kilkus a

F***k logics- bet įprasta Lietuvoje.

Vakaruose žmonės net nesuvokia iki kokio išsigimimo prieita Lietuvoje, klastojant ikiteisminio tyrimo pradžiai duomenis.

Sovietas nors ir buvo bjaurus ir okupantas be teismo medicinos ekspertizės akto apie tai, kad asmens mirtis smurtinė ir atlikta kitų asmenų ir daiktų poveikyje- net nepradėdavo bylos.

Kita labai garsi byla, kur nėra nei vieno lavono bet žmogus sėdi iki gyvos galvos yra…Henriko Daktaro.

Advertisements

UKRAINOJE VĖL JUDA

Posted: December 7, 2017 in Uncategorized

2013-02-04

Kristina Sulikienė

Kai penktadienį apsilankiau Generalinės prokuratūros organizuotoje vadinamojoje spaudos konferencijoje, kur turėjo nutarimo dėl tyrimo Vytauto Pociūno nužudymo esmę pristatyti Organizuotų nusikaltimų tyrimo ir korupcijos departamento prokuroras Urbelis, ilgai negalėjau suprasti, kur patekau – į dramos teatrą ar prokuratūrą? Todėl svarsčiau – rašyti teisinę spaudos konferencijos apžvalgą ar recenziją teatro spektakliui?

Nežinau, kur A.Urbelis mokėsi oratorystės ir demagogijos meno, bet šioje „spaudos konferencijoje“ jis pademonstravo savo „gebėjimus“. Beveik nei vienam žurnalistui nepavyko užduoti jokio teisinio klausimo – tik išgirdęs klausimą apie bylą, A.Urbelis pradėdavo pasakoti ką nors būtinai „ne į temą“.

Galiausiai paklaustas (kai šiaip ne taip pavyko surasti sekundės dalį Urbelio monologe, kai jis atsikvėpė) apie tai, ar mirusiojo poza iš viso būdinga kritimui iš aukštumos, prokuroras labai susijaudino ir pakeltu tonu pasakė, jog būdinga. Ir pridūrė vieną įdomų dalyką – jog neva Vytauto Pociūno ranka netgi nutrūko, amputavosi, neva jam užkliuvus už statybinių pastolių.

Kadangi pati tyrinėju analogišką bylą, kur žmogus neva iškrito per neatsidarantį ir vinimi užkaltą langą, ir Vilniaus apygardos teismas pirmiausia prokurorams liepė aiškintis būtent, ar žuvusiojo poza iš viso atitinka kritimą iš aukštumos, tai šioje byloje ir peršasi prielaida – jog ir Vytautas Pociūnas galėjo iškristi kaip toje byloje – per neatsidarantį langą.

Na, kur jūs pasaulyje matėte žvalgybininką, kuris rinktųsi nesaugų viešbutį? Nors prokuratūra bandė ir tebebando įrodyti, jog Vytautas Pociūnas nebepriklausė VSD, ir nebuvo joks žvalgybininkas, ir nevykdė jokios užduoties tada Baltarusijoje, kur jūs rasite kad ir buvusį žvalgybininką, kuris rinktųsi nakvynei viešbutį su atsidarančiais langais?

Pavyzdžiui, kai Vilniuje Crowne Platz hotel praėjusiais metais vyko NATO logistikos konferencija, viešbutis buvo pasirinktas galimai dėl saugumo – nei vienas langas šiame viešbutyje neatsidaro. Oras į patalpas patenka per ventiliatorius.

Todėl Urbelio paskaičiavimai, jog neva viešbutyje, kuriame buvo apsistojęs V.Pociūnas, langas ganėtinai platus, kad galima iškristi, neįtikina – o kur įrodymai, kad tas langas iš viso atsidaryti gali?

Į vienos žurnalistės klausimą, ar tik tame kambaryje nebuvo labai plati palangė, jog net ir norint neįmanoma pro tokį langą iškristi, prokuroras pradėjo kalbėti nebūtus dalykus, kurie jau seniai paneigti (kai buvo šmeižiamas V.Pociūnas, tik jį radus žuvusį – neva persisvėręs darė kažką per langą). Jog neva labai norint, galima gi taip pasistumti per langą.

Kai paklausiau, „tiksliau – labai norint išmesti?“, prokuroras pasimetė. Prieš tai, beje, paaiškino, jog nustatyta, jog apalpus iškristi buvo neįmanoma, nes kūnas būtų suglebęs ant palangės.

Tokių klausimų – kaip kokie sužalojimai priešmirtiniai, kurie pomirtiniai – paklausti nebuvo įmanoma, nes A.Urbelio monologo pjesės žanras neleido.

Čia ir yra bylos alogizmas – neva V.Pociūnas krito per langą (už kurio stovėjo pastoliai), ant pastolių nenukrito, nukrito šalia jų, užsikabino už pastolių krisdamas, nusitraukė ranką. Tai kur ta ranka liko – ar įsipainiojusi pastoliuose, ar šalia kūno? Ar iš viso nebuvo rasta? Ir kodėl prokurorai tokią svarbią detalę slėpė ir netyrė kritimo kampo (jeigu kritimas iš viso įvyko) ir aukščio, iš kurio galėjo būti numestas ar nukrito V.Pociūnas?

Nors prokuroras A.Urbelis bandė visus įtikinti, jog „visos mirties aplinkybės ištirtos“, mirties aplinkybių tyrimas prasideda visų pirma nuo mirties valandos nustatymo. Spaudos konferencijoje prokuroras pristatė, jog statybininkai kūną rado 2006 m. rugpjūčio 23 d. 8 ryto, iškvietė tarnybas, o kūnas buvo apžiūrėtas 13 valandą. Tačiau tyrimų rezultatų – kokia buvo kūno temperatūra – nepasakė.

Tačiau labai tvirtai patikino, jog įvykio laikas žinomas – tai tarp dviejų ir trijų valandų nakties (įdomiausia, jog tai yra klasikinis viso pasaulio specialiųjų tarnybų „veiklos“ laikas – čia gal nori išsiduoti, ar netyčia išdavė galimus galimo nužudymo vykdytojus?), tačiau į klausimą, kokie duomenys leidžia teigti apie tokią mirties valandą, ar lavoninis sustingimas tai patvirta – prokuroras kone išsigando šio klausimo, ir nukreipė kalbą kita linkme.

Tiesa, prokuroras, be to, pasakė dar vieną alogizmą – kai pristatomi tyrimo nutraukimo motyvai, turi būti nurodyta,

dėl kokių priežasčių nutraukiamas tyrimas. Tai aš nelabai ir supratau – pagrindinė priežastis, reikia suprasti – neturi įtariamojo. Tačiau tokiu atveju tyrimas negali būti nutrauktas, kol nesuėjo tyrimo senatis – nes tas įtariamasis gali ir atsirasti. O jeigu jau norima nutraukti tyrimą, tai ir turi būti aiškiai parašyta, jog nužudymo byloje nėra nustatytas nusikalstamos veikos subjektas – bet ne kad iš viso nebuvo nusikaltimo. Kiek dar prokurorai dirbs vien tik dėl premijų ir rezultatų? Be to, tai gal čia ir atsakymas, kodėl Medininkų byla „ištirta“ – su kažkokio laikrodžio parodija neva „surado įtariamąjį“ – Konstantiną Michailovą ir „pasodino“. Nes „turėjo įtariamąjį“.

Kiek keistoki ir A.Urbelio džiūgavimai, jog štai, tyrimo išvados analogiškos kolegų nutarimams – bet kolegų nutarimai taigi teismų buvo panaikinti – tad ko džiaugtis? Jeigu tyrimo metu nenustatytos bylai reikšmingos aplinkybės – laikas, vieta, subjektas, objektas, subjektyvioji pusė – tai tyrimo nutraukti negalima.

Prokuroras, toks įspūdis, ir dabar nežino – tai dirbo V.Pociūnas pagal VSD užduotį ar nedirbo? Atseit, taip reikėjo suprasti, čia visiškai nesvarbu. Manau, jog yra didžiulis skirtumas – nes kėsinimasis į mūsų žvalgybos darbuotoją yra galimai tarptautinis nusikaltimas, ir tyrimas turi būti vykdomas toliau, kaip turintis ne tik didelę visuomeninę, bet ir tarptautinę reikšmę.

Nors iš A.Urbelio atsakymų buvo galima susidaryti įspūdį, jog Baltarusija neva nebendradarbiavo, ir tik šiais metais yra gautas teisinės pagalbos prašymas, šaltiniai pasakojo kiek kitaip. Baltarusijos tarnybos aktyviai domėjosi labai panašiomis bylomis ir domėjosi priežastimis, kodėl tokios bylos – kur kažkas išmetamas per langą arba imituojamas žmogaus kritimas – Lietuvoje iš viso „nurašomos“ į savižudybę ar „daugiausiai“ – į nelaimingą atsitikimą.

Tokia Lietuvos prokuratūros „geroji praktika iniciatyvos požiūriu“ gal labai ramina mūsų prokurorus – kaip gerai, byla „ištirta“, įtariamojo nėra, viskas gerai, nusižudė, na, gal iškrito, mes gausime premijas – tačiau neramina užsienio valstybes: kiek dar bus „skrydžių“ per (galimai neatsidarančius) langus? Ir kiek dar bus rodoma pirštais į Baltarusiją ir teigiama – žiūrėkite, čia jų teritorijoje įvyko, labai tamsi istorija, čia jų jurisdikcija. Juk panašiai ir nuskambėjo frazė iš A.Urbelio lūpų – ko gi mes čia iš viso tiriame, jeigu viskas įvyko Baltarusijoje?

Tai leiskite paklausti, kodėl tada Užsienio reikalų ministerija mūsų žvalgybinkams suteikia diplomatinius statusus – kad būtų lengviau juos parsivežti gyvus ar mirusius ar kad kaip tik, kad nelaimės atveju būtų apsunkinamas tyrimas – juk keleri metai buvo manipuliuojama tuo faktu, jog oficialiai V.Pociūnas dirbo URM, o ne VSD. Tačiau kam tada reikalingos žvalgybininkų „priedanginės“ darbovietės, jeigu tai atsisuka prieš juos pačius ir jų reputaciją? Juk žvalgybos darbuotojų prašoma niekam nepasakoti apie jų priedangas – tačiau iš V.Pociūno bylos, peršasi išvada, jog visiems, dirbantiems po priedanga, reikia pranešti bent penkiems šaltiniams, kad mirties atveju artimieji neturėtų minti teismų slenksčių, kad įrodytų, jog žmogus buvo žvalgybininkas, o ne „tiesiog“ ministerijos darbuotojas.

Tiesa, yra viena įdomi detalė – atsimenate, koks pernai metų meškiukų provokacijai buvo pasirinktas oro uostas? Pociūnų. Taigi – skrydis. JAV nepriklausomybės dieną. Pociūnai.

Ir turime dar kartą nutrauktą ir neištirtą Vytauto Pociūno žūties bylą.

Bet gal meškiukų provokacija tyrėjams norėta ką nors pasakyti? Jog bent jau veikiantys „aktoriai“ panašūs?

Netikiu A.Urbeliu, jog „visos versijos buvo patikrintos“.

Ir nors A.Urbelis spaudos konferencijoje kone siautėjo, jog „aš jus visus labai myliu, o kodėl jūs mūsų ne“, galiu pasakyti: meilę ir pagarbą reikia pelnyti – darbais, o ne monologo žanro pjesėmis Generalinėje prokuratūroje, pasakojant pasakas apie skraidančius žmones per neaišku kokios konstrukcijos (atsidarančios, neatsidarančios, atsidarančios tik vėdinimui ir pan.) langus. Juk kokia lango konstrukcija, iki šiol žiniasklaidai ir visuomenei nėra pateikta.

Ir dar apie A.Urbelio „meilę“ žurnalistams. Spaudos konferencijos salėje buvo ir tokių žurnalistų, kuriuos jis tampė po baudžiamąsias bylas. Taigi, ganėtinai įdomi yra prokurorų „meilė“ žurnalistams.

Dėl tokios „meilės“ dramatiškai krito Lietuvos demokratijos indeksas. Apie tai, perspėdama didžiuosius žurnalistų „mylėtojus“, rašiau dar šį rudenį. Verkiama, jog demokratijos indeksas krito dėl kažkokios atleistos iš darbo žurnalistės. Ne, brangieji, – demokratijos indekso kritimas yra tiesiogiai proporcingas prokurorų sukurptos byloms ketvirtosios valdžios atstovų atžvilgiu.

Beje, kliuvo nuo A. Urbelio ir „Karštam komentarui“ – kodėl šis laikraštis kritikuoja prokurorus dėl nekompetentingo jų aiškinimo, kas yra smurtinė mirtis. Ir čia pat pridūrė, jog „Karštas komentaras“ teisus – jog ne tik nužudymas yra smurtinė mirtis, bet ir nelaimingas atsitikimas. Tačiau A.Urbelis, matai, nori visuomenei jai suprantama kalba išaiškinti, todėl, reikia suprasti, ūkiškai aiškina, ne teisiškai. O ūkiškai aiškinant, pagal ne ūkio, o prokuratūros darbuotojus, smurtinė mirtis tėra viena – nužudymas.

Bene pirmą kartą mačiau tokius nepatenkintus žurnalistus – matyt, seniai nebuvo tokios „geros pjesės“. Ir šiai pjesei kolegos nepagailėjo „recenzijų“.

Vėl Juodajame kube verks – na, kodėl jie mūsų taip nemyli? Myli, ir dar kaip – juk, jeigu myli, tai kritikuoja, ar ne? (O kai prokurorai kurį nors laikraštį „myli“ – tai su baudžiamosiomis bylomis persekioja, ar ne?). Jeigu visiškai nemylėtume mūsų puikiosios prokuratūros, tai paliktume ją tvarkytis kaip tik ji nori. Bet nepaliekame. Nes mums rūpi, kad prokurorai dirbti pradėtų, ir nustotų tirti bylas pagal išankstinę tyrimo „schemą“ – jog niekas nieko nežudė, lavonai patys per langus skraido.

Neskraido tie lavonai – tik angelai turi sparnus ir gali skraidyti. Ir tai – angelai nėra tikros, o išgalvotos būtybės. Ir lėktuvėlis, iš to oro uosto, kuris turi nuorodą į šią labai tamsią bylą, sparnus turėjo. Gal tuo lėktuvėliu norėta pasakyti, jog visų siūlų reikia ieškoti pirmiausia Lietuvoje?

Prokurorų vietoje nereikėtų taip užsispirti. Ir data keista galimam nužudymui pasirinkta – Ripentropo ir Molotovo pakto metinės. Europos padalijimo metinės. Nuo šių faktų ir reikėtų pradėti tyrimą. Nes, toks įspūdis, dar po dvidešimt metų GP ieškos V.Pociūno žudikų – kaip dabar atsitiko Medininkų byloje, kai aiškėja, jog sėdi galimai visiškai nekaltas žmogus. Dirbti reikia karštais pėdsakais, o ne palikti ateities kartoms.

Tada visuomenė ir mylės prokuratūrą, kuri dirba, o ne nutraukinėja svarbius tyrimus.

https://www.alfa.lt/straipsnis/50241356/itariami-i-strazdauskaites-zudikai-atvezti-i-teisma-gali-iseiti-i-laisve

Parengė:

LABAI PIKTAS SENIS ANUPRAS IŠ KAIMO GLŪDUMOS

ŽURNALISTĖ:

Tai bėgs, slėpsis trukdys tyrimui darys naujus nusikaltimus?

Prokuroras Urbelis:

Tai PIRMA EILĖJ ikiteisminis tyrimas tęsiamas.

Kardomosios priemonės taikymas – kardomosios priemonės termino taikymas baigiamas- tai prokuratūra yra įpareigota visgi įvertinti:

ar yra neišnykę griežčiausiai kardomajai priemonei skirti numatyti įstatyme pagrindai, taip pat sąlygos.

Įvertinę bylos medžiagą, numatytų darbų planą (kur kodekse tai yra SUĖMIMO PRATĘSIMO PAGRINDAS – jeigu prokuroras ir dar kažkas, ko jis nemini, (“mes”)ne dirba, o tik planuoja?), vis tik priėmėm (kas tie jūs??) sprendimą, ėėėėėė, tos sąlygos skirti griežčiausią kardomąją priemonę egzistuoja. (Kaip supratau, pagrindinė “sąlyga”, nes prokuroras ir “mes” nespėjo ištirti bylos, nors kovo mėnesį išsireklamavo, jog visiems “šakės”, kas drįs kritikuoti tyrimą, tyrėjus ir ypač Liną Pernavą, kurį už kišimąsi į šį tyrimą pasmerkė policininkų profsąjungos pirmininkė – kurioje viskas jau seniai ištirta. Bet kadangi byloje, kurioje viskas seniai ištirta, nėra niekas iki galo ištirta- todėl skirti maksimalų suėmimą )

Todėl kreipiamės su prašymu į teismą ir prašėme teismo būtent išdėstėme savo argumentus.-vaido įraše teigia Urbelis.

Na o ką sako proceso kodeksas LR BPK?

122 straipsnis. Suėmimo skyrimo pagrindai ir sąlygos

1. Suėmimo pagrindas yra pagrįstas manymas, kad įtariamasis:

1) bėgs (slėpsis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo;

2) trukdys procesui;

3) darys šio straipsnio 4 dalyje nurodytus naujus nusikaltimus.

2. Kai pagrįstai manoma, kad įtariamasis bėgs (slėpsis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo, suėmimas gali būti paskirtas atsižvelgiant į įtariamojo šeiminę padėtį, nuolatinę gyvenamąją vietą, darbo santykius, sveikatos būklę, ankstesnį teistumą, ryšius užsienyje ir kitas aplinkybes.

3. Kai pagrįstai manoma, kad įtariamasis trukdys procesui, suėmimas gali būti paskirtas, jei yra duomenų, jog įtariamasis pats ar per kitus asmenis gali bandyti:

1) paveikti nukentėjusiuosius, liudytojus, ekspertus, kitus įtariamuosius, kaltinamuosius ar nuteistuosius;

2) sunaikinti, paslėpti ar suklastoti daiktus bei dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti teisme.

4. Kai pagrįstai manoma, kad įtariamasis darys naujus nusikaltimus, suėmimas gali būti paskirtas, jei yra duomenų, jog asmuo, įtariamas padaręs vieną ar kelis labai sunkius ar sunkius nusikaltimus arba Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje, 180 straipsnio 1 dalyje, 181 straipsnio 1 dalyje, 187 straipsnio 2 dalyje numatytus apysunkius nusikaltimus, iki nuosprendžio priėmimo gali padaryti naujų labai sunkių, sunkių ar šioje dalyje nurodytų apysunkių nusikaltimų, taip pat jei yra duomenų, kad būdamas laisvėje asmuo, įtariamas grasinimu ar pasikėsinimu padaryti nusikaltimą, gali tą nusikaltimą padaryti.

5. Be to, suėmimo pagrindas yra prašymas išduoti asmenį užsienio valstybei arba perduoti Tarptautiniam baudžiamajam teismui ar pagal Europos arešto orderį, užsienio valstybės prašymas laikinai sulaikyti ieškomą asmenį, kol bus atsiųstas prašymas dėl asmens ekstradicijos ar Europos arešto orderis, ir užsienio valstybės prašymas suimti nuteistą asmenį, kol bus priimtas sprendimas dėl užsienio valstybės teismo nuosprendžio pripažinimo ir bausmės vykdymo.

Kodėl manome kad situacija tadėl suėmimo skyrimo yra nepakitusi?-toliau samprotauja Urbelis.

“Nepakito”LR BPK 127 str., nuo 2017 12 05

1. Suėmimas negali būti taikomas ilgiau kaip šešis mėnesius.

LR BPK 122 str.

6. Skiriant suėmimą turi būti nurodytas jo skyrimo pagrindas ir motyvai.
7. Suėmimas gali būti skiriamas tik tais atvejais, kai švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis negalima pasiekti šio Kodekso 119 straipsnyje numatytų tikslų.
8. Suėmimas gali būti skiriamas tik tiriant ir nagrinėjant bylas dėl nusikaltimų, už kuriuos baudžiamasis įstatymas numato griežtesnę negu vienerių metų laisvės atėmimo bausmę. https://www.infolex.lt/ta/10708:str122

Urbelis:

-Prašėme pratęsti, prašėme pratęsti maksimaliam terminui, kurį numato įstatymas.

LR BPK 127 str.

1. Suėmimas negali būti taikomas ilgiau kaip šešis mėnesius. 

Urbelis:

-Tai yra trijų mėnesių. ( jau suimti 9 mėnesius ir nebegalima toliau laikyti, nes įstatymas nenumato, o dėl prokurorų nesugebėjimo dirbti įtariamieji negali kentėti – jie turi šeimas, darbus, senus tėvus, drauges, žmonas. Per 9 mėnesius nesugebi ištirti aiškios bylos, kur Linas Pernavas jau viską išsiaiškino ir visus nuteisė – tai eik laukan iš prokuratūros, o ne galimai mekenk prieš kameras -kaip yra tyrimo planas ir kaip yra maksimalus terminas, kuris jau sutrumpintas, tai 6 mėnesiai, palaikei tokį laiką ir viskas, turi paleisti, nes vadinasi, byla melagingai sukurpta – nesugebi jos perduoti į teismą, nes neturi įrodymų.)

Urbelis:

-Kadangi vertinama atliekamų darbų apimtis ( čia turbūt kalbama apie beveik metus atliekamas ekspertizes, kuriose nepavyksta gauti tyrimui reikšmingų rezultatų??), suplanuotus darbus (tas pačias ekspertizes, kurios dar neatliktos arba nerodo DNR todėl reikia kartoti – kol parodys??), procese dalyvaujančių asmenų skaičių (spauda rašė, jog 22 – paskaičiuokime – iš 8 įtariamųjų liko 3 – tai kas tie 19 asmenų???) jis yra pakankamai didelis (jeigu sujungė netirtą bylą iš anksčiau prie šios kaip tęstinį epizodą, tada bus tų papildomų asmenų, tačiau joks teisės vadovėlis nenumato, kad būtų tiriama pagal asmenis, kurie sulaikyti o ne pagal nusikaltimus,kurie yra atskiri ir tiriami atskirai,na šiaip jau pagal teisę turėtų taip būti, o čia kuo vadovaujamasi, nelabai pavyksta suvokti…)

Beje, jeigu Urbelis pyks ant mūsų, kodėl rašome savo įžvalgas – norėtųsi paklausti, o jis turi generalinio prokuroro leidimą komentuoti šią bylą? Kaip tai susiję su ikiteisminio tyrimo duomenų neatskleidimu? Ir kokie ten suplauoti darbai, jeigu tokį laikraštį LL jau kelis kartus teisė žurnalistų etikoje – nes nužudymas pilnai ištirtas, o gegužės mėnesį LL MELAVO, nes prokuratūra viską – oj viską buvo ištyrusi…net iškėlė bylą kurią kitą dieną nutraukė – nes LL rašė netiesą, nes tyrimas tik pradėtas neva buvo baigtas.

2017 03 13 PERNAVAS ištyrė, kad įtariamieji – ne visai pilno proto.

 

http://kauno.diena.lt/naujienos/kriminalai/nusikaltimai/l-pernavas-apie-i-strazdauskaites-nuzudyma-normalaus-proto-zmogus-taip-nedarytu-801890

2017 03 07 Linas Pernavas pareiškė, jog jam keista, kad tokie žmonės kaip įtariamieji dar iš viso gyvi arba”kad žeme vaikšto”- kas reiškia būti gyvam.

Kovo 5 d. vakarą pagrobtoji Ieva Strazdauskaitė buvo nužudyta. Linas Pernavas apie žudikus: „Mane stebina, apskritai, kaip tokie žmonės žemėje vaikšto”.

http://www.drasoskeliaspartija.lt/kovo-5-d-vakara-dingo-zmogus-jei-galite-padeti-padekite/

Linas Pernavas spontaniško grobimo ir nusikaltimo idėją taip išplatino, jog ją pasigavo net Latvijos spauda (priminsiu, jog tyrimas vykdomas dėl kelių tęstinių epizodų, teigiant, jog įtariamieji turi visiškai ne spontanišką ir gerai organizuotą gaują.)

Policijas komisārs Linas Pernavas apstiprina, ka sākotnēji vīriešiem nebija plāna Ievu nogalināt. Šāda ideja radās spontāni.

Vairāk lasi: Ekspertīzē noskaidrots, kādā veidā tika nogalināta Ieva Strazdauskaite; ideja bijusi spontāna | theBEST.lv http://thebest.lv/b/ekspertize-noskaidrots-kada-veida-tika-nogalinata-ieva-strazdauskaite-ideja-bijusi-spontana/

http://thebest.lv/b/ekspertize-noskaidrots-kada-veida-tika-nogalinata-ieva-strazdauskaite-ideja-bijusi-spontana/

Ir dar dėl baisaus baisaus laikraščio LL “melo” apie tyrimą, kuris šiandien nėra ne tik baigtas,bet turbūt nė tinkamai nepradėtas, nes prokuroras kalba tik apie planavimą, o ne apie patį tyrimo atlikimą.

“Pasak jo, prokuratūra neturėjo jokios informacijos, kad nužudyta mergina būtų gabenusi kokių nors nelegalių medžiagų.”

„Buvo kategoriškai paneigta ta prielaida, kad ji buvo kurjerė, gabeno pinigus ar narkotikus. ”

http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/nusikaltimai-ir-nelaimes/policija-laisvas-laikrastis-melavo-apie-i-strazdauskaite-812814

R.Kiškis taip pat atskleidė, kad mergina automobilyje vežė tam tikrus daiktus, tačiau kokie tai daiktai, nesukonkretino, o paklaustas, ar tie daiktai galėjo vilioti nusikaltėlius, atsakė, kad visi daiktai juos vilioja.

Skaitykite daugiau: https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/03/09/news/policija-ieva-strazdauskaite-veze-tam-tikrus-daiktus-automobilis-buvo-apgadintas-606519/?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy

https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/03/09/news/policija-ieva-strazdauskaite-veze-tam-tikrus-daiktus-automobilis-buvo-apgadintas-606519/

Urbelis:

-Pagal galiojantį įstatymą, jeigu pavyktų byloje pradėti baigiamuosius darbus… (priminsime, jog kovo mėnesį byla jau buvo ištirta, o jos rezultatai paskelbti visai visuomenei viešo paskelbimo būdu – gausiuose komentaruose visuomenė jau nuteisė penkis kartus iki gyvos galvos ir net mirties bausme įtariamuosius, o vėliau paaiškėjo, jog įrodymai – tai jėga išgauti prisipažinimai, dėl kurių išgaudinėjimo ta pati prokuratūra, kuri šiais smurtu išgautais prisipažinimais grindžia visą tyrimą, jokio tyrimo nepradėjo, dar ir advokatą liepė patraukti nuo pagrindinio įtariamojo.)

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=5490:i-strazdauskaites-zudiko-prisipazinimas-isgautas-kankinimu-prokuratura-prigasdino-jo-advokata-v-bliuju-kad-nekalbetu-su-laisvu-laikrasciu&catid=31&Itemid=101

Urbelis:

-…tai yra…ruošti bylą…perdavimui teismui (taip neužtikrintai kalba – o yra tekę gyvai matyti, kaip užtikrintai jis moka kalbėti, pvz. kai  2013 02 04 nutraukė/ sustabdė POCIŪNO bylą ir įrodė, jog Pociūnas lipo statybiniais pastoliais dėl to pats nukrito, ir niekas nekaltas.)

http://komentaras.lt/prokuroro-arturo-urbelio-sou-arba-nuo-v-pociuno-bylos-nutraukimo-iki-meiles-zurnalistams-vienas-zingsnis/

Urbelis:

-tai….įstatymas numato…jog jeigu asmuo yra suimtas, tokia byla į teismą turi būti perduota…prieš 10 dienų iki suėmimo termino suėmimo. (KĄ TAI REIŠKIA??)

Urbelis:

-Tai faktiškai trečdalis mėnesio iš tyrėjų ir prokuroro įstatymas paima į teismo pusę (nors kalba lietuviškai – vėl nesuprantu, ką nori pasakyti).

Urbelis:

-Taigi,motyvavome ir tuo prašydami pratęsimą ilgiausiam terminui (nors suėmimo pagrindai trys – bėgs slėpsis trukdys tyrimui, o ne “teisėjau,gelbėkite -nespėju per metus ištirti plačiai išreklamuotą bylą…o terminas 6menesiai,ilgiau įstatymas nebenumato)

 

 

 

 

Vilniaus aps. VPK VOS VRP wrote:

Apvirtusiame autobuse buvo vežami 35 vaikai, dabar turimais duomenimis rimtesnių sužalojimų jie nepatyrė. Išlaisvintas nuo prispaudimo vairuotojas ir su vaikais važiavusi mokytoja nuvežti į ligoninę. Apvirtęs autobusas, kartu su kitu, kuris, laimei, eismo įvykio išvengė, iš Kėdainių vyko į Vilnių, vaikus vežė į teatro spektaklį. Vaikai iš apvirtusio autobuso įlaipinti į antrąjį, kur juos apžiūrinėja medikai. Iškilus būtinumui, vaikai gali būti vežami į ligoninę – įvykio vietoje dirba 4 GMP brigados, 5 policijos ekipažai, yra atvykęs Ukmergės r. PK viršininkas.

On 2017-12-07 10:32, Vilniaus aps. VPK VOS VRP wrote:

papildoma informacija: autobusas nuvažiavo nuo kelio, apvirto, dužo langų stiklai. Į įvykio vietą vyksta 4 GMO brigados. Pirminiais duomenimis vaikai bent kiek didenių sužalojimų išvengė, visi savarankiškai išlipo iš autobuso, vaikšto ar stoviniuoja greta jo, nerimą keliančių  nusiskundimų policijos pareigūnams neišsakė. Galutinį žodį dėl jų būklės tars medikai, apie tai pranešime atskirai.

On 2017-12-07 10:21, Vilniaus aps. VPK VOS VRP wrote:

10.01 val. Vilniaus apskr. VPK užregistruotas pranešimas, kad Ukmergės r., Deltuvos sen., Jakutiškių k., kelyje Deltuva – Bukonys nuo kelio nuvažiavo autobusas, vežęs daug vaikų. Pranešėjos teigimu yra nukentėjusių, prispaustų. Policijos ekipažams atvykus į įvykio vietą paaiškėjo, kad autobuso vairuotojas prispaustas, vaikai nenukentėjo.

Patikslinimas: Ukmergės ligoninėje atlikus autobusu važiavusių vaikų sveikatos būklės patikrinimą nustatyta, kad iš viso 4 vaikai yra nukentėję: 2 gydomi reanimacijos skyriuje (vienas jų gydymui bus vežamas į Vilnių), dar 1 vaikas paguldytas į traumatologijos skyrių, 1 – į chirurgijos skyrių.

Šiemet VSD vadovas D. Jauniškis patvirtino, kad Z. Vaišvila ir A. Nakas ir nebuvo grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui, paaiškino jų abiejų įrašymo į 2015 m. Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą priežastį – Rusijos žiniasklaida cituoja R. Paulauską ir Z. Vaišvilą. Dėl A. Nako įrašymo VSD nenurodė jokių priežasčių. Tačiau Generalinė prokuratūra atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą dėl tokia veikla užsiimančių pareigūnų.
2016 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime“ Z. Vaišvilos, A. Nako ir kitų, 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime“ įrašytų, asmenų neliko.

D. Jauniškis, išsigandęs Z. Vaišvilos ir A. Nako kreipimosi į teismą dėl šio šmeižto privataus kaltinimo tvarka, 2017-09-29 VSD raštu raštu patvirtino, kad į 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“ Z. Vaišvila ir A. Nakas įrašyti, nors ir nebuvo grėsmės nacionaliniam saugumui, kad tai padaryta dėl to, kad signatarus R. Paulauską ir Z. Vaišvilą per 2 metus ir 3 mėnesius Rusijos žiniasklaida citavo 15000 kartų, t.y. apie 7500 kartų kiekvieną. VSD nurodė, kad per tą patį laikotarpį Seimo pirmininkę L. Graužinienę citavo net 18000 kartų, Vilniaus miesto merą R. Šimašių – 9000 kartų. Tačiau L. Graužinienė ir R. Šimašius į Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimus neįrašyti.

Kodėl į Grėsmių Lietuvos nacionaliniam saugumui neįrašomi lietuvių kalbą naikinantys Gediminas Kirkilas ir jo ilgamečiai kolegos Seime, dabartinis Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, ilgametis užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius?
Kodėl „Talka Tautai ir Kalbai“, kurios vadovas ir dabartinis Seimo Švietimo ir Mokslo komiteto pirmininkas akademikas E. G. Jovaiša surinktus Lietuvos piliečių parašus pristatė buvusiam Seimui, neveikia dabartiniame Seime? Kodėl „Talka Tautai ir Kalbai“ ir E. G. Jovaiša neįrašyti į Grėsmių Lietuvos saugumui vertinimus, jei jų veikla nesutampa su G. Kirkilo, S. Skvernelio ir L. Linkevičiaus veikla?

Kodėl Zigmas Vaišvila, 1989 m. sausio 15 d. su kitais sąjūdiečiais Kazimieru Motieka ir Romualdu Ozolu išrinkti XI-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos deputatais, drauge su a.a. poetu ir sąjūdiečiu Justinu Marcinkevičiumi ir Jūrate Kupliauskiene privertė Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumą 1989 m. sausio 25 d. įsaku XI-2745 įgyvendinti Sąjūdžio ir Tautos siekį įteisinti valstybinį lietuvių kalbos statusą net okupacijos sąlygomis?

Atsakymą 2016 m. kovo 30 d. spaudos konferencijoje pateikė pats Lietuvos VSD vadovas D. Jauniškis: „Mes manome, kad tam tikri pasisakymai kelia grėsmę,.. parodo, kad Lietuvoje yra ir kitaip mąstančių, ..“. Dariau Jauniški, kas tie „Mes“? Išvardink juos, tuos menkystas! Ar esi bailys!? Toks bailys vadovavo specialiųjų operacijų būriui „Aitvaras“, o dabar vadovauja Lietuvos valstybės saugumui!
Štai kodėl į Grėsmių Lietuvos nacionaliniam saugumui vertinimus gali būti įrašyti tik tie, kurie, pasak tų kūrinių, skelbiamų rimtais veidais valstybės vardu, rašinėtojų, nėra grėsmės nacionaliniam saugumui, ir kodėl tokie Grėsmių sąrašai bei panašūs dokumentai labai reikalingi Lietuvą kontroliuojančioms jėgoms. Priežastys – tik politinės, valdžios baimė, kad jai iš po kojų slysta užgrobta valdžia.

Tai patvirtino ir Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Redas Savickas, 2017-10-26 nutarimu atsisakęs pradėti ikiteisminį tyrimą dėl VSD ir AOTD prie KAM vadovų piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir mūsų apšmeižimo (štai kodėl Seimas šiemet per 3 minutes panaikino privatų kaltinimą!). Prokuroras R. Savickas teigia, kad Z. Vaišvila ir A. Nakas, kaip grėsmės Lietuvos Respublikos saugumui, tariamai įvardinti nebuvo, o mes piktintis apšmeižimu negalime, nes Z. Vaišvilos citavimas Rusijos žiniasklaidoje yra tiesa.
Generalinės prokuratūros mes prašėme įvertinti ne mūsų citavimus Rusijos žiniasklaidoje (A. Nako citavimo saugumiečiai net nenurodė, tik šis „begėdis“ kūrė Birželio 3-iosios grupę), bet mūsų įtraukimo į 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“ pagrįstumą. Prokuroras R. Savickas to nepadarė.
Išvada – valdžios, atstovaujančios Tautą, mes jau nebeturime. Vienintelis kelias, galintis bent kiek sustabdyti valstybės eroziją – naudotis LR Konstitucijos teikiamomis galiomis ir naudoti tuos įrankius, apie kuriuos valdžia tyli.

Kazimieras Juraitis (youtube)