Į Naująją Zelandiją parduotos mergaitės brolis nebekovoja, nes jį ir seseris grasinama užmušti?

Posted: April 4, 2019 in Uncategorized

Kristina Sulikienė
Lietuvoje žinome frazę “mafijinė teisėsauga” . Na o kad vaikais prekiauja tikra mafija, daugelis nežino.

Štai garsi Kauno istorija, kai pirmosios instancijos teismas atrado esminius įvaikinimo procedūros pažeidimus, ir įvaikinimo procesą nutraukė. Joks kitas teismas negalėjo atnaujinti įvaikinimo proceso, nes įstatymas yra griežtas,ir be to, atgal negalioja, neįrašė į įvaikinimo eiles ir neįrašė, atbuline tvarka nebeįrašysi.

Apgailėtinas Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas “leisti įvaikinti mergaitę, nes jos norai aukščiau įstatymo” prasilenkia su teise, ir sveiku protu.

Jeigu pažeista įvaikinimo procedūra, tarptautinio įvaikinimo procesas nutraukiamas.

Tai baigtinis veiksmas. Joks teismas negali atnaujinti to proceso, nes nustatyta, jog mergaitė nebuvo pasiūlyta įvaikinti lietuviams.

Kodėl nebekovoja Mindaugas Puidokas? Svaigsta nuo minties apie prezidentūrą.
O kodėl nebekovoja brolis? Nes jam buvo iš netikrų FB anketų atsiųsti grasinimai nužudyti, o netgi 2 seserys buvo gatvėje užpultos.

Ministras Linas Kukuraitis, dievobaimingas klapčiukas, vienuolės svainis ir šiaip labai šventas žmogus, aišku, nieko apie tai nežino – jog vaikų prekyba vykdoma jėga.

Gal ir pas teisėjus atvažiavo “berniukai”. Arba apsilankė STT: rašykite sprendimą, kad parduodat vaiką, arba nebedirbsite. Bus jums kaip Kažiui, kuris rašydavo teisingas nutartis, o ne ponetkines. Dabar gyvulius kaime gavo, poniali?
https://www.lrytas.lt/zmones/tv-antena/2019/03/23/news/korupcija-itariamas-teisejas-viktoras-kazys-mantija-iskeite-i-ukininko-sermega-9673240/
Poniali poniali – linktelėjo galvomis Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai, ir parašė, jog įstatymas visiškai nesvarbu, jeigu mergaitė nori išvykti iš Lietuvos – noras palikti šią ašarų pakalnę yra svarbiausias dalykas, nes Lietuvoje gyventi labai sunku, skursta jau beveik milijonas, o nemokamai melždama karves ir jautukus girdydama bent neskurs, ant šieno tvarte gaus kur išsimiegoti. Erdvūs Kauno butai ir visa Kukuraičio vaiknamių naikinimo reforma yra fuflo – greičiausiai parašė savo nutartyje, pamynę visus teisės principus, teisėjai, kol Mindaugas Puidokas, pamiršęs savo kovą už šią mergaitę, šildėsi menamuose prezidentiniuose spinduliuose…aj da Puidokas, aj da Prezidentas…

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s