Satyra apie didmeisrį SH ir naująją (senąją) šachmatų nomenklatūrą

Posted: December 29, 2019 in Uncategorized

mezgeja

Didmeistrio Sh, kuris visiškai išgalvotas personažas, niekada niekas nepriimtų į jokią armiją, kariuomenę, ar baržą netgi irklais mojuoti, nes jis nėra stabilus.

Jis yra toks jautrus ir toks “patriotas”, jog kartą per oficialų Bananijos šachmatų čempionatą trenkė iš visų jėgų žydui žaidėjui į veidą, kodėl jis paklausė jo rusiškai.

Kadangi tas veikėjas yra visiškai nestabilus, bet prisistato vieninteliu didmeistriu Bananijos respublikoje, kas po keletos didmeistrių mirties gal ir būtų tiesa, bet kad priaugo jauno ir žavaus didelių meistrų jaunimo…- tai daugelis jo privengia. Labiausiai prie jo trynėsi įvairaus plauko neaiškūs veikėjai, nes misteris SH sugebėjo parazituoti armijos hauze, neaiškiu juridiniu pagrindu, bet ten jau pons Dievas arba KGB tai žino (KGB gali būti tiesiog sinonimas bet kokios VBS valdybos, žvalgybos, ir kitokios žvejybos).

Kad didmeistris SH gali būti “sledka” arba “šestiorke”, vieną epizodą labai gerai atsimenu. Ėjome su savo brangiausiuoju į miesto šventę, ir mums atsisėdus valgyti cepelinų ar vėdarų, prisėdo staiga Didmeistris SH, ir ėmė pasakoti apie savo kelionę į arabų kraštus – kur jį išsiuntė kaip bausmę, kad nesimaišytų Bananijos čempionate, kur reikalavo jam pinigų, išskirtinių sąlygų – tai federacija davė jam pinigų ir liepė skristi į Saudo Arabiją, štai jis ir pasakojo susižavėjęs apie tą kelionę, o aš kikenau į saują.

Po to jau mes atsiskyrėme nuo didmeistrio, nes kas gali pakęsti prievartinę draugiją, kai išėjai pasiganyti su brangiausiuoju – taigi, užeiname į miesto kavinę, kur skanios bandelės, ir kava, ir iš paskos įlekia dairydamasis į visas šalis tas pats misteris Sh., pasiima kavos, bandelę, ir vėl įkyriai klausia, ar nieko, kad prisės.

Dar viena šachmatininkė G pasakojo, jog draugavo su juo, kaip supratau, kaip jau rimta pora, tai jisai jai tiek psichologiškai išgręžė smegenis, jog ji atsigaudinėjo kokius pusę metų.

Apie naują nomenklatūrą, kuri gąsdino ir visaip siaubino Kauno ramovės viršininką, kad jį apskųs vos ne karo ministrui, kodėl jis neduoda civiliams nemokamai naudotis kariuomenės turtu.

Pamenate Skvernelio patarėją kažkokį neapsiplunknavusį vaikiščią su juokinga pavarde, pupa ten ar avinžirnis? Taigi, Kauno ramovės parazitai pažįsta jo senelį, ir jeigu pažįsta senelį, atseit, turi priėjimą prie premjero patarėjo, kurio gali paprašyti apskųsti Ramovės viršininką Karobliui, tai čia nomenklatūra ir KGB kvadratu.

Kad atseit pagąsdintų ir paspaustų Ramovės viršininką, tą kretantį dieduką atsivedė pažaisti, ir jis surinko tenais vieną ar pusę taško.

PRANEŠIMO PABAIGA

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s