Lietuva per mėnesį Jungtinėms Tautoms taip nieko ir neatsakė apie Romualdo Apanavičiaus dingimą bei jo mirties suklastojimą, telefonu atpažįstant lavoną

Posted: November 17, 2019 in Uncategorized

Ostia
Nuotr. Roma Today 2014 03 12 nuotrauka, išvežamas lavonas Ostijoje. Šį supakuotą į maišą lavoną, 30 cm mažesnį negu dingusiojo ūgis, telefonu tą pačią dieną atpažino Viktoras Dagilis, kai jam į ambasadą paskambino Ostijos jūrų pakrantės apsaugos viršininkas, ir paklausė, tinkluose įsipainiojęs lavonas, šalia jo neįskaitomas lietuviško paso viršelis, gal dingo koks lietuvis? Viktoras Dagilis atsakė “taip taip taip, čia tikrai bus Romualdas Apanavičius jis dingęs be žinios, jo gimimo data 1975 01 01”. Tą pačią minutę Viktoras Dagilis suraitė raštą ir išsiuntė į Kriminalinės policijos biurą, bei į Europolą, kad Italijoje rastas Romualdo Apanavičiaus lavonas. Apie šią aferą sužinojau 2014 04 18, nes niekas nesiruošė informuoti manęs, dingimo bylos pareiškėjos, liudytojos.

Lietuva per mėnesį Jungtinėms Tautoms taip nieko ir neatsakė apie Romualdo Apanavičiaus dingimą bei jo mirties suklastojimą, telefonu atpažįstant lavoną

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s