Lietuvos ambasada Rusijoje perspėta dėl baudžiamosios atsakomybės pagal RF kodeksą. Possible crime in Moscow – Lithuanian embassy suspected falsifying documents

Posted: November 29, 2018 in Uncategorized

zamolskiene3
Nuotr. Falsification, issued by Lithuanian embassy in Moscow, has no features of a real document – it is not authorizied by nobody, and has no signature
Kristina Sulikienė
Svetlanai Zamolskienei išduotas “dokumentas”., kuriame nurodyta, jog jį išdavė Lietuvos ambasada, neturi jokio jį sudariusio pareigūno pavardės, nei parašo, todėl yra pati tikriausia klastotė.
Ir nors ambasada yra Lietuvos teritorijoje, ir jai galioja imunitetas nuo Rusijos baudžiamojo persekiojimo, falsifikuotas raštas sukėlė pasekmes Rusijos pilietei, todėl Rusija irgi turi jurisdikciją tirti galimą Lietuvos ambasados Maskvoje nusikaltimą.

Laba diena, ar šis raštas reiškia, kad anot Lenino “kiekviena valytoja gali valdyti valstybę”? (pridedu prieduose 2018 11 27 “sprendimą” kuriame stovi jūsų įstaigos antspaudas)
Koks raštą sukūrusio poareigūno vardas, pavardė, ar ambasada šito rašto nekūrė ir apie jį nieko nežino?
Ar man pranešti apie atliktą nusikalstamą veiką Rusijos prokuratūrai, ar imsitės aiškintis, kas sukūrė šitą galimą klastotę?
Galimoje klastotėje net nepabraukta, ar čia yra vizos atšaukimas, panaikinimas, ar atsisakymas ją išduoti. Taip pat galima klastotė sukurta iš viso nekreipiant dėmesio į tai, jog vizos turėtoja turi pinigų, butą, ir augina 2 Lietuvos piliečius, kurie niekur nevažiuos, nes nuo 2018 11 28 jiems panaikintos Rusijos pilietybės. Kuriamas nenormalus precedentas ir tarptautinis skandalas lygioje vietoje.

Pridedama:
“Dokumentas” kurį “sukūrė” Lietuvos ambasada Maskvoje (niekieno nepasirašytas)
Beje, nors ambasada yra laikoma esanti Lietuvos teritorijoje, tačiau galimas nusikaltimas atliktas prieš Rusijos pilietę, todėl Rusijos prokuratūra turi jurisdikciją nusikaltimui tirti. Jeigu ambasada nesiaiškins šio atvejo, paraginsiu p. Zamolskienę kreiptis į teisėsaugą, kad būtų ištirtas dokumento suklastojimas.
Pagarbiai
Kristina Sulikienė, privati juristė
linkus
Nuotr Diplomatijos pažiba Linas LInkevičius, kurio valdomos ambasados leidžia sau klastoti dokumentus, ir netgi atpažinti lavonus telefonu (Lietuvos ambasados Romoje ministro patarėjo Viktoro Dagilio “žygdarbis” 2014 03 12, “atpažįstant” Romualdo Apanavičiaus g. 1975 “lavoną” per telefoną)

Lietuvos ambasadorius Rusijoje Remigijus Motuzas per patį Atgimimo įkarštį įstojo į Lietuvos komunistų partiją ( 1988 m.) Vėliau buvo asmeninis Brazausko patarėjas.
Remigijus Motuzas
Jump to navigationJump to search
Remigijus Motuzas
Gimė: 1956 m. lapkričio 17 d. (62 metai)
Skuodas
Veikla: pedagogas, diplomatas, politikas
Pareigos: Lietuvos ambasadorius Rusijoje
Partija: 1988 m. Lietuvos komunistų partija,
1991 m. Lietuvos demokratinė darbo partija
Alma mater: 1978 m. Vilniaus pedagoginis institutas,
1993 m. Vilniaus universitetas
Remigijus Motuzas (g. 1956 m. lapkričio 17 d. Skuode) – Lietuvos pedagogas, diplomatas ir politikas. Lietuvos ambasadorius Rusijoje (nuo 2015 m.).

Biografija
Mokėsi Vilniaus pedagoginio instituto Lituanistikos fakultete. 1978 m. jį baigė ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę.

1978–1985 m. dirbo mokytoju Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinėje mokykloje ir Vilniaus Žirmūnų gimnazijoje. 1985–1988 m. LSSR Švietimo ir mokslo ministerijos mokyklų valdybos viršininkas. 1988–1991 m. LKP CK ir LDDP sekretoriato konsultantas švietimo ir mokslo klausimais.

1991 m. įstojo į Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto doktorantūrą. 1993 m. ją baigęs gavo socialinių mokslų edukologijos krypties daktaro laipsnį. 1993–1994 m. LR prezidento Algirdo Brazausko referentas švietimo ir mokslo klausimais. 1994–1997 m. dirbo LR Švietimo ir mokslo ministerijos sekretoriumi.

1997–2001 m. Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR Vyriausybės generalinis direktorius. 2001–2002 m. LR nuolatinės atstovybės prie Europos Tarybos ministras patarėjas. 2002–2003 m. LR Užsienio reikalų ministerijos Administracinio departamento direktorius. 2003 m. lapkričio 4 d. paskirtas LR Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretoriumi.

2004 m. gruodžio mėn. – 2006 m. liepos mėn. XIII Vyriausybės švietimo ir mokslo ministras.

2006–2011 m. Lietuvos ambasadorius Švedijoje. 2011–2012 m. vadovavo URM Pirmininkavimo Europos Sąjungai departamentui, vėliau buvo Lietuvos Respublikos vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas.

Nuo 2015 m. sausio 20 d. – Lietuvos ambasadorius Rusijoje.[1]

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s