Kazimieras Juraitis “trolina” dingusių Lietuvos žmonių temą, nes remiantis Konvencija, tai yra genocidas

Posted: February 1, 2019 in Uncategorized

Kristina Sulikienė

Ši Kazimiero Juraičio “akcija” mano giliu įsitikinimu, yra tąsa jo pernai metų cirko, kai jis ėjo į Rusijos ambasadą ir prašė “kreiptis į Jungtines tautas įsikišimo, kai Lietuvoje vyks sprogdinimai”.

Tada daugelis bendražygių nuo jo atsiribojo. Nepatikėjo Kazimieru net Rusijos žiniasklaida, kuri šiaip jau naivi ir patikli.

Dabar gi besitęsiantis teatralinis šou, kai pirma “į Jungtines tautas kreipiasi Audrius Nakas”, o JTO atsisakius nagrinėti tokį prašymą – tada jau į policiją “bėga” ir Kazimieras Juraitis, ir būtinai ten elgiasi kaip klounas – kalba vokiškai, o raštą surašęs angliškai (dėl ko policija jo turi teisę nenagrinėti) -suponuoja mintį, jog esant tam tikram dingusių asmenų skaičiui (iš to skaičiaus yra ir Romualdas Apanavičius jaunesnysis, kurio dingimas, o vėliau ir jo mirties suklastojimas per melagingą lavono atpažinimą telefonu Italijoje) – saugumo struktūros prašo joms pavaldžių klounų “nutrolinti” šią dingusių asmenų temą iki tokio lygio , kad visi kurie kreipsis, atrodytų tokiais pačiais keistuoliais, kaip ir Kazimieras Juraitis.

Kad kreipsiuosi į Priverstinių dingimų komitetą prie JTO esu pareiškusi žodžiu byloje dėl savo gyvo brolio Romualdo Apanavičiaus mirties įrašo panaikinimo.

Teismui pasakiau, jog nieko gero iš jo nesitikiu, o praeiti visas instancijas tėra privalumas.

Teismas mane suprato ir pirmoje instancijoje pareiškimą atmetė.

Šiuo metu apeliacinis skundas yra Vilniaus apygardos teisme.

Kad žinotų šitie klounai, kaip jie tyčiojasi iš žmonių, kurie tikrai išgyvena be žinios dingusio ir jokios žinios neteikiančio artimojo netektį.

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s