Ką tik 10 kartą nuteistas Aurimas Drižius vėl įžeidinėja teisėjus

Posted: October 24, 2018 in Uncategorized

Net portalas alfa.lt pranešė
https://www.alfa.lt/straipsnis/50336545/laisvo-laikrascio-vadovas-nuteistas-uz-ispuoli-pries-teiseja
jog Aurimas Drižius nuteistas už “išpuolį prieš teisėją”.
Teisėja Survilienė įžeidimu palaikė žodžius, jog ji yra neva nusikaltėlė, jog aptarnauja nusikaltėlius, nuolat klastoja savo nutartis.
Kauno apygardos teismas atmetė apeliacinį Aurimo Drižiaus skundą, ir paliko galioti žemesniosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo jis nuteistas netgi realiu laisvės atėmimu, bausmę subendrinant su kitais teistumais.
Nuteistajam uždrausta išvykti iš gyvenamosios vietos be Probacijos tarnybos žinios, tačiau nuteistasis nuolat keliauja po užsienį, ir neaišku, ar visada turi Tarnybos leidimą pramogauti. Ne bausmės vykdymo laikotarpis, o Bonifacijaus atostogos…

2018 10 22 Aurimas Drižius, “apsidžiaugęs” “jubiliejiniu” nuteisimu (savo įžvalgomis pasidalijo čia
http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7473:jubiliejus-mafijine-teisesauga-jau-desimta-karta-nuteise-laisvo-laikrascio-redaktoriu-aurima-driziu&catid=31&Itemid=101), rašo naują “šedevrą”, šį kartą teisėjo Dainiaus Rinkevičiaus adresu.

Dėl Vilniaus apygardos teismo teisėjo Dainiaus Rinkevičiaus nušalinimo nuo mano skundo svarstymo
2018 m. spalio 22 d.

Sužinojau, kad mano skundą nagrinės šio teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, kurio įtariami nusikaltimai buvo ne kartą aprašyti mano redaguojamame „Laisvame laikraštyje“.
Apie juos ne kartą yra pasakojęs ir signataras Zigmas Vaišvila. Pvz., pasakodamas apie D.Rinkevičiaus veiklos metodus, Z.Vaišvila nurodė tokias aplinkybes, kurias išspausdino „Laisvas laikraštis“:
Įmonės akcininkas ar savininkas turi teisę inicijuoti bankroto bylos iškėlimą, tačiau po jos iškėlimo netenka bet kokių procesinių teisių – įmonę valdo kreditorių komitetas, kuris praktikoje uzurpuoja net kreditorių susirinkimo funkcijas. Todėl paprastai įvyksta tik pirmas ir vienintelis kreditorių susirinkimas. Paskyrus šališką administratorių, pakeisti jį praktiškai neįmanoma. Jei bankrutuojančioje įmonėje yra daug turto, tai padedant teismui, administratorius ir su juo susiję asmenys forsuoja bankroto procedūras, o teismas teisinasi tariamu viešojo intereso gynimu ir praktiškai nenagrinėja iš bankroto santykių kilusių ginčų. Štai UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos teisėjas Dainius Rinkevičius patvirtino administratoriaus UAB „Admivita“ be jokių įrodymų jam pateiktus kreditorinius reikalavimus! Tektų paieškoti įprastos teisenos civilinėje byloje atvejų, kad ieškovui nepateikus jokių įrodymų teismui, šis tenkintų ieškinį. Bankroto byloje atsakovą atstovauja administratorius, kuris pats nusprendžia už teismą, ar tenkinti potencialaus kreditoriaus reikalavimą, ar ne. Teismas tik formaliai administratoriaus jam pateiktą kreditorių lentelę patvirtina savo parašu jau valstybės vardu kaip teismo sprendimą. Tai vadinama teisingumu.
Yra kitaip manančių. 2015 m. birželyje teismui pateikiau kelis prašymus dėl proceso atnaujinimo keliose UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos dalyse. Tai padariau po to, kai nuo šios bylos nagrinėjimo nusišalino Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo nutartyje parašęs, kad nusišalina, kad užtikrinti mano atžvilgiu nepriklausomą ir nešališką bylos nagrinėjimą. Mat Lietuvos apeliacinis teismas nustatė, kad teisme turi būti priimtas nagrinėjimui mano ieškinys dėl 1,7 mln. Lt žalos bankrutuojančiai įmonei UAB „FF Lizingas“ padarymo šio teisėjo ir jo paskirto bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ veiksmais. Po to nuo UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos nagrinėjimo nusišalino visas Vilniaus apygardos teismas. Suprantama, kad nesinori vertinti kolegos veiksmų.

Gana tokie akivaizdžiai neteisėti teisėjo D.Rinkevičiaus sprendimai jau buvo aprašyti ‚Laisvame laikraštyje“, šis teisėjas nebegali svarstyti mūsų skundo, kadangi jis nebegali būti objektyvus
Remdamasis išdėstytu, prašau nušalinti teisėją D.Rinkevičių nuo visų mano skundo svarstymo

Aurimas Drižius

Teisėjų kolegija nepasimeta, ir atmeta nušalinimo arba naujo įžeidinėjimo teismų atžvilgiu pareiškimą.

Civilinė byla Nr. e2A-1600-560/2018
Teisminio proceso Nr. 2-68-3-03749-2017-2
Procesinio sprendimo kategorija 3.1.6.1

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

N U T A R T I S

2018 m. spalio 24 d.
Vilnius

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Rūta Burdulienė ir Neringa Švedienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusios Aurimo Drižiaus pareiškimą dėl teisėjo Dainiaus Rinkevičiaus nušalinimo civilinėje byloje Nr. e2A-1600-560/2018,
n u s t a t ė :
1. Aurimas Drižius pateikė pareiškimą dėl teisėjo Dainiaus Rinkevičiaus nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. e2A-1600-560/2018 nagrinėjimo. Nurodė, kad apie šio teisėjo veiksmus buvo ne kartą rašyta Aurimo Drižiaus redaguojamame „Laisvame laikraštyje“, apie juos ne kartą pasakojo Zigmas Vaišvila. Teisėjo sprendimai jau buvo aprašyti „Laisvame laikraštyje“, todėl jis negali būti objektyvus.
Pareiškimas dėl teisėjo nušalinimo netenkinamas.
2. Civilinė byla Nr. e2A-1600-560/2018 pagal atsakovo UAB „Patikimas verslas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. sprendimo paskirta nagrinėti teisėjų kolegijai, susidedančiai iš teisėjų Rūtos Burdulienės, Dainiaus Rinkevičiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Neringos Švedienės. CPK 69 straipsnio 4 dalis nurodo, jog, jeigu bylą nagrinėja teisėjų kolegija ir nušalinimas pareiškiamas ne visiems kolegijos nariams, nušalinimo klausimą išsprendžia teisėjai, kuriems nušalinimas nėra pareikštas.
3. CPK 64 straipsnis nustato, kad teisėjas negali dalyvauti nagrinėjant bylą ir turi būti nušalintas, jeigu jis pats tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuotas bylos baigtimi arba yra kitokių aplinkybių, kurios sukelia abejonių dėl jo nešališkumo. Pagal teismų praktiką asmuo, reikšdamas nušalinimą, turi pagrįsti, kad egzistuoja pakankamas pagrindas manyti, jog byla bus išnagrinėta neobjektyviai ir šališkai, t. y. nurodyti konkrečias aplinkybes ir pateikti jas patvirtinančius įrodymus, kurie patvirtintų tokį pagrindą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. G. v. AB „VST“, bylos Nr. 3K-3-234/2012).
4. Nušalinimas grindžiamas tuo, jog Aurimas Drižius dienraštyje „Laisvas laikraštis“ publikavo straipsnius apie teisėjo Dainiaus Rinkevičiaus kitose bylose priimtus procesinius sprendimus ir atliktus procesinius veiksmus, kurie buvo aprašomi neigiama prasme. Dėl to Aurimas Drižius mano, jog teisėjas Dainius Rinkevičius negali būti objektyvus ir turi būti nušalintas.
5. Aurimas Drižius skelbė straipsnius, kuriuose vertino teisėjo Dainiaus Rinkevičiaus priimtus procesinius sprendimus, tačiau jie nėra susiję su civilinėje byloje Nr. e2A-1600-560/2018 nagrinėtinu apeliacijos dalyku ar pagrindu.
6. Europos Žmogaus Teisių Teismas yra pabrėžęs, jog turi būti nustatyta realių faktų, kurie kelia abejonių dėl teisėjų nešališkumo. Sprendžiant, ar priežastis abejoti teismo nepriklausomumu ar nešališkumu yra pagrįsta, bylos šalies išreikšta abejonė yra svarbi, bet ne lemiama (žr. EŽTT 1998 m. gegužės 20 d. sprendimą byloje Gautrin ir kiti prieš Prancūziją, peticijos Nr. 38/1997/822/1025–1028). Lemiamą reikšmę turi tai, ar nuogąstavimas gali būti laikomas objektyviai pagrįstu (žr. EŽTT 2000 m. gruodžio 21 d. sprendimą byloje Wettstein prieš Šveicariją, peticijos Nr. 33958/96; 1996 m. rugpjūčio 7 d. sprendimą byloje Ferrantelli ir Santangelo prieš Italiją, peticijos Nr. 19874/92).
7. Aurimo Drižiaus pateikto straipsnio ištrauka nesudaro pagrindo savaime abejoti teisėjo Dainiaus Rinkevičiaus nešališkumu, nagrinėjant civilinę bylą Nr. e2A-1600-560/2018. Nenustatyta jokių objektyviai pagrįstų aplinkybių, galinčių kelti abejonių teisėjo Dainiaus Rinkevičiaus nešališkumu, todėl, išklausius teisėjo paaiškinimų, konstatuotina, jog nėra pagrindo nušalinti teisėją Dainių Rinkevičių nuo civilinės bylos nagrinėjimo.
Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos CPK 69 straipsnio 4 dalimi, Civilinių bylų skyriaus teisėjos
n u t a r i a:
Netenkinti Aurimo Drižiaus pareiškimo dėl teisėjo Dainiaus Rinkevičiaus nušalinimo civilinėje byloje Nr. e2A-1600-560/2018.
Nutartis neskundžiama.

Teisėjos Rūta Burdulienė

Neringa Švedienė

Kyla klausimas: koks tad yra tokių pernelyg švelnių bausmių (“nuteisiamas laisvės atėmimu, tačiau nesodinsime lygiai trejus metus, nes dirba, išlaiko šeimą…”) tikslas, jeigu vos po keletos dienų nuo naujo nuosprendžio priėmimo, ką tik šviežiai nuteistas už teisėjų įžeidinėjimus Drižius rašo beveik tą patį, už ką ir yra nuteistas:
“Sužinojau, kad mano skundą nagrinės šio teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, kurio įtariami nusikaltimai buvo ne kartą aprašyti mano redaguojamame „Laisvame laikraštyje“.”

Jeigu teisėjas Dainius Rinkevičius kreiptųsi į teisėsaugą, garantuoju, jog vien už vieną šitą sakinį Aurimui Drižiui būtų iškelta baudžiamoji byla, nes jo atsakomybę sunkina tai, jog ką tik jis nuteistas už analogišką veiką – savo nušalinimo pareiškime įžeidinėjo teisėją Survilienę, sukėlė jai išgyvenimus, ji buvo pažeminta kolegų akivaizdoje.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s