Panevėžyje Rožyno gatvėje bus sunaikintas miškelis, kuriame yra Raudonojon knygon įrašytų augalų ir gyvūnų (šermuonėlis). Lithuania Panevežys destroy plants saved by Red Book

Posted: June 15, 2019 in Uncategorized


GEMA UBMRASIENĖ, PANEVEŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARĖ (OPOZICIJA)
Ar žinai, jog jau kitą savaitę, po lemtingosios gamtai birželio 15 d., Panevėžyje bus pradėtas kirsti Rožyno miškelis, ,,kuriame auga baltijinė gegūnė (Dactylorhiza longifolia) ir raudonoji gegūnė (Dactylorhiza incarnata),lietuviškosios orchidėjos,

įrašytos į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą. Jo reljefo pažemėjimuose, kuriuose periodiškai susikaupia kritulių vanduo, susiformavusios mažus plotus užimančios vandens telkinių pakrantėms būdingos augalų bendrijos, kuriose auga dar vienas Raudonosios knygos augalas – lancetinis dumblialaiškis (Alisma lanceolatum)”.

Kuriame pilna gyvybės, ūbauja apuokai, čiulba paukščiai, šmėkščioja laukiniai gyvūnai. Gal tebegyvena šermuonėlis, kurį žmonės teigia matą, ir net dr. L. Balčiauskas, pernai vidurvasaryje surašęs žymiąją miškelį pasmerkusią ir savivaldybės apmokėtą ataskaitą, kad jo ten būti negali, gana griežtai man išaiškino, jog tikrai nustatyti, ar šermuonėlis ten gyvena, įmanoma tik žiemą, atlikus ne mažiau keturis stebėjimus šviežiai pasnigus. Ko, žinoma, niekas net neketino daryti ir nepadarė, bet vidurvasario išvada visiems patiko. Žmonės sako, jog kirtimui pažymėta apie 200 medžių. Noriu, kad visi, kurie linksminosi iš šermuonėlio, kuriems pelkyne buvo per sausa, o medžių kirtimų stabdymas, perint paukščiams, buvo mano politikavimas (iš visos širdies džiaugiuosi, jog pavyko priversti sulaukti birželio 15 d.), kuriems ,,nukrauti transporto srautus‘‘ būtinai reikėjo per gyvenamąjį mikrorajoną, nors yra parengtas specialusis planas, kaip tai tai padaryti už miesto, visi, kuriems priimtinas ,,atsinaujinimas‘‘ be širdies, kurie dėl šventos ramybės tylėjo, nes ne man blogai ir valdžia žino geriau, žinotų, jog jie yra prasidėsiančios medžių kirtimo ir Raudonosios knygos augalų naikinimo dramos BENDRAAUTORIAI. Autorius – Panevėžio miesto valdžia, padariusi viską, kad besipriešinanti bendruomenė būtų nutildyta, o gimstanti miško parko idėja iškeliautų į nebūtį. Noriu, jog žinotumėte, kad Aplinkos Apsaugos Agentūra taip pat žinojo, kas tai per jautri teritorija, jai buvo pateikta dr. Z.Gudžinsko ataskaita, bet nematė reikalo dėl to reikalauti poveikio aplinkai vertinimo. Mat žmonės pavėlavo jai tą ataskaitą pateikti. Žinokite, kad jaunasis Aplinkos ministras K.Mažeika nematė reikalo įvykdyti Premjero vizos susitikti su bendruomene, kur būtų tai išgirdęs ir pamatęs. Svarbi buvo tik savivaldybės administracijos direktoriaus T.Juknos nuomonė. Kitą savaitę Panevėžys praras štai ką : teritoriją, kuri ,,…yra svarbi Panevėžio miesto šiaurinės dalies palankiai ekologinei būklei palaikyti. Sprendžiant iš tyrimų metu surinktų duomenų, vertinti plotai yra labai reikšmingas laukinių gyvūnų migracijos koridorius. Juo naudodamiesi gyvūnai aplenkia gyvenamųjų namų kvartalus ir judrias miesto gatves. Pakeitus dabartinę teritorijos būklę ir paskirtį, yra didelė tikimybė, kad gyvūnų migracija tęsis ta pačia trasa arba gyvūnai ieškos naujų kelių ir kels pavojų eismo saugumui judriose miesto gatvėse (ypač Smėlynės g.). Vertinama teritorija taip pat reikšminga siekiant išlaikyti pusiausvyrą tarp urbanizuotų ir neurbanizuotų miesto plotų. Ji atlieka tam tikrą rekreacinį vaidmenį. Apibendrinus tyrimų rezultatus galima teigti, kad vertinamoje teritorijoje yra trijų Lietuvos Respublikos įstatymais saugomų augalų rūšių buveinės, kurios turi būti saugomos teisės aktų nustatyta tvarka. Teritorija atlieka svarbų ekologinį vaidmenį kaip gyvūnų migracijos koridorius ir yra reikšminga palankiai miesto ekologinei būklei palaikyti.‘‘ Todėl neklausk, kam kauks pjūklai. Mums visiems, o kai kuriems – ypač.

Dumblialaiškis

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s