Archive for November, 2018

zamolskiai.jpg
Nuotr. Viza mamai Svetlanai galimai panaikinta vien dėl to, jog Rusijoje nuteistas šeimos galva prašosi kalėti į Lietuvą.

Kristina Sulikienė, teisininkė
Esu rašiusi peticiją dėl Editos Žiobienės atstatydinimo. Parašiau gal per 15 minučių. Po to jos vos neatstatydino. Visa teisininkų ir šarlatanų “bendruomenė” piktinosi, kad labai gudriai surašyta.
Bet ar skundą esu rašiusi į teismą per 3 valandas, neatsimenu. Gal esu. Gal ne. Juk joks advokatas nesutiktų. Aš ne advokatė. Esu nepriklausoma juristė, turinti savo teisinę individualią veiklą.

Todėl kai į mane kreipėsi 2 Lietuvos piliečių vaikų mama, nesuabejojau, ir sutikau padėti.

Facebooke grįžusi iš savo laisvalaikio pomėgio – darbo (vėdinu galvą po 11 metų teisinės praktikos, ir mąstau apie gyvemimą – visi psichologai pataria kas 10 metų “oprkrauti” santykius su profesine veikla) gal nebūčiau pastebėjusi pagalbos šauksmo, jeigu nebūtų didelėmis raidėmis parašyta ” 2018 11 27 Lietuvos ambasada Maskvoje man panaikino Šengeno vizą”.

Ir viskas. Nei VI formos priedo neatsiuntė, kur būtų nurodę – kodėl.

Nei, galų gale, kai atsiuntė – nenurodė, kas toks panaikino. Todėl. pasirėmusi Lenino išmintimi, kad “kiekviena valytoja gali valdyti valstybę”, iškėliau versiją, jog kažkokia valytoja ambasadoje po darbo valandų, pavogusi blanką su įstaigos antspaudu, ir vedama keršto Svetlanai dėl kadaise kažkokių ten bernų ar dar kažko, “panaikino jai vizą”.

Juk blankas be konsulo pavardės ir parašo – negalioja. Tai yra paprasčiausia klastotė.

Svetlana pirmą vakarą “ėjo iš savęs”, aišku, pilnas feisbukas patarėjų, Ir išvykti, ir “nieko nedaryti”.

Teko suvaldyti “staugiančią minią”. Nurodžiau, kad apskundimui – 14 dienų.
Per tas 14 dienų niekas negali nė pirštu liesti, po padavimo skundo -tuo labia.

Susitikom kitą dieną po pietų, o vakare jau ant stalo gulėjo skundas. Jam kažko trūko, todėl jį papildžiau po savo kulinarinio šou – labai pamėgau raugti kaimiškus kopūstus, ir eksperimentuoti – per kiek laiko įrūgsta, ir koks skonis gaunasi.

Panėrusi rankas į rūgštelę, prisiminiau, ko trūksta skundui, papildžiau, ir Svetlana – jau teisme.

Skambina jos vyras iš Rusijos kalėjimo. Pasirodo, viską gerai supratau, gerai surašiau, nes jis viską absoliučiai patarė, nelaukti, per vieną dieną kreiptis, ir niekur nevažiuoti.

Nors vizą panaikino valytoja, bet Migracijos tarnyboje iki ausų išsišiepusi ponia pasiūlė “parašyti prašymą kad pati svao noru išvažiuoja”.

Pažiūrėsime, kai dugną dėsime. Yra tokia VIS sistema – Šengeno vizų apskaitos sistema.
Garantuoju, jog ambasados Maskvoje valytoja turėjo franką tik nuo šluotų sandėliuko, o nuo VIS sistemos rakto neturėjo.

Todėl prie rusės Svetlanos niekas nesikabinėja. Tylu.
Be to, kiltų neįtikėtina sskandalas, jeigu Šengeno įstatymams aiškiai sakant, jog visi vaikai turi turėti atstovus, dabar būtų atskirta mama ir ištempta į Ruklą. Iš savo NUOSAVO buto Kaune.

Svetlanos vyras mano,jog kažkokiu būdu šitos vykstančios nesąmonės susiję su jo Kasacija aukščiausiame Rusijos teisme, kur jis, motyvuodamas, jog visa šeima yra Lietuvoje, ir prašo jį perduoti Lietuvai – tiek teisti, tiek kalinti, jeigu yra kaltas.

Kass yra Svetlanos vyras, nerašysiu, nes tai, ginant vaikus – absoličuiai nesvarbu.
Vaiko teisių apsaugos konvencija draudžia diskriminuoti vaikus dėl jų kilmės.
zamolskiene3
Nuotr. Dabar kiekviena valytoja jau gali valdyti valstybę (Leninas) Lietuvos ambasadai Maskvoje vadovauja Remigijus Motuzas, kuris prasidėjus atgimimui, 1988 metais įstojo į Komunistų partiją.
.

zamolskiene3
Nuotr. Falsification, issued by Lithuanian embassy in Moscow, has no features of a real document – it is not authorizied by nobody, and has no signature
Kristina Sulikienė
Svetlanai Zamolskienei išduotas “dokumentas”., kuriame nurodyta, jog jį išdavė Lietuvos ambasada, neturi jokio jį sudariusio pareigūno pavardės, nei parašo, todėl yra pati tikriausia klastotė.
Ir nors ambasada yra Lietuvos teritorijoje, ir jai galioja imunitetas nuo Rusijos baudžiamojo persekiojimo, falsifikuotas raštas sukėlė pasekmes Rusijos pilietei, todėl Rusija irgi turi jurisdikciją tirti galimą Lietuvos ambasados Maskvoje nusikaltimą.

Laba diena, ar šis raštas reiškia, kad anot Lenino “kiekviena valytoja gali valdyti valstybę”? (pridedu prieduose 2018 11 27 “sprendimą” kuriame stovi jūsų įstaigos antspaudas)
Koks raštą sukūrusio poareigūno vardas, pavardė, ar ambasada šito rašto nekūrė ir apie jį nieko nežino?
Ar man pranešti apie atliktą nusikalstamą veiką Rusijos prokuratūrai, ar imsitės aiškintis, kas sukūrė šitą galimą klastotę?
Galimoje klastotėje net nepabraukta, ar čia yra vizos atšaukimas, panaikinimas, ar atsisakymas ją išduoti. Taip pat galima klastotė sukurta iš viso nekreipiant dėmesio į tai, jog vizos turėtoja turi pinigų, butą, ir augina 2 Lietuvos piliečius, kurie niekur nevažiuos, nes nuo 2018 11 28 jiems panaikintos Rusijos pilietybės. Kuriamas nenormalus precedentas ir tarptautinis skandalas lygioje vietoje.

Pridedama:
“Dokumentas” kurį “sukūrė” Lietuvos ambasada Maskvoje (niekieno nepasirašytas)
Beje, nors ambasada yra laikoma esanti Lietuvos teritorijoje, tačiau galimas nusikaltimas atliktas prieš Rusijos pilietę, todėl Rusijos prokuratūra turi jurisdikciją nusikaltimui tirti. Jeigu ambasada nesiaiškins šio atvejo, paraginsiu p. Zamolskienę kreiptis į teisėsaugą, kad būtų ištirtas dokumento suklastojimas.
Pagarbiai
Kristina Sulikienė, privati juristė
linkus
Nuotr Diplomatijos pažiba Linas LInkevičius, kurio valdomos ambasados leidžia sau klastoti dokumentus, ir netgi atpažinti lavonus telefonu (Lietuvos ambasados Romoje ministro patarėjo Viktoro Dagilio “žygdarbis” 2014 03 12, “atpažįstant” Romualdo Apanavičiaus g. 1975 “lavoną” per telefoną)

Lietuvos ambasadorius Rusijoje Remigijus Motuzas per patį Atgimimo įkarštį įstojo į Lietuvos komunistų partiją ( 1988 m.) Vėliau buvo asmeninis Brazausko patarėjas.
Remigijus Motuzas
Jump to navigationJump to search
Remigijus Motuzas
Gimė: 1956 m. lapkričio 17 d. (62 metai)
Skuodas
Veikla: pedagogas, diplomatas, politikas
Pareigos: Lietuvos ambasadorius Rusijoje
Partija: 1988 m. Lietuvos komunistų partija,
1991 m. Lietuvos demokratinė darbo partija
Alma mater: 1978 m. Vilniaus pedagoginis institutas,
1993 m. Vilniaus universitetas
Remigijus Motuzas (g. 1956 m. lapkričio 17 d. Skuode) – Lietuvos pedagogas, diplomatas ir politikas. Lietuvos ambasadorius Rusijoje (nuo 2015 m.).

Biografija
Mokėsi Vilniaus pedagoginio instituto Lituanistikos fakultete. 1978 m. jį baigė ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę.

1978–1985 m. dirbo mokytoju Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinėje mokykloje ir Vilniaus Žirmūnų gimnazijoje. 1985–1988 m. LSSR Švietimo ir mokslo ministerijos mokyklų valdybos viršininkas. 1988–1991 m. LKP CK ir LDDP sekretoriato konsultantas švietimo ir mokslo klausimais.

1991 m. įstojo į Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto doktorantūrą. 1993 m. ją baigęs gavo socialinių mokslų edukologijos krypties daktaro laipsnį. 1993–1994 m. LR prezidento Algirdo Brazausko referentas švietimo ir mokslo klausimais. 1994–1997 m. dirbo LR Švietimo ir mokslo ministerijos sekretoriumi.

1997–2001 m. Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR Vyriausybės generalinis direktorius. 2001–2002 m. LR nuolatinės atstovybės prie Europos Tarybos ministras patarėjas. 2002–2003 m. LR Užsienio reikalų ministerijos Administracinio departamento direktorius. 2003 m. lapkričio 4 d. paskirtas LR Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretoriumi.

2004 m. gruodžio mėn. – 2006 m. liepos mėn. XIII Vyriausybės švietimo ir mokslo ministras.

2006–2011 m. Lietuvos ambasadorius Švedijoje. 2011–2012 m. vadovavo URM Pirmininkavimo Europos Sąjungai departamentui, vėliau buvo Lietuvos Respublikos vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas.

Nuo 2015 m. sausio 20 d. – Lietuvos ambasadorius Rusijoje.[1]

linas-kukuraitis-583bf47b65f8e
Nuotr. Konservatorius Jurgis Razma kaltina netinkamu įstatymo įgyvendinimu tuos, kuriems pavesta tai daryti.
2018-11-28, tr, 13:08 RAZMA Jurgis rašė:

Laba diena,

Įsiklausome ir į Jūsų poziciją, bet būtų gerai, kad diskutuotume remdamiesi objektyviais faktais, o ne emocijomis. Mano turimi objektyvūs faktai leidžia daryti išvadą, kad problema ne įstatyme, o netinkamame jo įgyvendinime. Ten, kur vaiko teisių apsaugos skyriuose dirba kompetetingi ir jautrūs žmonės, jokių problemų nepastebėjau. Tai iliustruoju informacija iš savo gimtųjų kraštų – Plungės ir Rietavo:

Plungės rajone per laikotarpį nuo reformos pradžios – liepos 1 iki dabar iš nesaugios aplinkos buvo paimti 8 vaikai, kuriems skirta laikinoji globa. Penki iš jų buvo apgyvendinti pas tų šeimų artimuosius, kiti trys – pas du laikinuosius globėjus (pas vieną – du vaikai iš vienos šeimos, pas kitą – vienas). Tėvams, iš kurių laikinai paimti vaikai, pas artimuosius ar globėjus sudaromos sąlygos vaikus lankyti. Teismuose, kur buvo skiriama laikinoji globa, tų šeimų nariams buvo sudarytos galimybės dalyvauti. Šeimoms savivaldybės socialinės apsaugos padalinio darbuotojai organizuoja pagalbos teikimą, dalis vaikų jau sugrįžo į šeimas, prognozuojama, kad iš tų aštuonių laikinai paimtų vaikų tik vienam prireiks rasti nuolatinius globėjus (vieniša mama su ryškia psichine negalia). Pažymėtina, kad visos tos šeimos, kurių vaikams skirta laikinoji globa, tarnybai buvo žinomos ir stebimos, nėra nei vieno vaiko paėmimo atvejo pagal kokį nors kaimyno ar kito asmens skundą.
Darbuotojos pažymėjo, kad jų veikla ir jos rezultatai iš esmės niekuo nesiskiria negu jie buvo prieš reformą, įstatymų trūkumų taip pat nepastebėjo, tik nusiskundė poįstatyminių teisės aktų netobulumu, juose numatytais beprasmių biurokratinių procedūrų reikalavimais – tai dar vienas įrodymas, kad ministras ir centrinės tarnybos administracija nepakankamai gerai atlieka savo pareigas. Todėl mūsų – opozicijos reiklumas ministrui, didesnės telkiančios lyderystės reikalavimas yra visiškai pagrįstas.

Rietave per reformos laikotarpį antrasis grėsmės lygis vaikams buvo nustatytas dviejose šeimose (vienoje – du, kitoje – trys vaikai), vaikams buvo skirta laikinoji globa (pas artimus giminaičius). Tėvai suvokė išryškėjusią problemą, nuvyko gydytis priklausomybių, dabar visi penki vaikai yra sugrąžinti į šeimas ir Rietavo Vaikų teisių skyriaus darbuotojos tai vadina sėkmės istorijomis. Tokiu būdu, šiuo metu Rietavo savivaldybėje nėra per reformos laikotarpį dėl grėsmės iš šeimų paimtų vaikų.

Prisegu ir bendrąją vaiko teisių apsaugos reformos įgyvendinimo statistiką.

Pagarbiai,

zamolskene2
zamolskiene3
Kristina Sulikienė, teisininkė
Apie Lino Linkevičiaus ir viso jo vadovaujamo diplomatinio korpuso šunybes ne kartą rašiau: tai ir lavonų atpažinimas telefonu, ir kitos panašios nesąmonės.
Paskutinė viršija bet kokias ankstesnes: dviejų nepilnamečių lietuvių mamai, rusei Svetlana Maskvoje įsikūrusios ambasados valytoja nugvelbė nuo stalo besimėtančią formą su štempeliu, ir parašiusi Svetlanos pavardę, išsiuntė į Lietuvą.
Ambasada aišku “ne prie ko”, Linas Linkevičius irgi – šventas.
O valytojos kūryba jau legalizuota – viza panaikinta.
Nors visiškai neaišku, kas toks – vardenis pavardenis – tokią nesąmonę, prieštaraujančią įstatymams, ir Šengeno sienų kodeksui, atliko.
URM ir toliau klesti betvarkė ir bevaldystė, kai kaip ir sakė garsusis Iljyčius Leninas “kiekviena valytoja gali valdyti valstybę”.
Lietuvos diplomatinis korpusas – tikra Lenino vizijos išsipildymo svajonė.

https://visuomenedotcom.wordpress.com/2018/11/29/lietuvos-ambasada-rusijoje-perspeta-del-baudziamosios-atsakomybes-pagal-rf-kodeksa-possible-crime-in-moscow-lithuanian-embassy-suspected-falsifying-documents/

verygostestas
Kristina Sulikienė
Pasakoja garbaus amžiaus panemuniškė Staselė:

“Tas susitikimas su Aurelijum Veryga praėjo tragiškai. Visų pirma, vosa teritorija aplink Vaidoto mokyklą – išarta, užbarikaduota. Mačiau daug moteriškių, aktyvių, tokių, kaip aš, einant einant aplink mokyklą, ir nerandant kelio, kaip įeiti į salę susitikimui su kandidatu, kuris yra nuo mūsų Panemunės Seime.

Esu atkakli, todėl aš keletą ratų apėjau aplink mokyklą, baladodamasi aplink langus, todėl man parodė, kaip ateiti į susitikimą.

Veryga kalbėjo tik apie dietas, apie vaikų darželių ir mokyklų raciono tikrinimą. Man, pradirbusiai 50 metų medicinos srity, buvo koktu klausytis.
Kalbėjo, kad reikia mažinti cukrų ir druską. Kalbėjo, kad jie tikrina vaikų racioną. Ir viskas.Nieko apie parlamentinę veiklą. Nieko kaip apie mūsų Panemunės kandidato veiklą. Absoliučiai nulis.

Kadangi jis absoliučiai nieko nekalbėjo apie farmaciją, jau kai atėjo laikas, aš pakėliau ranką, atsistojau, ir ėmiau pasakoti, ir klausti.

Paklausiau, kodėl vaistuose, kurie skiriami nuo silpnaprotystės “Tanan” (tiksliai neatsimenu tikslaus vaisto pavadinimo – K.S. pastaba) yra net 60 procentų acetono, pridedama ir talko – juk tai nuodai?

Nieko man Seimo narys neatsakė, kai paklausiau, kaip jis tikrina tokių ir panašių vaistų kokybę? Ką reiškia 60 procentų acetono – taip “gydoma” silpnaprotystė? Kad žmogus visiškai išprotėja, ir tada “pagydomas”?

Beviltiškas susitikimas, ir uždaro tipo, nes beveik niekas nedalyvavo.
Buvo tik vienas skelbimas mMximoje Panemunėje.”

Panemuniškė Stasė yra 87 metų, kilusi iš Aukštadvario.
Jos abudu tėvus 1941 07 05 sušaudė ir į duobes suvertė lietuviai banditai, vadinamieji “laisvės kovotojai”. Staselė užaugo vaikų namuose kartu su kitomis banditų aukomis. Pokaryje banditai iš miško lauždavosi į vaikų namus, vogdavo maistą, ir dekius, nuplėšdavę juos nuo miegančių vaikų lovų. Apie viską turi tvirtą nuomonę.

linas-kukuraitis-583bf47b65f8e

Nuotr. Lietuvos katalikų bažnyčios pažiba Linas Kukuraitis, beveik užaugęs palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčioje Vilniuje (tarnavo “klapčiuku”), tapo vaikų atiminėjimo vedliu Lietuvoje.

Kristina Sulikienė

Kilus skandalui dėl kručinskų vaikų, išjudėjo visi kiti tėveliai.
Kariškį, nenurodydamas pavardės, ėmė ginti Laimonas jakas, paviešinęs, jog vyras grįžęs iš tarnybos, namie rado tik raštelį, jog vaikas pervežtas į ligoninę, o vėliau į globos įstaigą.

Vyriškio tarnyba – tarnyba Lietuvos kariuomenėje, turint šiokį tokį slaptumą (dėl dalyvavimo operacijose užsienyje) įvardyta kaip grėsme, dėl kurios jis neva negalintis iš viso auginti vaiko.

Kilus skandalui, ir paviešinus idiotiškus raštelius, kad vaikas paimtas iš namų ir išvežtas, vaikas kariškiui, kuris dalyvavęs specialiųjų operacijų pajėgų misijose, tyliai grąžintas.

Priedas_Nr.png


Nuotr. Antimitingo dalyvė Agnė Šemberienė pagarsėjusi daina “tu mane įdėk į dėžę”
semberiene
antimitingas
https://www.alfa.lt/straipsnis/10416268/issiskyrusia-semberiene-istiko-isterija
https://www.15min.lt/vardai/naujiena/lietuva/agne-armoskaite-ir-deividas-semberas-seima-griuva-del-slaptos-deivido-draugystes-su-oksana-zlatkovaite-papildyta-geguzes-22-d-1050-97876

paris
Prancūzijoje sukilo liaudis dėl padidinamų dyzelino kainų – 2 savaites Prancūzijoje buvo blokuojami keliai, žmonės manifestavo visur, kur įmanoma, galiausiai šturmavo Paryžių.

Apie 5000 protestuotojų, atsivarę sunkiasvorę techniką, pylė purvą į Vyriausybės, Prezidento langus, lupo plyteles iš grindinio, ir betonavo jas prie valdžios vartų.

Visi protestuotojai buvo tvarkingai apsirengę geltonomis liemenėmis, tokiu būdu šitos riaušės įgijo pavadinimą “Geltonųjų liemenių revoliucija”.

2018 11 25 apie 15 valandą Paryžius maišėsi su žeme, policijai teko naudoti dujas, vandens patrankas, ir suiminėti aršiausius protestuotojus.

Neįtikėtina, tačiau Lietuvos spauda “nepastebėjo” šių įvykių.
Eilinį kartą visi puslapiai mirga išgalvotomis naujienomis apie Rusijos grėsmę, tačiau tokio masto įvykių Lietuvos propagandistai tiesiog “nepastebėjo”.

https://www.bbc.com/news/world-europe-46328439
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/24/french-gilets-jaunes-protests-turn-violent-on-the-streets-of-paris
https://www.news.com.au/world/europe/riots-over-rising-fuel-costs-plunge-paris-into-chaos-as-police-struggle-to-maintain-order/news-story/383de9d4317f88cdb147f2c13d587f2b


Nukentėję ar nukentėjusius tėvus ginantys tėvai šoke: 2018 11 25 taikų mitingą Nepriklausomybės aikštėje už vaikus ir darnias šeimas “oficiozai” išvadino “minios rėkimu, jog vaikus mušti nėra jau taip blogai”.

Lrytas visiškai nusipezėjo, ir padarė reportažą, pavadinimu “įniršusi minia šaukė”.

Visos metodikos ne kartą matytos, tiek sovietmečiu – kai buvo kuriami filmai apie “tamsius žmones, kurie eina į bažnyčią”, tiek ir dabar – vaikų atiminėjimas, nors tokio įstatymo nėra ir būti negali, pagal Lino Kukuraičio ir jo adjutantės Kristinos Paulikės poįstatyminę “grėsmių lentelę” laikoma norma, na o jau vaikų gynimas tai “minia”, “Kremlius” ir panašūs kliedesiai.

Visus tėvelius sveikinu atvykus į Lietuvą, kurioje jau 28 metus vykdoma šmeižtas, propaganda ir dezinformacija, kur prekiaujama vaikais, narkotikais, ginklais, kur siautėja mafijos, kurias susemia tik užsienio policija (“kamuolinių”,siautėjusių 19 metų, atvejis).

Geriau atsibusti vėliau negu niekada.

Atsibudo tamsoje 28 metus miegoję. Vis tiek geriau, nei niekada…

Kiti jau seniai atsibudo, ir nesiruošia grįžti į šitą košmaristaną.

dumai
KREMATORIUMAS KAUNE !
Tokią “dovaną” kauniečiams rengia miesto valdžia.
Rytoj 2018 11 27 17 val. Gimbutienės 9 Petrašiūnų progimnazijos centre vyks poveikio visuomenės sveikatai svarstymas. Kam brangi sveikata ateikite ir paskykite savo nuomonę!