Juraitis tyčia sužlugdė St. Tomo rinkimų komitetą?

Posted: April 18, 2019 in Uncategorized


Kristina Sulikienė
Visų pirma, kūjo ir kopėčių Stanislovas Tomas neatsivežė iš Monako.
Antra, ta “akcija” padėjo nacistų garbintojams išsireklamuoti, ir vos nepražudė Stanislovo.
Trečia – elektroniškai vyko aprašų atsiėmimo akcija, “kuvaldos” dieną buvo arti 3000, o po to atsiėmė parašus beveik 1000 žmonių.
Ir ketvirta – kad netyčia Tomas nesurinktų reikiamų parašų, oficialiai nelabai adekvačiu pripažintas žmogus (su trijų psichiatrų parašais) nunešė “ne tuos lapus”.

O už neadekvataus žmogaus negebėjimą gaudytis realybėje juk nepykstama, ar ne?
Štai ir kokios gražios tos juodosios Lietuvos rinkimų technologijos.

Beje, už savo “darbą” Juraitis gavo pensininkų pinigus – o bylos jam nebus – visa žiniasklaida rėkia, kad “Tomas surinko pensininkų pinigus ir spruko iš Lietuvos”. Jau net susuktos rimtos TV laidos, kur susirūpinusi pensininkė Aldona šmežia Tomą, ir aiškina, kad jis pasisavino pinigus. Bet juos galimai pasisavino Vaida Juozapaitytė, fondo direktorė, ir jos sutuoktinis Juraitis – žmogus su dokumentų klastojimo stažu, ir tuo besididžiuojantis, teistas atseit “už gerus darbus”, kai ne tik turėjo suklastotą pasą, bet ir su netikra tapatybe gyveno Vokietijoje.

Nesvarbu, kad tie pinigėliai tebekapsi į Vytauto Juozapaičio, kompozitoriaus, ir neaišku, kokiu būdu galinčio ginti teisiškai pensininkus, fondą. Juk veiklos forma irgi fondų būna nurodyta – tai šviečiamoji, meno veikla. Teisinė veikla prie meno neprisiskaičiuoja. Nors gal Juraičiui ir Nakui atrodo priešingai. Kas jiems atrodo (ar rodosi), dar nebūtinai yra tiesa.

P.s. Galėjo juk pats rašytojo Sruogos anūkėlis Sruoga eiti daužyti Noreikos lentos.
Bet turi keletą policijos įspėjimų, kad yra stebimas, ir kad bus suimtas, jeigu nueis kad ir į piketą. Tai anūkėlis kol laive sėdėjo, tol kurstė ir skatino kitą asmenį atlikti pasak jo šventą antinacinį darbą. Na o daugelis antinacių (oficialiai) ranka ranką plauna su naciais. Ne išimtis ir garsus “antifašistas” Grabauskas, kuris iš tikrųjų tik diskredituoja ir kompromituoja žydų, ir antifašių veiklą.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s