Šiandien deadline’as pateikti atsakymą Lietuvai Jungtinėms tautoms dėl Romualdo Apanavičiaus dingimo, jo mirties Italijoje suklastojimo telefonu iš ambasados atpažįstant lavoną

Posted: November 18, 2019 in Uncategorized

skvernyj

Nuotr. Už atsakymo rengimą į JTO atsakinga Vyriausybė, o jeigu ji neveikia, tada  prezidentas, kuris apie šią bylą, pridedant sprendimą, informuotas dar 2019 10 31…

Šiandien ta diena, kai Lietuvos ministerijos, “vėžiu” serganti vyriausybė ir nuolat piarą darantis Nausėda laiko Konstitucijos egzaminą.
Iki 17 valandos yra laiko, arba gauti kuolą arba bent silpną 3-tą, jeigu sugebės ką nors sumeluoti, dėl Lietuvoje taikomų standartų dėl lavonų atpažinimo telefonu,ir būtinai iš valstybinės ambasados.
Kokie nuostatai Lietuvoje priimti, kurie leidžia nedaryti DNR, netirti pirštų antspaudų, dantų konfigūracijos, kas per teisinė sistema Lietuvoje, kuri apeina artimuosius, ir valstybės vardu nutaria, tas žmogus dabar jau mirė, o tripakopės teismų sistemos ir dvipakopes prokuratūros sistemos lūpomis taria, tarsi bažnyčioje “netikėti nėra pagrindo”.
Teisėjui iš Afrikos valstybės, teisės mokslų daktarui, kaip matyti iš sprendimo, kuris priimtas 2019 10 18,yra juokinga tokia valstybė, kuri visur pasaulyje vyksta atnešti taikos, demokratijos, bet lavonus atpažįsta  telefonu.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s