Archive for March, 2019

linas-kukuraitis-583bf47b65f8e
Nuotr. Kunigu tapti svajojęs, vienuolyne dažnas svečias Linas Kukuraitis neina prieš sistemą, ir, galimai išdavęs tikėjimą, ir Jėzų, galimai prekiauja Lietuvos vaikais, grasindamas net Seimo nariams.
Kristina Sulikienė
Jūs turbūt ne kartą girdėjote “jis/ji eina prieš sistemą, prie gero tai neprives”. Tik niekada nesusimąstėte, kas ji – ta b”sistema”?
Turint galvoje, nuo 1990 metų, kai Amerikoje buvo apmokinti “naują giesmę giedoti” komunistai, kad toliau valdytų “Pribaltiką”?

Daugelis negirdėjot nė frazės “auksinis milijardas”. Nežinot ir apie “pasaulinę vyriausybę”, nes atseit Lietuva laisva, ir ją valdo neva Karbauskis, Skvernelis, Kukuraitis. Tikrai ne. Patys matėte, kad tikintis, ir vienuolynuose, bažnyčiose augęs, ir kunigu norėjęs būti padorus 5 vaikų tėvas ėmė pardavinėti Lietuvos vaikus, ir grasinti net Seimo nariams baudžiamąja atsakomybe, jeigu trukdys pardavinėti Lietuvos vaikus į užsienį. Štai čia ir yra “pasaulinės vyriausybės” požymiai. Kad “mes nusprendėme, tiek ir tiek iš Lietuvos išvyksta į užsienį, tiek ir tiek nužudoma, tiek ir tiek yra vergai, kurie užsiims prostitucija, bus pardavinėjami”.

Jeigu tave įrašė tarkime į prostitucijos, ginkluotos ir narkotizuotos mafijos tinklą, o tu išėjai mokytis į universitetą – tu “eini prieš sistemą”. “Mes vis tiek tau pakišime kokį lavoną, ir padėsime pirštų antspaudus fūroje, ir tu sėdėsi”, grasina “jie” tūlam jaunuoliui, kuris nesuvokia, kodėl jis turi priklausyti mafijai.

Jeigu tu baigei mokyklą 3 šimtukais, ir tu nenori eiti prieš sistemą (nes tavo šeima įrašyta į naikintinų sąrašą) – tada tu neini prieš sistemą ir nestoji į universitetą. Tada kurį laiką tavęs nelies, nes tu savanoriškai tapai durne, nors tu turi IQ 150. Bet tu esi labai naivi, jeigu tu galvoji, kad tapusi “elitinės” motinos tarnaite, praradusi šansus ištekėti ir nuolat mokanti už jos mašinų lizingus, tu tapai durna, ir atseit tavęs nelies. Lies. Tą patį momentą, kai tu iš juoddadarbės logistikos sandėlyje panorėsi tapti įmonės vadove. Tada atvažiuos ir pasakys “eini prieš sistemą”. Nesvarbu, kad tau apdovanojimą įteikė pats Vilniaus meras Vilniaus Rotušėje.

Jeigu tau parašė, kad tu vertas kulkos (kaip dar tai yra gerai), tu seniai turėjai žūti susišaudyme nuo “pūlia dūra”, nes taip nusprendė “jie”. O jeigu nežuvai, tai tavo tolimesnis gyvenimas yra “nesusipratimas”. “Ėjimas prieš sistemą”. Jeigu tau sakė “tu vis tiek dingsi, ir tavo mirtį paskelbs draugams ir artimiesiems”, “happy you”, kad tu perdavai draugams ir artimiesiems “pasakykit mano šeimai, kad jeigu dingsiu, ir mane paskelbs mirusiu, tai aš nesu miręs, ir kad manęs ieškotų”.

Ir jeigu šitam visam sisteminiam sąšlavyne, kai aplinkui miršta, dinginėja, giminės ir draugai, vis tiek toliau gyveni, ir ne bet kaip, o džiaugiesi gyvenimu (“kas ta besišypsanti mergina, mes visi pagalvojome”…), tada jau sistema, kuri tave įrašė į sąrašus žmonių, kuriuos reikia nužudyti siųs kilerius, kuriems nebelaikys nervai, ir jie tau atvirai parašys “aš kaip saugojęs asmenis, niekaip nesuprantu, kaip tu ikii šiol gyva”. O šitą frazę man parašė pernai liepos 10 dieną smogikas – žudikas, iš tokio sakinio supratau, jog “sistema” vėl eilinį kartą ruošia pasikėsinimą. Atsisakiau bendrauti, nes tapo akivaizdu, ne teisinių paslaugų reikia – o nužudyti. Netruko ateiti ir įrodymai – po kurio laiko į klientus prašęsis asmuo davė išsamų interviu lrytui, kuriame gyrėsi nužudęs žmogų, ir nesėdęs į kalėjimą. Dabar gi bylinėjasi prieš antiteroristinę rinktinę Aras, kodėl jam sprogo rankos darbovietėje. O sprogo dėl to, kad nužudei žmogų ir nesėdai, štai dėl ko.

Kai jūs galvojate, kad jeigu laižysi užpakalį ir netgi kas yra tarp užpakalio žandų sistemai, ir tavęs niekas nelies, tu labai esi naivus ir keistas žmogus.

Be pasaulinės vyriausybės “auksinio milijardo” ir kitų panašių idiotiškų kliedesių yra kita šiek tiek stipresnė, ir gaivališka jėga – tai Gamta. O civilizuotas žmogus gamtos dėsnius priskiria Visagaliui, Dievui, Rytų žmonės – Pranai, Reikia, Tschi, įvairioms energijoms, kurios yra stipresnės už žmones.

“Naujoji pasaulio tvarka” veikia taip, kad vadovauti visur – o matyt, liepta visur tai visur – net kaimiūkščio bažnyčios chorams – liepta idiotams. O idiotus vadelioja protingi, o tie idiotai turi vadelioti protingus. O jeigu protingas pasipriešina idiotui, tai tada jis ir eina “prieš sistemą”.

Šiandien vėl girdėjau, jog buvusi darželio muzikos būrelio vadovė yra “labai išsilavinusi”, paaiškinau kaimietėms, jog Gruodžio technikumas nėra aukštasis muzikos išsilavinimas, tai profkė. O su profkės popiergaliu, ir dar tarybiniu, pastoviai trukdyti labai didelę patirtį turintį choro vadovą, kuris mėgsta lankytis Londono. Vienos, Paryžiaus operose – yra būtent ta “naujoji pasaulio tvarka”, kai kažkoks idiotas nuolat bubena ir dudena, ir visus durnina, jog jis labai protingas, nes žino žodį “Glissando”.

Ar gličiai, slidžiai giedoti, ar ne slidžiai – jokio skirtumo, nes bažnyčioje svarbu melstis, o ne giedoti, natos nėra taip svarbu kaip jausmas, kaip pakylėtumas. Gruodžio technikume negalėjo mokyti bažnytionio giedojimo pagrindų, ir išaiškinti, jog muzika yra aukojama vardan religingumo, o jaugi lotyniškai “Sacrum”.

Kadangi, akivaizdu, praeitą mano rašinį tikrai skaitė visos jos herojės, nes minėta dviejų netekėjusių merginų motina jau ėmkė sveikintis, žiūrėti į akis, ir nebevėluoti į mišias (nebevėluoja ir netekėjusios dukros), o galima anos sistemos tarnaitę net buvo pasiėmusi “laisvą nuo repetecijos valandelėlę, kad niekam nemaišyt”, tai labai tikiuosi, kad perskaitys ir čia.

Kad bažnyčia yra atskirta nuo valstybės, ji priklauso nebent Vatikano Šventajam Sostui, kur yra diktatorinė valstybė, anot Stanislovo Tomo, nes valstybės vadovas renkamas vieną kartą iki gyvos galvos, arba iki atsistatydinimo (Šv Tėvo Benedikto atvejis.)

Taigi, ir mūsų kaimiūkščio ir bažnyčia, ir choras priklauso visų pirma Šventajam Sostui (nekalbu jau apie Gamtą – Visagalį, kurio vardo neminėsiu, nes nesu iš KGB – jie mėgsta kas antrą žodį sakyti “D-a tą D-s aną), mūsų kunigas yra Dievo Tarnas, Jėzaus pasiuntinys, o rytų filosofijos prasme – Jėzaus inkarnacija (įsikūnijimas kūne, veikti gali jo vardu.) Jokios aukos, jokie pinigai negali padaryti šios ne iš šio pasaulio esančios institucijos UAB.

Ir pagal visą šią logiką bažnyčia yra “vnie sisteme” – už “sistemos ribų”. Bet kokį “auksinį milijardą” ir panašias nesąmones paneigia Kristaus mokymas, kur jis sakė “leiskite mažutėliams ateiti pas mane, nes jų yra dangaus karalystė”.

O jau apie mano mėgstamiausius Kalno palaiminimus aš patylėsiu – ten yra tikėjimo viršūnė. Neretam “tikinčiajam” palaiminimai – prancūziškai Beatitudes – girdėti nėra, o kadangi skaityti nelabai mėgsta, ar turi laiko – tai ir neskaito.

O kaip išvadą pasakysiu – visi kas eina prieš gamtą, bus nušluoti tos pačios gamtos. Visi kurie statė idiotus valdyti valstybes, pasigailes paprasto žaibavimo, masinio migrantų plūdimo, ar paprasčiausio Ukrainos karo prieš Ukrainą atveju.

Tiesiog Gamta yra visų mūsų namai. Gamtoje taip sutvarkyta, jog konkrečioje teritorijoje nuo seno gyvena vietiniai žmonės, jie geriausiai jaučia čia esančius akmenis, žemės gelmės, kiekvieną žolę jie supranta be jokių žodžių.

Tiek mano kaime, tiek ir Donbase, tiek ir Balkanuose bandyta nuvaryti vietinius žmones nuo jų žemių, ir “pastatyti naują kapitalistinį rytojų”.

Kaip rodo praktika, tokie bandymai tik paskatina žmones labiau įsikabinti į tai, kas yra jų.

Puikiai suprantu Donbasiečius, Balkanų žmones, ar turkus, sukilusius prieš NATO “revoliuciją”. Tai, kas yra tavo, yra tavo, ir ne atėjūnams aiškinti, kaip dėvėti ar nedėvėti skaras.

Terorizmas Naujojoje Zelandijoje sukėlė priešingą efektą – pati valstybės vadovė premjerė apsisuko musulmoniška skara, ir sukėlė viso pasaulio susižavėjimą. Gatvėse net šviesiaplaukės, grynos eurotieškos kilmės policininkės, ėmė patruliuoti su musulmoniškomis skaromis. Tai, ką tu bandai sunaikinti, atsigauna. Tu nesunaikinsi senųjų civilizacijų, ir nepriversi jų šokti striptizo aplink tavo “Naujosios tvarkos” stulpą. Veikiau pats būsi pakartas ant to stulpo, o tavo manifestai apie vieną milijardą, kuris turi likti, teliks tik draiskalai vėjyje.

Pabaigai pasakysiu, jog Rokų apylinkes aš pagausinau gyventojų (nors norėta čia iš viso aptuštinti, kad nieko neliktų). Kai 2014 metais gelbėjau vienos daugiavaikės šeimos vaikus iš vaiknamių, nebežinojau kitos išeities, kaip tik surasti sodybėlę netoli Rokų ir juos su mama ten apgyvendinti. Laikui bėgant, mama ištekėjo už namo savininko, ir dar susigrąžino porą ne su ja gyvenančių vaikų – su tėčiu gyvenančią mergaitę bei italams parduotą jau suaugusį vaiką, kuris yra dažnas svečias Rokų apylinkėse. Nekalbu jau apie tai, kad girdėjau, jog į Rokus atsikėlė gyventi ir dviejų mergaičių, kurias išgelbėjau iš Jiezno vaikų namų, tėtis, beje, vietinis rokietis. Dirba ir remia šeimą.

Reikia skleisti gyvybės ideologiją, neiti prieš gamtą, ir prieš ją nekovoti.

Vaikų pardavinėjimas, gyventojų varymas, karo kėlimas – yra ėjimas prieš gamtą.

Aš jau nekalbu, kad idiotiškos nesąmonės, kai senmergės ar sukvaišusios našlės užgrobia bažnyčios chorą ir rėkia per visus bažnyčios aukštus kad net kieme girdėtųsi “jokių naujų narių chorui nereeeeeekia!!!@.

Tai yra ėjimas prieš gamtą, pries Visagalį, nes Dievas viską kuria nauja, kas dieną, o choras – tai ne vokalinis instrumentinis ansamblis, koks yra šiuo metu mano kaimo chorelis, nes choras turi apibrėžimą. Gruodžio technikume matyt Genutė blogai paskaitas lankė, kad nežino. Choras yra nuo 40 žmonių: 20 sopranų (10 pirmo soprano, 10 antro), 10 altų, ir minimum 10 žemųjų balsų, jeigu nedaugiau. Mūsų gi “naujosios pasaulio tvarkos” (“kuo mažiau tuo geriau, kad tik nepritraukti jokių naujų žmonių, o naujus pritraukus – juos išvaryt, senus irgi”.) turi 5 sopranus, abiejų rūšių (vienas solas, 2 pirmi, 2 antri), 4 altus, ir 4 vyrus įvairių balsų.

Kristina Sulikienė
https://www.lrytas.lt/sveikata/medicinos-zinios/2019/03/29/news/mamai-paskelbus-kad-skiepytas-vaikas-susirgo-tymais-islindo-netiketa-tiesa-9770823/?fbclid=IwAR1ILo7R4q-JRBFS-qQZ7Nt3Xqx1XOvlA8u4EwF46hdKPYOT2oIbVJZWVEg


Kristina Sulikienė
28 Kovo 2019 Internete pasirodė vaizdai, kaip “Pagal naujausius duomenis, į akvatoriją įplaukė Nyderlandų, Kanados ir Ispanijos Karinių jūrų pajėgų fregatos. Taip pat kartu su jomis į Stambulą atvyko Prancūzijos tanklaivis “Var”, bet jis neįplaukė į Juodąją jūrą.”
Praneša Lietuvos VSd uždraustas propagandinis www:

Read more: https://sputniknews.lt/video/20190329/8662695/Juodosios-juros-laivynas-lydi-NATO-laivus-Juodojoje-juroje.html

Dar propagandistai rašo:

“Maskva ne kartą pareiškė, kad Rusijos Federacija neketina pulti nė vienos Aljanso šalies. Rusijos užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad NATO naudojasi kai kurių Vakarų šalių isterija, kad rytiniame flange sutelktų kiek įmanoma daugiau karinės technikos ir kareivių.”

Mes iš savo kuklių šaltinių tiek težinome, kad Rusija pagaliau pripažino Donbaso Liaudies respublikos 2014 referendumo rezultatus, ir pagaliau išdalino donbasiečiams Rusijos pasus. Ar tai NATO puolimas su agresija? O ar Ukraina NATO šalis, kad NATO iš viso gali kištis į šiuos klausimus? Nemanau.

maxresdefault-1
Nuotr. NATO terorirstic forces “Gladio” liked “False flag” operations.
Kristina Sulikienė

In New Zealand new investigatory circumstances appeared: a Russian Dubovskyi, who immigrated New Zealand in 1997, was surrounded by police, trying to negotiate with him, suspecting having link to the 15 th March events.
He killed himself.

That is also can be “false flag”, as “Russians attacking” is everyday’s hysteria here ion Lithuania, where I live.

NATO operational forces Gladio liked “False flag operations”, and Soviet soldiers NATO tried to reqruit already during Soviet times.

Naujojoje Zelandijoje nusišovė buvęs SSRS specialiųjų operacijų pajėgų kariškis, kuris 1997 metais imigravo į Naująją Zelandiją.
Policija tyrė jo ryšius su Christchurch šaudynėmis, apsupo jo mašiną, derėjosi, bet jis nepasidavė, ir nusišovė.

https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12217586

via Has the Vaccine Court Compensated over 70 Families for Autism?

mmm
Kristina Sulikienė
Dingus žmogui, nereikia kurti pasakaičių, ir prikūrinėti istorijų.
Tačiau spaudoje jau pasirodė versija, kad “Vaidotas Milius niekada nedingdavo, o dabar tai pirmas kartas”. “Kažkur važinėjasi mašina po Lietuvą”.

Ir panašios nesąmonės.

Kiek teko sužinoti tiesiogiai iš artimųjų, panaši istorija šio pražuvėlio gyvenime jau buvo: jis “pagrobė” savo pusseserė, kuri buvo nepilnametė, ir išvežė ją į užsienį. Buvo paskelbta abiejų paieška. Jai atsiradus, ir priskyrus globėjus, ir jai neturint jokių pretenzijų pusbroliui, paieška jo atžvilgiu buvo nutraukta, o byla dėl grobimo nebuvo keliama, nes mergaitė norėjusi ištrūkti iš tėvų, ir susikurti savo gyvenimą. Jai pavyko tai padaryti.

Gali būti, jog pasinaudojus praeities istorija, kai V.M. Jau grobė savo pusseerę, sukurta šitoji, tačiau ji kitokia – mergina nėra įgali gyventi pati užsienyje, turi sveikatos problemų. Dingusysis parašė keistas žinutes, kad “viskas nusibodo” – bandoma sukurti įspūdį, jog, turėdamas ir darbą, ir mažą vaiką, būtų norėjęs žudytis. Telefonai abiejų dingusiųjų – lombarde Mažeikiuose rasti, policija aiškina dėl to “pėdsakai Lietuvoje”.

Mano galva, tai 2 žmonių pagrobimas, atliktas trečiųjų asmenų, pasinaudojus praeities istorija, jog kartą jau taipm jis darė, grobė pusseserę, ir vežė į užsienį. Kadangi pats neturi mašinos nei teisių, tai turėjo prašytis pagalbos pašalinių asmenų. O dabargi pašaliniai asmenys gal išvyko ne tokia kryptim, kur tikėtasi, arba įsivertė abudu į mašinas skirtingas ir išvyko skirtingomis pusėmis.

Giminėms policija įtikinėja, jog “žmonės matė Lietuvoje”. Tai nėra tyrimo duomenys. Nes žmonės gali ir klysti, gali ir melagingai liudyti.

Šiame straipsnyje faktai yra tyčia iškraipyti, siekiant sukurti įspūdį, jog važinėjasi po Lietuvą, o vėliau matyt bandys žudytis.

Toliau pagal scenarijų bus pasiūlytas senas lavonas, ir bus liepiama pripažinti be DNR, kad čia sūnus. O kur jis iš tikrųjų tėvai nebegalės ieškoti. Aš susidūriau su tokia istorija, ir žinau, kaip Lietuvos policija, diplomatinis korpusas moka pridenginėti organizuotus nusikaltėlius, ir kurti istorijėles.

https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/995009/artimieji-meldzia-pagalbos-iesko-dingusio-jaunuolio?utm_source=facebook.com&utm_medium=free&utm_campaign=tv3televizija&utm_content=URL–naujiena-lietuva-995009-artimieji-meldzia-pagalbos-iesko-dingusio-jaunuolio&fbclid=IwAR0ixu5ZPG1a7H1IyiFHLgK_WxrKImGjpdnhzMhkPeXo2qlt4Dpe-o_5ktw


Kunigas Kęstutis Ralys po daugelio metų papasakojo apie klieriko Petraičio vykdytą pedofiliją jo atžvilgiu.

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai, vykdydami intensyvius ikiteisminio tyrimo veiksmus, Telšių r., Kuodžių kaimo teritorijoje esančiame miške, sulaikė du asmenis, gaminusius neteisėtą alkoholio distiliatą, vadinamą „namine degtine“. Miško glūdumoje, pelkėtos vietos saloje įkurti bravorą Telšių rajono gyventojams prireikė nemažai laiko ir pastangų. Sulaikyti naminę degtinę gaminę asmenys visą reikiamą įrangą į bravorui…

via Pareigūnai įsiveržė į Žemaitijos kaimo glūdumoje įkurtą pilnai funkcionuojantį bravorą VIDEO — bukimevieningi.lt

Verygos reformos dėl “kovos su alkoholiu” pasekmė tokia, kad padaugėjo alkoholio taškų.

Kristina Sulikienė
Kad ir kaip nepatiktų žmogus, net Kalėjimų departamentas turi laikytis įstatymų, ir nepažeidinėti kad ir tų pačių kalinių teisių pasirašyti už patinkantį kandidatą.
Kazimieras Juraitis su Stanoslovu Tomu lankėsi įvairiuose kalėjimuose, ir ten pradėjus rinkti parašus, pareigūnai VRK išųduotus griežtos atskaitomybės lapus grubiausiais metodais atėmė.
Tai yra nusikaltimas, nes buvo naikinami ne tik parašai, pažeidžiama asmenų valia, bet naikinami ir valstybės išduoti ir griežtos atskaitomybės dokumentai.
Kiekvienam pretendentui buvo išduoti tūkstančiai lapų, kuriuos net ir tuščius, jie privalo grąžinti iki kovo 28 dienos.
Nesuvokiama, ką norėjo įrodyti KD?

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2019/03/28/news/pretendentams-prezidento-rinkimuose-baigiasi-terminas-pateikti-parasus-9749293/

Kristina Sulikienė
Metų metais lauktas įstatymas, kuris buvo numatytas Konstitucijoje su “peticijos teisės” apibrėžtimi, patyrė kiaulės dėsnio fenomeną: vietoj peticijos teisės Lietuvos “runkeliai” gavo :4-ąją instanciją”. Į Konstitucinį teismą bus galima kreiptis tik tada, kai bus išsibylinėta visų lygių teismuose (anksčiau pirmosios instancijos teismas stabdydavo bylą ir kreipdavosi – dabar turbūt jau nebebus galima.) PO tų trijkų instancijų KT dar kokius 5 metus marinuos bylą ir spręst “ar nepažeista Konstitucija”. Ir tik po to žmogus galės keliauti į EŽTT. Po vienos kiaulystės, kai jau 2017 07 01 buvo panaikinta galimybė pačiam bylinėtis apeliacinės instancijos teisme, sekė kita – ketvirtoji instancija, vietoj paprastutės teisės paprastam piliečiui su paklausimu apie atititiktį Konstitucijai kreiptis į Teismą (Konstitucinį). Kai Seimo daugumai vadelioja buvusio kolchozo pirmininko sūnus, taip ir gaunasi, jog vietoj Seimo gaunasi Orvelo ūkis, su tikromis vaikščiojančiomis ir netgi balsuojančiomis kiaulėmis.