Atsakymas Lietuvos kariuomenei, kuri man rašinėja “išaiškinimus” – nors reikalavo palikti galioti J. Oleko įsakymą, koks jis yra – išleisti mane į atsargą

Posted: December 6, 2019 in Uncategorized

su adamkumi

Nuotr. Kadangi dingęs be žinios Romualdas Apanavičius 1995  01 20 NATO įsakymu gavo NATO leitenanto laipsnį, todėl ir aš, įstojusi į Lietuvos kariuomenę, automatiškai buvau priskirta NATO Jungtinėms pajėgoms, ką nuo manęs Lietuvos kariuomenė bandė ir tebebando nuslėpti – bet ko nebeįmanoma ištrinti iš dokumentų.

Laba diena,

kadangi įvyko dvipakopiai teismai, ir niekas neginčijo ministro Oleko įsakymo, kaip tik iš KAM pusės buvo atkakli pozicija jį palikti galioti, todėl aš kategoriškai atmetu Jūsų išaiškinimus, nes jie neatitinka tikrovės.
KAM turėjo laikytis kažkokios pozicijos teismo metu. Šiuo metu yra kaip yra. Mokymuose buvau, algą gavau, mėnesis dokumentuose užskaitytas. Mokestinė senatis suėusi – neturite jokių galių pakeisti sodros, VMI informaciją, todėl galit nebandyti rašyti “išaiškinimų”, jie negalioja.
 Iš Lietuvos kariuomenės sulaukiau tik nuolatinio klaidinimo ir melavimo. Nepriimu Jūsų šio atsakymo, Jūs galite turėti savo nuomonę, o aš remsiuosi geriausiai dokumentais.
Neįmanoma kitaip išaiškinti “išleidimo į atsargą”, negu tai reiškia Lietuvoje ir NATO.
Todėl jūsų visų bandymai pakeisti laiškais Ministro Juozo Oleko įsakymą yra dar vienas galimai neteisėtas bandymas prie tos žalos, kas buvo padaryta mano asmeniui ir reputacijai, pastoviai mane puolant per žiniasklaidą ir skelbiant tikrovės neatitinkančią informaciją.
Pagal dokumentus priklausau “Jungtinėms Pajėgoms”, kiek suprantu, šios pajėgos priklauso NATO, ir reziduoja užsienyje, todėl tiesiog atleiskite, kad į jus kreipiausi. Būna, kad karys priskiriamas tiesiai NATO, manau, čia taip ir atsitiko. Mano dingęs be žinios brolis buvo NATO leitenantas, po to su juo buvo žiauriai susidorota, nes Lietuvoje netoleruojama, jeigu kas paskiriamas tiesiai į NATO.
Geros Jums dienos.
Private Kristina Sulikienė

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s