

Pastaba:
Nors patraukus kažką atsakovu, pasiūloma parašyti atsiliepimą, yra paliktas byloje atsiliepimas notaro Šarūno Rulio kaip trečio asmens. Na, bent tiek, kad nustojo reikalauti K. Sulikiene būti pareiškėja, kai jinai to nenori, ir nustojo pats būti šalimi teismo byloje.

Taip pat gal nustos turėdamas 17 metų teisėjo patirtį, rodyti totalią nekompetenciją, visišką negebėjimą taikyti elementariai ir pažodiškai CPK normas, kas, žvengiant į Teisėjo CV< nelabai yra normalu, turint galvoje, jog patirtis kaip teisininko jau 27 metai, ir tokie patyrę teisininkai kodeksus žino pabudinti vidury nakties….

Nutartis, kurios ilgai nevykdė teisėjas Šafronas.

https://visuomenedotcom.wordpress.com/2018/08/24/kauno-apygardos-teismas-d-grybauskaites-paveldejimo-bylon-paskirta-teiseja-a-safrona-pastate-i-vieta-nurode-jo-kompetencijos-trukumus/

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s