Rusijos agresija peržengė bet kokias ribas: lietuviams suteikiamos nemokamos vizos poilsiui į Kuršių Neriją Rusijos pusėje

Posted: June 26, 2019 in Uncategorized


Kristina Sulikienė
Aš negaliu atsistebėti, kaip šauktinių šaukimas, naujų supuvusių tankų pirkimas, ir kitoks atgrasymo politikos demonstravimas nesustabdė Rusijos nuo agresyvaus veržimosi į Lietuvą.

Šiandien Rusija įteikė Lietuvai notą. Notą tą kur karas? Ne ne, ne kur karas skelbiamas…O notą, informuojančią, jog Lietuvos piliečiams į Karaliaučių įvažiavimas nemokamas, viza galioja 30 dienų, o būti Karaliaučiuje galima 8 dienas nuo įvažiavimo.

Valio!! – Sušukau aš. Su draugėmis keliavome 2000 metų sausį, vidury žiemos, tuo metu galiojo nemokamas įvažiavimas, berods, 3 dienoms. Paisnaudojome galimybe. Paatostogavome. Pasivaikščiojome nuostabiu laukiniu kraštovaizdžiu.

Juk Nida tūlam lietuviui beveik neįkandama. Tai elito zona. Nakvynių kainos juk ir tada, ir dabar kainuoja 50 eurų.

Tada kažkokiame mažame miestelyje pakalbinome pirmą sutiktą moteriškę, kuri mus visas pakvietė į namus, ne tik suguldė, bet ir paruošė didžiulį stalą vaišių. Pamenu, palikome jai po 3 dolerius kiekviena mergina, mūsų buvo ar 5, ar 6.

Moteriškė jautėsi tokia laiminga. Visam miesteliui pasigirs, užsienio turistai buvo. Nusifotografavome. Papasakojo (jau kai įsišventėme ) ir apie keistus dalykus, kurie vyksta čia…Bet vėliau tik pasijuokdavome…Labai skanūs pamenu buvo tos moters grybai. Kumpis. Lašiniai.

Kas miegos ant sofos, metėme burtus, iškrito man, pamenu, kitos nebuvo patenkintos miegoti ant žemės. Bet mes turistės.

Tiesa, jeigu būčiau doras konservatorius, turėčiau keikti Rusiją – netgi jeigu eina kalba apie Prūsų Lietuvą. Mūsų kraštus, mūsų genčių teritorijas.

Todėl ir nekeiksiu.

Kas toliau? Turbūt atidarys nemokamą vizų režimą ir į Krymą…Tarkime, 10-čiai dienų…Linas LInkevičius juk išmaišęs sąjungą, buvęs komjaunuolis, buvęs ir Kryme, ir Arteke…O aš tebuvau porą kartų toje baisiojoje Rusijoje – tai šitą aprašomą kartą, ir antrą kartą Baltų katedroje, Pyteryje.

Rusai tokie baisūs žmonės, kad pasitiko apgyvendindami viešbutyje “Nauka” miesto centre. Paskyrė lietuviškai kalbantį gidą. Politiko, kuris pasirašė Lietuvos pripažinimo aktą, sūnų…

Girdė ir vaišino visaip kaip, ir visi kalbėjo tik lietuviškai…
Rusai puola, škia.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s