Neris Germanas – komunistas, inžinierius, Rusijos TSR absolventas, pensijinio amžiaus ( g. 1946 )

Posted: February 23, 2019 in Uncategorized

Neris_Germanas.jpg
Kristina Sulikienė
Stanislovas Tomas labai taikliai apibūdino prieš tai niekam nežinomą Nerį Germaną – kad tai yra anų laikų nomenklatūra.
Neris Germanas kaip ir Linas Linkevičius yra inžinierius.
Kaip ir Linas Linkevičius priklausė Lietuvos komunistų partijai, 1988–1989 m. LKP CK I sekretoriaus padėjėjas, o vėliau, kaip Linas Linkevičius – Lietuvos darbo demokratinei partijai.
Kaip išaiškėjo, į Jungtines tautas važinėja visiškai neskaitęs dokumentų, nes, gali būti, kadangi yra Rusijos Leningrado (dabar Sankt Peterburgo) 1970 metų politechnikos instituto absolventas.
Antrą karjerą padaręs šiais laikais, į valdžią grįžus buvusiems komunistams.
Buvo ir Seimo nariu, ir Seimo kancleriu, vėliau preziento Algirdo Mykolo Brazausko patarėju užsienio politikos klausimais.
Nors turėjo tik inižinieriaus diplomą, skirtas sudėtingoms pareigoms – 1998–2001 m. – LR nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Suomijoje, 2001–2003 m. – užsienio reikalų ministerijos sekretorius, 2003–2008 m. – LR nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius LR nuolatinėje atstovybėje prie Europos Tarybos. Grįžęs į Lietuvą N. Germanas 2008–2010 m. buvo Lietuvos pirmininkavimo Baltijos jūros valstybių taryboje sekretoriato vadovas, vėliau vadovavo LR Užsienio reikalų ministerijos Europos šalių departamentui.

Nuo 2012 m. gruodžio 14 d. – Užsienio reikalų vicemininstras.
Kaip matome, kadangi LVŽS neturėjo stuburo pasiskirti savo URM ministrą, o leido Grybauskaitei paskirti komunistą, komjaunuolė, inžinierių Liną Linkevičių, tai ir Nerio Germano “viceministravimas” tęsiasi.

Kaip jis sugeba atlikti šias pareigas, girdime iš Pressjazz atliktų reportažų.

Nesutinku su Stanislovu Tomu, kad tai gali būti žemas intelektas.
Išsilavinimo stoka tikrai yra. Tačiau tai labiau yra senatvė – vis tik žmogui yra 72 metai.

Prezidentė jį turėtų raginti išeiti iš darbo savo noru, nes žmogus nesuvokia, kokios tai atsakingos pareigos, ir kad URM nėra nei komunistų, nei inžinierių, nei tuo labiau, senelių prieglauda.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s