Kaip šaulių- mezgėjų namudinė asociacija kariuomenės boboms keršijo: atsargos kapitonas Bublys “pašalina” mane iš Ramovės turnyro, nenurodęs priežasties

Posted: December 27, 2019 in Uncategorized

Bublys Vaidotas vs Nielsen Jan Mose.jpg

Bublys Vaidotas (dešinėje) vs Nielsen Jan Mose, NATO 2012 championship. Echecs- photoes.be

Atsako dėl kritikos ir apmąstymų Lietuvos kariuomenės šachmatų čempionato, kuriame bendroje įskaitoje užėmiau 4 vietą o su rezervo karininkų komanda – majorais – 3-iąją – laukti ilgai neteko: už paviešinimą objektyvaus tikrovės fakto, jog karių atsarginių vietą užėmę visuomeninės asociacijos, skirtos asmeninei savigynai ir karo imitavimui nariai šauliai – jau į Birštono gruodžio 14 dienos turnyrą vyr. teisėjas Algiras Rauduvė manęs nieko nepaaiškinęs, neregistravo.

Kadangi laukiau dieną, dvi, o mano pavardė sąraše taip ir nepasirodė, pranešiau į Šachmatų federaciją, dėl neetiško ir nenormalaus A. Rauduvės elgesio, ir parašiau turnyro organizatoriui Donatui Pilinkui, kuris pats kaip supratau prisijungė prie savo organizuojamo turnyro informacinės sistemos, mane priregistravo, tada man paskambino ir informavo, jog “Rauduvė daro visokias nesąmones, čia mano turnyras, ir tu jame žaidi, ir visuose mano turnyruose tu dalyvausi”.

Aš atsakiau Donatui, jog čia musiet jau repeticija prieš Ramovės turnyrus, kur jie iš anksto susitarę manęs neregistruoti už tai, jog išdrįsau po 5 metų pertraukos ateiti į kariuomenės renginį – beveik lygiai tiek niekur nedalyvavau ir nosies nekišau, išskyrus Laptevų jūrų tremtinių suvažiavimas, ir tremčių minėjimas Nepriklausomybės aikštėje 2015 metais, su atstatytais į nugarą Magnolijos VAD 1,5 metro “p*zdukais” už nugaros, kaip spėju, su automatais po skvernais – kaip supratau, kad geriau himną giedočiau ir KAM nuotraukoj geriau atrodyčiau (nes, patikėkit, kai tau į nugarą įremia ginklą, tu ir operos ariją gražiai sugiedotum- o aš tą irgi sugebu.)

Kadangi galima buvo numanyti, jog šachmatų klubas “Margiris”, neatsigavęs dar nuo ekonominės ir kriminalinės policijos vizito prieš 2 metus, kai jie teiravosi apie jų finansus, (o buvo tiriama, ryšium su Aleksandro Jegorovo pasodinimo byla – kodėl šitaiap Margiriečiai buvo suinteresuoti jo pasodinimu – aš pamėtėjau mintį policijai: gal dėl slepiamų afiorų, kurių liudytojas yra ir Aleksandras? Pamenate, tada mūsų maestro Butnorius ėmė ir staigiai pasimirė, o manęs jau ir tada niekur niekas nekvietė į jokias varžybas, aš ir nesiveržiau, kad neduok dieve, ir man nesukurtų 10 metų jaunesnio “vaikystės draugo”, kaip kad buvo staigiai pasodinimo dėlei pagamintas Laurušas, kuris visur ėjo ir liudijo, jog su Aleksandru jie yra vaikystės draugai, nors jų gimimo datos skiriasi net 10 metų – geriausiu atveju Aleksandras jam galėjęs pampersus keisti, bet ne daugiau. )

Taigi, nepaisant Rauduvės išpuolio, tiksliau, pasyvaus jau jo neveikimo, kai jis atsisakė vykdyti vyr. arbitro pareigas, ir ėmėsi savo išsidirbinėjimo, tiesiog neregistravo į Birštono turnyrą, matydama, jog Ramovės turnyras skystas, mažai žmonių rašosi, vis tik 10 eurų bilietas, parašiau ir aš laiškelį, ir spėkite, niekas manęs į sąrašą neįtraukė iki šios dienos – nors piktnaudžiautojai juk mūsų Lietuvos kariuomenės pastate turnyrą rengia, ir dar prisidengę mūsų LK kapitonu Bubliu, kad kažkokiu būdu save pririštų prie kariuomenės – tačiau, panašiai kaip ir į LK čempionatą,tikri kariai iš tikro rezervo negeidaujami.

Didmeistris Š Š, tarsi būtų baigęs Maksvos KGB mokyklą – o KGB atakuodavo per Kūčias, Velykas ir kitas religines šventes – atrašo KGB stiliaus laiškelį. KGB labai mėgsta griūti bažnyčiose pirmose eilėse, veržtis prie komunijos, nors namie laukia 2 meilužiai ir 5 nesantuokinės žmonos, taip ir čia – nors praneša kažkokią šlykščią naujieną, jog “pasitarę su varžybų komitetu, vienbalsiai nutarėme, jog į varžybas registruoti negalime”, pirma parašo apie Jėzaus kūdikėlio gimimą, ir kažkokias KGB lygio nesąmones, nuo kurių pasidaro net koktu.

Gerbiama miela Kristina,
Dėkoju už šiltus šventinius linkėjimus! Tegu Viešpats, užgimstantis Betliejaus tvartelyje, grąžina juos Jūsų šeimai su dviguba galia!
Pacituosiu 5-ąjį mūsų Kalėdinio greitųjų šachmatų turnyro Kauno įgulos karininkų ramovėje nuostatų punktą:
5.DalyviaiTurnyras Kauno įgulos karininkų ramovėje bus vykdomas pagal LK karininkų ramovės nustatytas vidaus tvarkos taisykles. Turnyre gali dalyvauti tik asmenys, gavę organizatorių sutikimą dalyvauti. Organizatoriai pasilieka teisę neregistruoti žaidėjo į varžybas, neįvardydami priežasties.
Apgailestauju, bet mūsų turnyro valdybos (jos narius gali rasti nuostatuose) bendru nutarimu mes negalime Jūsų registruoti šioms šachmatų varžyboms Kauno įgulos karininkų ramovėje gruodžio 28d.
Jeigu Jums šis sprendimas atrodo šališkas ir neteisingas, siūlyčiau tiesiogiai kreiptis į turnyro direktorių ats. kpt. Vaidotą Bublį nuostatuose nurodytais kontaktais.
Pagarbiai,
FA Š Š
Varžybų vyr. teisėjas
ŠK “Margiris” pirmininkas
Kaunas

Tu praneši Brigados Generolo Gustaičio klubo narei, jog ji nepriimama į Brigados Generolo Gustaičio šachmatų klubo organizuojamas varžybas (niekas manęs iš to klubo nepašalino, buvau ir esu jo narė, ir pats atsargos kapitonas Bublys man sakė), bet prisidengi kažkokiom KGBistinėmis nesąmonėmis, kad neatrodytum visiškas lochas (vokiškai Loch yra “skylė”) ir atsilikėlis.

Aš ramiai Š Š atsakiau, jog tiesiog dabar juo ir visa marga kompanija pasidomės VMI ir FNTT – na vieni kiaulija, o tu turi atsakyti kažką, tai aš atsakau spontaniškai, kas pirmiausia šauna į galvą, nes pirmiausia ir turi šauti į galvą – o kur Šo Š popieriai? Juk jis rinks dideles sumas, jau varžybų dalyvių skaičius 82, taigi, 82 kart 10, yra 820, o baudžiamoji veika dėl finansinių maklių prasideda vos nuo 3 MGL. Dar atrašau, jog na ir įsiveisė civiliai į Ramovę…Nieko neatrašo man didmeistris, kurio laiško šlykštumas, kaip minėjau, nedarytų gėdos pažengusiam ir Maskvą baigusiam KGB šestiorkai.

Ir tik po to Feisbuke matau straipsnį, tos pačios dienos, kaip mano registracija į turnyrą – jog Ramovės viršininkas Gediminas Macijauskas išvaikė absoliučiai visus “nuomininkus” iš Ramovės , nes pas nei vieną nerado jokios nuomos sutarties, ir komunalinių bei ploto paslaugų apmokėjimo čekių.

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-igulos-karininku-ramoveje-nebeliks-uz-nieka-nemokanciu-nuomininku-945576

Paaiškinsiu dundukams – jeigu jie būtų bent kartą per niolika metų nors ką nors mokėję, ir nors kažkokią sumą į Ramovės sąskaitą ar Kariuomenės pervedę – niekas jų taip lengvai nebūtų išmetę, nes nuomą taip pagal “ponetkes”, galima ir tradicine kartais laikyti, kai tai ne žemės nuoma, o ir apie žemės nuomą pamenat, ministrą net išvertė, kad žemę kažkieno arė, – svarbu tie popieriai ir viskas. Taigi, jeigu tas pats ŠŠ, kur dabar man drasko akis, nors šimtinę kitą būtų oficialiai kada nors iš savo galimo godumo ir šykštumo atseikėjęs Ramovei, ir turėtų to įrodomąjį dokumentą, tokiu būdu galėtų įrodyti kažkokį santykį su pastatu, ir nebūtų taip lengva jį ir visą Margirio klubą iškraustyti. Bet dabar nėra nei nuomos, nei jokio mokėjimo už paslaugas.

Ramovės viršininkas vienintelį legalų nuomininką atradęs apačioje – tai itališka picerija, na kaip gi jie neturės popierių, kad maisto veterinarijos, ir licencijavimo skyriai be nuomos sutarties leidimo maisto gamybai neduotų.

Na o grįžtant prie kapitono Bublio, KURIS PAKVIETĖ MANE STOTI Į KARIUOMENĘ, ir kurio niekada neišdaviau, nors Ruklos “šventieji” mane per naktį tardė, pastatę ant kojų, liepė sakyti “kas siuntė į LK, na juk yra kažkas kas siuntė, vardas, pavardė”. O aš pagalvojau apie kapitoną Bublį, ir man pagailo kad jį negyvai užtąsys, ir tylėjau – tai jeigu nežinojote, tai dabar žinosite: Išminavimo batalione ne tik vagiami sprogmenys, benzinas, įranga, ne tik šis Batalionas bendradarabiauja su policija, ir dalinasi kažkokias NATO “babkes”, bet šitas konkretus batalionas susijęs su slaptaisiais CŽV kalėjimais, ergo, jie irgi gavo CŽV babkes už Al Queda chebros kankinimą.

O iš kur žinau – tai kaip ne kartą minėjau, turiu savo tardymo ir žvalgybos metodus, ir apsiklausinėjusi Išminavimo chebrą esu dar 2011 metais, tiesiog pasigavau nemiegojusius 3 dienas ir 3 naktis, ir be jokio vandens pylimo ant galvos, elektrodų panagėsna kišimo, ir kitų pasibjaurėtimų ir CŽV bei Kinijos liaudies žvalgybos naudojamų metodų, apsiklausiau ir sužinojau, jog lėktuvai tikrai skraidino, bet “ne ne ne ne ne tuos arabus jau skraidino, o pomidorus ten visokius, daržoves”. Na tai žinome parolį, jog bombos ten ar gyvoji masė pavadink kitokiu vardu, kaip ir Al Queda teroristai, ir vėliau jau sukurti White supremacistai vadinasi taikinius “remove kebab” – kad jeigu jau daryti teroro aktą, tai reiškia, suvalgyti kebabą, ir kažkas panašaus. Taigi, kad Išminavimo batalionas žino puikiai apie CŽV kalėjimus, tai seniai žinomas faktas.

O kadangi aš laimėjau JTO teismą dėl savo dingusio be žinios brolio, kuris, įtariama, gali būti kankinamas viename iš jų – nes apie tai aiškiai Asamblėjoje pasakė 2019 10 17 Rusijos atstovas, kreipdamasis į Ameriką ir Lietuvą (tiksliai nepracituosiu, bet skambėjo taip: “Amerika, kada jūs baigsite vaidinti tą savo dvigubą demokratiją, kai steigiate tuos slatuosius kalėjimus” – ir Rusija nurodė į EŽTT bylą Zubayda prieš Lietuvą, 2018.)- tai Išminavimo chebrai ir “šakės”. Nes, elementariai, kai reikėjo apkaltinti Lietuvą genocidu,  reikėjo formuliare nurodyti konkrečiai kokias struktūras aš kaltinu, tai aš ir apkaltinau kariuomenę – nes man žinoma, jog jie aptarnauja slaptuosius kalėjimus, ir gali grobti žmones – nes mane ne kartą buvo užpuolę būtent vaikinukai iš kariuomenės, ir netgi iš namudinės mezgėjų -, atsiprašau, šaulių – asociacijos (puolė toks Sližys, parodęs seno tipo šaulio pažymėjimą, bet gavo labai smarkiai atgal į skudurus.)

O jau kapitonas Bublys, kai pakvietė stoti  į kariuomenę, galėjo vykdyti ir policijos nurodymą, nes toks sutapimas, 5 dienos prieš Bublio kvietimą, buvau susitikusi su Policijos Imuniteto viršininku dėl persekiojimo, ir raštu ir žodžiu paklausiau, gal galima būtų stoti į policiją, ar kokią kitą jėgos struktūrą, tai jeigu kariuomenė su policija turi vieną informacinę sistemą, ten ir buvo perkeltos mūsų slapto pokalbio detalės, kad kiekvienas Jurgis iš kariuomenės galėjo pasiskaityti, ir iš to Bublys jau kaip ir gavo nurodymą mane taip išeina galutinai paskandinti – slušai, Vasia, tam mes jai tarnauti neleisime, tik visaip išsityčiosime.

Na o kad dar nebaigus mokymų, aš Vilniaus 8 KASP rinktinėje turėjau pareigas, o aplink mane tūpinėjo visi vadukai ir pusvadžiai – irgi atsimenu.

Kad specukų vaikai priskiriami automatiškai Jėgerių batalionui – specialiosioms Lietuvos pajėgoms ir Vokietijos kariuomenei – šitą žinojau, bet niekada nepagalvojau apie save.

Na o kad Lietuvos kariuomenės diedai taip išeis iš proto, kad kažkokia mergina tapo elitinių specialiųjų pajėgų nare – kai tam jie tenais naktimis šalo, dantimis kaleno, ir vos 5 iš 56 praeidavo tuos jau spec. pajėgų kursus – tai čia niekas negalėjo apskaičiuoti, ir niekas niekada neapskaičiuos diedų nuprotėjimo, kai jie mato protingesnę už save paną.

Tačiau, ponai prisiekusieji, yra kaip yra, o slėpti nebėra ko – net mano 8 KASP rinktinė suvedusi mano vardą ir pavardę mato apvalią špygą sistemoje, iš to jie traktuoja, jog manęs kariuomenėje nėra, tiesiog tai reiškia, jog mano tapatybė nėra kaip sako liaudis “bet kuriam durniui, ar tai būtų pats vadas”, prieinama. Tačiau Rusijos FSB puikiai tai pamatė, kai mandagiai atsisakė man parašyti iškvietimą dirbti kažkokioje kaimo bibliotekoje ant jūros kranto.

Rusija, ir dar Karaliaučiaus sritis turi padidintą saugumo reikalavimą, ir NATO specialių pajėgų kario, nesvarbu, kad tai “boba”, ir kad tai “boba”, kurios net “pats kapitonas Bublys” nepripažįsta, negali įleisti, ir dar dirbti, nes jiems reikės aktyvizuoti visą skyrių saugumo pareigūnų, jie turės vaikščioti į mano vedamus kursus, mokytis, tam reikės skirti pinigus, didesnius negu mano alga, todėl Rusija pasirinko mandagiai parašyti kažkokią nesąmonę, o kad man nepakenktų, jie to nepadarė per “vizos atkazą”, o išsisuko žiauriai mandagia forma. O aš tada viską ir supratau – kad Rusija mato mano statusą, kai Lietuvos kariuomenės Zosės iki šiol laksto ir kurpia savo rašinėlius, kiekvieną kartą vis pagražindamos  savo nesąmones, ką reiškia ministro Juozo Oleko įsakymas išleisti mane į atsargą, arba kai bando kažkaip misinterpretuoti žodžius “mėnesį tarnavo United Force” – na mėnesis yra mėnesis, tai kalendorinės 30 dienų, o United Force tokia chebra, kuris sėdi Briuselyje, elitinė NATO chebra. Pavydėkite, daužykite galvas į sienas, neleiskite man dalyvauti Ramovės čempionatuose, neleiskite man galų gale Ramovėje dainuoti – ot išrūkeno išgamas naujasis vadas, ot man patinka (buvo tokios civilės bobos, kurios buvo tokios pasikėlę, kad nebegalėjau aš ten to choro lankyti, nes užkniso jų nesąmonės – reikėdavo Ramovėje, kur jos absoliučiai nei cento nemokėjo, dar duoti joms 5 eurus, ir dar privaloma tvarka nusipirkti kiaušinių pas vieną iš altų, po 1,8 euro pamenu, ir tuometinis vadas nereagavo – nors jos tai darė po kameromis, ir galėjo vėl STT ant jo užsiundyti lietų…) – mane yra ištikęs “dzin budizmas”. Aš šeštadienį turiu ir kitokios prasmingos veiklos, nes priešingai nei Lietuvos kariuomenės Išminavimo ar kitokia chebra, nevagiu, nenešu sprogmenų namų, nepiktnaudžiauju “antiteroristiniais pinigais”, ir nedalinu jų į kairę į dešinę, o uždirbu iš savo rankų darbo, o kaip rašoma Biblijoje, tai pačios geriausios babkės – nes žmogus jaučia kiekvieno cento skonį.

O kapitono Bublio neišdaviau nei susitikusi turguje, kai jis tįsėsi didžiausą vyšnią, tą patį savaitgalį, kai mane puolė LK chebra su 5 ar 4 nebepamenu automobiliais kai vaidino, jog perka karvėms miltus, arba aš neišdaviau Bublio, kai susitikau jį pravosekų debilų ukrainiečių (buvo į Tėvynei skirtą renginį sugužeję “Pravyj sektor” chebra čia Kaune… su visom emblemomis ant rankų. Ir žiauriai piktai į mane su vyru šnairavo.) sausakimšame bare Kaune – tiesiog mes su vyru susigaudėme, jog reikia tepti slides. Na o jeigu reikėtų pasakyti, koks lietuvio kodas, lietuvio valstiečio, lietuvio baudžiauninko – tai yra IŠDAVYSTĖS KODAS. Aš matyt su tuo savo aristokratišku krauju, kuris man kala per mokaulę, vis niekaip negaliu prisitaikyti prieš šių 66 procentų palikuonių, tų jau ne aristokratų, kurie čia pagrinde tūsijasi šitoje jau mūsų Marijos žemėje, ir nesuprantu tokio “kodo”.

 

PRANEŠIMO PABAIGA.

In English

It is a shame, how men cannot stand wise women, and in the army they cannot stand and understand women, who are asigned to special forces. But I had been asigned, and nobody explained, why, it became clear only few days ago, that it is just a fact – if you are from special forces family, if you enter an army – you are authomatically asigned to special forces. I knew it for men, as my own cousin was asigned to Jaeger batalion, and is Lithuanian special force – and I have met another such a man, and only than I understood, that it valids also for girls.

My father always lied, that he has never ever served in an army, it seams, he was so secret personality, that he lied to himself too, and when you lie many years, you start believing it.

I have found his asignement to secret batallion,and I know already 5 years, that he served in army, and in special forces. So I served also in NATO special forces, although I had to be with dudes, who even did not know how to use the toilet, and they were throwing towels to rubbish place, and  I was going around and collecting this army property, and giving back to our chiefs, in such a way they started calling be “mum” of the soldiers…

I can write a book,, what crazy things has Lithuanian army did to me, but the most craziest it is now – after 5 years of nightmares with them, when I just dropped by one day and participated in Lithuanian army chess championship, and later wrote back my memoirs, and thoughts – as Lithuanian army dudes did the same 5 years ago, wrote and wrote and wrote about me numerous attacks, texts, and complaints, and also did very big informational attacks on TV – I have a moral right to write back at leats 1 percent of this shit, what they did.

Captain BUBLYS now denies my existance at all – I am not applying to any army champ, I just applied to participate in normal Christmas tournament, where I must pay some 10 euros, because captain BUblys and his fellows want to earn some money. Ok, earn some money, when there are no money for toilet paper in the same Cultural House – because many years in a row everyone in this building managed NOT TO PAY ANY PENNy, for anything, and fellows chessplayers, who have covered themselves by captain Bublys  too.

In this article I explained, that Lithuanian army dudes are very angry, that I finally understand my status, and they cannot do anything – they cannot dismiss me the 10 th time on TV from army, because I am not dismissed – I asked to dismiis, to throiw me out, as women has such a right – but they had no right to throw me away, I have lost 2 stage courts, and I am undismissable until 60 years and as a special force – till the end of my entire life (special forces serve all their life).

Special force is elite forces, they are security of the societies – nomatter, how stupid is government, they can act by their own will and intellect. That is why they are not liked, and they are [persecuted, it was always and it will be. Special forces normally unite by their capabilities  but not by their uniforms, as special forces do not have them. Normally if regular armies confront- special forces can go and kill the dude Al Bagdadi – Russia and America special force unite for the saving of the world.

Special force has totally different view of a situations and the political things, and they are not like a fishes, which “fish doesnt think – because she knows anything” No. Special force is more like Plato : “I know that I do not know anything”. And this is the start point for analysis.

 

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s