Kodėl negedėsiu savo disertacijos vadovo. IŠTRAUKA IŠ ROMANO

Posted: November 3, 2019 in Uncategorized

Per Vėlines, kaip kokiame fantasmagoriniame filme, socialinis tinklas išmetė labai šlykštaus (man) žmogaus, o gal antžmogio nuotrauką, jis palinkęs religijos mokslų fakultete, “savo katedroje”, kažkokiame ten religijų tyrimų centre, žiūri tuo savo veriančiu žvilgsniu (tuo tokiu piktoku, kuris nesiderino prie religijų, tikėjimo, Dievo, nekaltosios mergelės ir t.t.) ir prierašas, jog ilsėkis ramybėje, koks buvai geras, blablabla….ir data Lapkričio 1 diena, ir dar prierašas “oj kaip simboliška”, atseit, jau Dievulis pasiėmė.

“Velnias nusinešė”, atėjo pirma mintis. Ir tada – baisus pyktis, ir po to – gailestis – kodėl mes nesusitaikėme, kodėl? Po to išriedėjo apgavikė ašara, lygiai viena.

Tai žmogus, kuris mane tiesiogine to žoio prasme pradedant nuo 2016 metų sausio galo iki rugpjūčio galo žudė. Ne perkeltine. Aš rašydavau po 15 valandų disertaciją, o jis, atėjęs į atestacijas, KGB retorika, aiškindavo, jog faktiškai mane reikėtų ištremti. Na aš jo tiesiai ir paklausiau, ar jūs kaip Muzikos akademijos idiotai – kurie sakė, jog mano tėvą už disertacijos birbynę reikėtų siųsti pas meškas, ir iš kedrų drožti jas, taip ir jūs?

Jis nepasimetė, ir išrėžė, jog “tokio žmogaus reikia iš viso nepraleisti” (tolimesni įvykiai su šv. Ievutės skandalu ir mafija 12 dienos su kalašnikovais prie namų vartų parodė, jog jis kalbėjo rimtai, ir kalbėjo tiesiogiai – kuria prasme reikėtų nuimti tokį žmogų – nepraleisti, nuimti – kilerių sektoriaus žargonas.) Jog “:ši disertacija yra GRĖSMĖ katedrai, GRĖSMĖ fakultetui ir visam universitetui”.

Dar išgirdau iš savo vadovo, jog čia NE DISERTACIJA, O MONOGRAFIJA. Nors jis man visada sakydavo, jog jis ir mano tėvas, du profesoriai, man pavydi mano intelekto, ir mano aukšto lygio. Tada aš jam paplojau.

Tuo metu spaudoje ir per TV vyko _Žuko ir Linkevičiaus šou – aš buvau kaltinama, jog iškraipiau 2015 02 27 tiesioginiame eteryje pasakytus generolo majoro Žuko žodžius, jog Rusijos grėsmės nėra, prie sienų jokie papildomi pajėgumai nesutelkti (ir nuoroda buvo, ir netgi alfa.lt straipsnis), aišku, negalėjo nepaveikti. Tolimesni skundai dėl vadovo veiksmų atsimušdavo į tvirtą, tarsi KGB mūrai, sieną.

Po metų padaviau į teismą, ir apygardos teismas atsisakė priimti ieškinį, nes aš nesilaikiau TEOLOGIJOS DOKTORANTŪROS REGLAMENTO, nors aš niekada teologijoje nestudijavau, ir tada supratau, jog mano vadovas ne šiaip KGB – VSD, bet kad jis yra labai aukšto rango saugumietis, kurio, nebijodami išmetimo iš tarnybos, klauso net teismai, ir tuo momentu priėmiau sprendimą ATSITRAUKTI, mintyse linkėdama jiems ten išsišluoti tarpusavyje – kaip ženklas tuo metu buvo būtent Religijotyros dėstytojo turinčio vos 40 metų mirtis, tada pamenu garsiai pafilosofavau, kad Giltinė nepataikė, ne tą nuskynė. Visiškai neseniai sužinojau, jog netrukus mirė ir VDU prorektorius – kuris turėjo ginti studentę, bet negynė.

Tuo pačiu metu ar tai po menų aš parašiau straipsnį “Socialiniai parazitai, VDU atvejis”, kur į šuns dienas išdėjau savo visą katedrą, kuriai aš baisi grėsmė. Išdėjau ir mielojo profesoriaus pagalbininkę, kurią jis imdavo į beatifilacijos bylas, kuri vogė mokslinę medžiagą, ir nežinojo pamatinių etnoreliginių sąvokų (ji šios sąvokos gyvenime nebuvo girdėjusi – o dėsto VDU.)
Tame tarpe girdėjau, kad mielasis vadovas “vos nemirė, kai buvo paduotas į teismą” – tai ko ten reikėjo lakstyti ir kaišioti neadekvačiam teisėjui TEOLOGIJOS REGLAMENTĄ, jeigu aš dėl teologijos į teismą nesikreipiau, o [ats teisėjas (žinau jį iš žemės bylos) per bukas, kad būtų sugalvojęs tokią KGBistinę nesąmonę – čia reikėjo turėti būtent KGB paruošimą susukti šitokį kliedesį. Aš ir šiandien galiu rašyti prašymą teismui, kad PRIIMTŲ SPRENDIMĄ, motyvuodama, jog sprendimas buvo priimtas pagal kažkokieno kito skundą, nes aš teologijoje niekada nestudijavau, bet aš net ir šiandien laikau ATSITRAUKIMO poziciją. Aš laukiu, kol Giltinė ar Liga dar prasineš per universitetą, nes man Dievo teismas yra pats gražiausias.

Profesorius bekovodamas prieš mane 2016-2017 metais, ir suvokdamas, jog sukeltos netgi kilerių jėgos (2017 metais vasari – kova į mane ir mano vyrą kėsinosi mafija, todėl mes pasiprašėme į VSD, kur mus priėmė, ir VSD po to atskalbė Liną Pernavą, kuris tą mafiją ir kurstė susidoroti, na o Skvernelis, kuris “atjautė Ievutę”, kurios niekas nežinojo, kaip ir Augutis, kuris atjautė Ievutę, ir mane žiauriai apšmeižė viešai – irgi atsimename, Skvernelis serga vėžiu. Augučiui nieko – bet jo prorektorius mirė. ) – išsekino gyvybines jėgas Jis turėjo puokštes ligų, su kuriomis gyveno, nes būdamas ne tik aukštas KGB- VSD pareigūnas, bet ir Vatikano žmogus (nesuvokiu šitų hibridinių ”
santuokų” tarp skirtingų p[asaulių) gaudavo labai brangius antivėžinius vaistus, kurie, kaip matote, senokai išrasti, bet ne visiems, mirtingiesiems prieinami.

Turiu ir savo versiją- kad šitam senam KGbistui Vatikanas tiesiog nutraukė tų vaistų tiekimą. Na tarkime sužinoję, prieš ką jis kovojo, ir ką bandė sunaikinti, vis tik mano dingęs be žinios brolis, kurį sekė šitas KGbistas, buvo paimtas į Vatikano elitinę armiją “Gladio”, o Vatikanas savo karių nepamiršta, ir nepalieka bėdoje. Tokia mano versija. Nes tas jau profesorius atrodė gyvens amžinai, turėjo puokštę ligų, bet 2016 metais tai manęs vos neištiko širdies priepuolis, su kokia baisia pragariška jėga jis prieš mane kovojo.

Taigi, padariau atsitraukimą, ir netgi išėjau į TURGŲ. Ir įdomiausia, tas psichologiškai paveikė visiškai ne mane, o visus tuos profesorius, docentus, dėstytojukus, jums reiktų pamatyti jų MORDAS, kai jie šliaužia turguje, nes aš pavymui jiems žiūrėdama, ir mąstau – ir ką tu čia vaidini? Ar tu uždirbi savo sušiktame universitete 100 eurų per dieną? Neuždirbi, nes tavo alga yra 300 eurų, arba 500 eurų, bet tu šliauži su iš vyro ar uošvienės išzyztais pinigais pirktu prabangiu kostiumėliu, vaidini elitą. O aš štai šiandien uždirbtus 100 eurų už obuolius, kiaušinius galėsiu tuoj pat ir išleisti KUR NORIU. Ir man nereikės pas jokį šlykštų KGbistą kavą virti RELIGIJOTYROS CENTRE, ir man nereikės nešioti jo kalnų knygų dėžėse (o yra tekę – ir šitą jis pamiršo), nereikės su juo draugauti Kelmės vasaros kursuose (o lankydavau jo giesmių sekciją, kad jį palaikyti).

KGB niekada nepriima tyros meilės, atsidavimo, draugystės. Tai amžina spectarnyba, bet ji pralaiminti spectarnyba, nes ji eina su neapykanta, garbės, valdžios troškimu, ir tyrų žmonių niekinimu.

Man parašius šias mintis pasidarė tikrai lengviau. Aš meldžiausi už savo asmenišką KGbistą ir vakar, ir šiandien pasimelsiu. Man ne jo kūno gaila, kad iškeliavo į dausas, man gaila jo DŪŠIOS. Jis buvo labai piktas žmogus, ir įsivaizduoju, Lietuvos katalikų bažnyčia net nesuprato, kokią gyvatę laikė 29metus užantyje.

Ta gyvatė, kaip supratau iš jo KGbistinės retorikos, tarybiniais metais buvo užsiverbavusi elitinėje – KGB ideologinėje žvalgyboje, ir sekė pamaldžius žmones, ir tais laikais įprato žegnotis, kada reikia, kristi ant kelių, kada laikas, o visą tą laiką sekė žmones, kaip ir sekė mūsų šeimą – dėl kitų priežasčių, nereliginių. Ir nuo 1990 metų KGB reformavosi, ir visus tokius ideologus pavertė ETNOLOGAIS. Staiga sekimo, persekiojimo medžiaga tapo ETNOLOGINE TYRIMŲ MEDŽIAGA. Buvo išparazituotos berods 7 knygos. Bet ar jis kada atsiprašė žmonių, kuriuos sekė ir pridavinėjo KGB? Ne.

Amžiną atilsį. Būna Alfa, ir būna Omega.

O Mirties universitetą sveikinu – jūs to verti, dar viena auka jūsų pykčio, pagiežos, neapykantos. Juk ten nėra lengva dirbti tarp krūvos intrigantų, ir moteriškių, kurios tiria Šventųjų Barborų bylas, bet net nežino, kas yra ETNORELIGINIS TYRIMO METODAS. Ir intelekto nepaliestu veiduku apie tai klausinėja oficialiose disertacijos atestacijosė…Gėda.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s