APIE TINKAMUS IR NETINKAMUS (LEIDŽIAMUS IR NELEIDŽIAMUS) VAIKŲ AUKLĖJIMO IR DRAUSMINIMO BŪDUS

Posted: November 16, 2018 in Uncategorized

Visocnik
Štai M.Majauskas vakar teigė: “Lietuvoje maždaug 50 proc. šeimų vis dar taiko fizines bausmes, kaip auklėjimo priemonę, namuose. Tyrimai rodo, kad yra įvairių priežasčių.”

Manau, kad visuomenė turi būti supažindinta su tokiais svarbiais tyrimais, ypač apie nustatytas fizinių bausmių taikymo priežastis.

Pastebėjusi, kad institucijos informaciją dozuoja arba manipuliuoja duomenimis, kurių tikrumas nėra patvirtintas, 2018 m. lapkričio 6 d., išsiunčiau Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Valstybinei vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai ir Seimo narei Dovilei Šakalienei, štai tokį prašymą.

Prašau suteikti informaciją:
1. Ar prieš rengiant teisės aktus, įtvirtinusius platesnę smurto prieš vaiką sąvoką ir nustačiusias dabar taikomą vaiko apsaugos nuo smurto mechanizmą buvo atlikti tokie tyrimai, ir jei taip, tai kur galima rasti jų medžiagą bei išvadas:

a) kokie vaikų drausminimo ir auklėjimo metodai yra taikomi Lietuvos šeimose;
b) kokia Lietuvos šeimų dalis ir iki naujosios įstatymo redakcijos priėmimo vaikus auklėjo ir drausmino būdais, naujojoje Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo redakcijoje laikomais smurtu prieš vaiką;
c) kokius auklėjimo ir drausminimo metodus taikė šeimos, kuriose nebuvo naudojami jokie metodai, pagal naująją įstatymo redakciją papuolantys į smurto sąvoką;
d) kokios yra skirtingo tėvų požiūrio į vaikų auklėjimo ir drausminimo metodus priežastys.

2. Kokiais būdais, priėmus naująją Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo redakciją, visuomenė buvo šviečiama apie leidžiamus ir draudžiamus vaikų auklėjimo ir drausminimo būdus? Kur galima rasti informaciją apie visuomenei teiktus smurto sąvokos, apie leidžiamus bei draudžiamus vaikų drausminimo ir auklėjimo metodus išaiškinimus?

3. Ar, priėmus naująją Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo redakciją, visuomenei buvo skleidžiama geroji Lietuvos šeimų, ir iki įstatymo priėmimo taikiusių tinkamus vaikų auklėjimo bei drausminimo metodus, patirtis? Jei taip, tai kur galima susipažinti su tokios patirties sklaidos programa/ataskaita?

Dėkoju už bendradarbiavimą.

Advokatė, dėstytoja, šeimos teisės specialistė,
Kručinskų ir Geležiūnų šeimų gynėja
Rūta Visočnik

https://visuomenedotcom.wordpress.com/2018/11/16/kauno-prokuratura-krucinsku-byloje-pazeide-dvigubo-proceso-negalimumo-principa/?fbclid=IwAR0CH7qz7dGOCMhq86sc2U0WWLVTqi3kFSy7fNDFN7pFT__tWAwHwojb-Ks

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s