Mildutė – prosovietinė propagandistė:tačiau saugumas tik stebi

Posted: August 18, 2015 in Uncategorized

rolandas_paulauskas_vel2

Nuotr. Internete klaidžioja schema apie tai, jog Milda paruošta diskredituoti svarbias temas. P.s. Svastiką ištrynėme, na, dėl viso pikto. 

Visiškai neapsimoka pranešti apie Mildą saugumui. Puikiai jie ją žino. Patys ją ir išsiauklėjo, užsiaugino.

Neapsimoka ir Rolando Paulausko pranešinėti: saugumas tik stebi, kaip Nepriklausomybės akto signataras šneka SSRS Komunistų partijos lozungais, ir skėsčioja rankomis.

Kažkas pavapa apie “kriminalines partijas” ir “nekonvencines grėsmes”, bet viskas tuo ir užsibaigia.

Kuo yra ypatinga Milda ir kodėl ji nėra tokia šventa ir nekalta?

Ne dėl sekso ekspertės darbo ji nėra nekalta. Esmė ta, jog garsiosios antikonstitucinių grupuočių kratos kažką 100 procentų turėjo rasti sekspertės aparatūroje.

Na, kokius ryšius su kuo ji palaiko. Kaip ir būtų sužinoję, kur ir su kuo Alaunis bendrauja, jeigu būtų aišku norėję.

Alaunio net nelietė. Mildą palietė, bet rezultatų visuomenė neišgirdo: su kuo palaikomi ryšiai, kas tie stebuklingi guru, kurie moko sekspertę kalbėti SSRS komunistų partijos lozungais.

Vakar sekspertė visiškai pablūdo: nutarė, jog pasiklausius Rolando Paulausko radijo laidos ”Naktigonė”, jai tapo aišku, jog sovietai trėmė lietuvius vien dėl to, kad jie buvo naciai. Jinai tą žino, nes jos senelis partizanas.

Kai paklausiau, ar tas jos senelis partizanas nebuvo prisirašęs NKVD – nes kitaip kaip jis liko gyvas ir kaip čia ji atsiradusi – juk kitus partizanus tiesiog naikindavo – garsioji sekspertė, o neseniai pasidariusi ir dujų, debesų ir visų pasaulio karų specialistė “dėjo į kojas”.

Pavyzdžiui, buvusio Seimo nario Gintaro Songailos patarėjas pats prisipažino, jog jo tėvas buvo partizanų vadas, tačiau sovietinės saugumo struktūros paliko jį gyvą, nes esą atrado, jog jis už banditavimą mirties bausme baudė savo būrio narius. Ir suprask tu man dabar: NKVD priklausė jo tėvas ar ne? Neprikelsime ir nepaklausime.

Tai ko čia bijoti? Partizanų ainiai gerai gyveno prie sovieto: štai jaunylis Tapinas šildėsi tėvo sistemos tarno spinduliuose, o neseniai prisiminė, jog jo senelis buvo partizanas. Suprask: viską ką jis kalbės, besąlygiškai reikės priimti, suvokti, permanyti ir pritaikyti. Buvę aktyvūs sovietijos rėmėjai – dabar tariami patriotai. O kiti – tariami prosovietai.

Visi iš tų pačių kamienų ir šaknų kilę.

Grįžkime prie Mildos. Kiberberkuto draugės. Lietuvos liaudies sąjungos kandidatės Europos parlamento rinkimuose. Aktyvios prosovietės ir Donbaso liaudies respublikos rėmėjos.

Gal ir pati ten kada susikaus. Juk taip reikia palaikyti viską, ko nepalaiko mūsų valdžia: juk turi būti balsas tyruose, tyruose šaukiančiojo garsas.

Sukūrę beviltišką karą, arba lįsdami į beviltiškus projektus, JIE apsidraudė su tokiais rėksniais: tai dar nuo sovietmečio CŽV vieno iš flangų remiamais provokatoriais.

Jeigu Rolandas Paulauskas sąjūdžio susirinkimuose aiškindavo tada, jog mums reikia NATO ir taikiai negalima išeiti iš SSRS, tai dabar jis tarsi amnezijon kritęs žmogus, aiškina viską priešingai.

Nors jis tada tiesiog rėkė, kaip Lietuvai reikia NATO, ką dabar jis sako? Kokia bloga valdžia, nesilaiko karinio neutralumo.

Jeigu tas pats Žilvinas Razminas su “chebra” sprogdino sovietines statulas, ir siaubino sovietinį saugumą savo išsišokimais, ir buvo už Lietuvą NATO sudėtyje, dabar jis pagrindinis mitingų prieš NATO rėksnys. Aktyvus prosovietas: pasižiūrėkite į jo kuriamą propagandinį puslapį, ten tuos atsiras kūjis ir pjautuvas.

Jeigu Vytautas Šustauskas iš lėto pradėjo organizuoti darbo žmonių mitingą – sveikintina – tai artėjant jam, V.Šustauskas jau ieško “Internacionalo” įrašo.

Nelabai įtikėtina, jog senieji tarpukario komunistai prisikėlė, ir kas dieną įkvėpinėja Mildą, Razminą ar Šustauską panašioms akcijoms ir atrakcijoms. Viskas yra žymiai paprasčiau.

Tai yra vadinamoji “kontroliuojama opozicija”. Visi išlindę seni zombiai priklauso Lietuvos persitvarkymo sąjūdžiui, ir visi turi savo paslapčių. O jaunesni yra tų zombių kontroliuojami: kad ir Milda.

O kadangi turi paslapčių, tai juos galima “paspausti”.

Beje, tie patys, kurie sprogdino sovietines skulptūras, dabar patys aktyviausi tų Žaliojo tilto skulptūrų palaikytojai: nes dabar jų smegenys taip persivertė, jog jie palaiko viską, ko nepalaikė tada, kai kovojo už laisvą Lietuvą.

Lietuvos saugumas visada viską tik stebi.

Perleidęs kažkokiems policijos tarnautojams atlikti savo veiklą. Na neatliko. Labai silpnai sukurpta byla apie ginkluotas antikonstitucines grupuotes. Na kokia Milda antikonstitucinė ginkluota grupuotė? Na ir prajuokinote.

Mildą saugumas turėtų išsikvietinėti “profilaktiniams pokalbiams”.

Išsiklausinėti tai, ką aš iš jos klausinėjausi: su kuo ji bendrauja, kas jos kontaktai, ką mano apie emigrantus (o ji mano labai blogai: jog reikia užsidaryti ir jų neįsileisti).

Ką iš tiesų veikia ta Kūlgrinda ir Naktigonė, kokie jų tikslai? Jokie? Tai kodėl jie visi prosovietai, ką rezga, gal Tarybų Socialistinę Lietuvą atkurti bando?

Patardyti, įrašyti, tada žmogus gal prisimins, už ką senelis kovojo.

Na nebent Milda ko nors nesako: gal jos senelis buvo raudonasis partizanas.

Iš esmės ir Zigmo Vaišvilos aiškinimas, jog jie, signatarai, gali kalbėti ką tik nori, yra didžiulė klaida.

Signatarai neturi teisės susidvejinti ir prieštarauti savo pačių sprendimams: atkurti laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.

Dabar gi veikdami kaip prosovietai, ir kurstydami tokias Mildas facebooko platybėse kalbėti visiškas nesąmones, apie tai, jog seneliukai ir vaikai buvo išvežti ir numesti prie Laptevų, Arktyje ir bet kur, nes bendradarbiavo su naciais – jie privalo būti bent jau stebimi saugumo.

Nes tada nelabai suvokiama VSD paskirtis. Prie G.Grinos VSD miegojo.

Tai gal tegul tą šūkį Paulausko įsiskaito “Pabudome ir kelkimės”.

Kviečiu VSD pabusti, kol kokia Milda nenuvažiavo į Maskvą mums Stalino saulės parvežti.

Juk kartu su rėkimu “rusai puola”, rėkdami, jog nepuola, ir labai gerai buvo gyventi prie sovieto (NKVD vaikams ir anūkams turbūt), jie sukuria tokį bendrą foną, kuriame turi jau pradėti veikti specialiosios tarnybos.

Kaip ir ištyrinėti, kas pirmąją šalies ledi kursto ir provokuoja kas dieną kalbėti absoliučias nesąmones, kurias, sujungus su Mildos kliedesiais, Lietuvoje sukuria kažkokią beprotišką beprotiško, nekovencinio, nematomo karo atmosferą.

O Lino Linkevičiaus kasdieniniai pranešimai apie karą Ukrainoje tai iš viso verti įvairių struktūrų dėmesio: ką veikia Vyriausybės galva, kai jo vienas iš ministrų užsiima ne savo kompetencijos reikalais?

Jeigu L.Linkevičius nenustos komentuoti Ukrainos karo, tai žmonės tikrai pradės galvoti, jog ten kaunasi mūsų kariuomenė. Nes atsivertus L.Linkevičiaus kaip ministro veiklos nuostatus, jis ten gali kištis tik šituo vienu vieninteliu atveju: jeigu misijoje kaunasi mūsų kariai.

Esmė tokia, jog Lietuvoje nebeveikiant slaptosioms tarnyboms, o veikiant jų parodijoms arba imitacijoms, prosovietams veikla yra atvira.

O kai sovietai, pasak Viliaus Bražėno, apmokyti Amerikos universitetuose, vėl viską paims, tada jau bus per vėlu.

Vis atrodo, aj kas čia tokio, Mildutė parėkauja, bet kad Mildutė ir Ramūniukas rėkauja griežtai pagal instrukcijas: sovietai geri, visi lietuviai, kuriuose represavo, buvo blogi- suprask, Milda bando pasakyt, mano senelio nerepresavo, nes jis buvo geras, išdavė partizanus sovietams. Aš, Milda, esu labai gera, nes nuo pimpalų perėjau prieš užsienio politikos, ir joje tiek pat susigaudau, kiek ir apie pimpalus. Kurti durniaus įvaizdį – yra viena iš aukštesnės žvalgybos savybių, tos, karinės.

Niekas negali Mildos apkaltinti aukštu intelektu, nes ji dažnai kalba kaip visiška durnelė, tačiau kad jos intelektas aukštas, tai yra faktas. Ji sugeba susieti labai sudėtingus faktus į visumą, analizuoti paskirus, prognozuoti. Tie, kas saugume dirbdami laiko Mildą durne, neverta dėmesio, tie nemoka dirbti savo darbo.

Nors karšta vasara, po paskutinio Mildos  įrašo apie tai, jog visi lietuviai, kuriuos nurepresavo sovietai, buvo naciai, reikėtų suklusti. Nes tokią pačią propaganda varė niekada saugumo nepagauta Magdalena Bajerytė, kuri kalbėdavo kaip Alaunis. Ir kad tremties nebuvo, ir kad nemokamai į Sibirą visi važiavo, ir taip toliau, ir panašiai, o Artūras Paulauskas tik skėsčiojo rankomis.

Milda daro tą pačią klaidą, kaip ir ultrapatriotai: jie teisina visus nacizmo nusikaltimus, ypač žydų žudymą (Milda teisina sovietų nusikaltimus, ypač politikų, ir saugumo tarnautojų šeimų išžudymą).

Negalima pateisinti jokio žudymo, ir jokio nacizmo. Sovietų šlykščios represijos buvo ne kas kita kaip kita nacizmo forma, nes jie naikino ištisas šeimas, profesijas, 26 buvusius ir esamus ministrus suėmė ir represavo. Su visomis šeimomis. Moterimis, vaikais. Tai neatitinka Mildos kliedesio apie tai, kad

Lietuvius represavo todėl, kad jie užsidėjo nacių uniformas.

Lietuviškoji žvalgyba neturėjo jokių uniformų, todėl dėtis kažkokią kitokią jie net negalėjo.

Šitas visas rėkimas irgi skirtas nuslėpti galimus Smetonos nusikaltimus: kodėl jis leido veikti Lietuvoje SSRS žvalgybai? Kuri susiregistravo visus mūsų politikus, ir paskui juos represavo. (Spec. planas “Gedemin” nukreiptas prieš Lietuvos žvalgybą, buvo pradėtas vykdyti Lietuvos teritorijoje nuo 1933 – tiksliai nuo Hitlerio “politikos” pradžios. Daugiau žr. A.Anušausko knygose).

Kuo kaltas prezidentas Stulginskis, kad jam teko Rešiotų lageris? Juk jis ūkininkavo kaime, ir nesikišo į politiką labai daug metų. Milda tačiau mano, jog ir Stulginskis kaime užsimovė nacio kepurę, dėl to jį represavo.

Sovietinė propaganda, kurios nestabdo Lietuvos saugumas, veda į štai ką:

*Nerealių priešpriešų kūrimą.

*Provokavimą didelės grupės žmonių -Mildutė turi apie 5000 skaitytojų, kurie aktyviai atsakinėja į jos provokacijas.

*Nepagrįstą prosovietinių elementų gausos įspūdžio gaminimą iš niekur –jeigu tik žmogus pritars kažkuriam iš teiginių – nes tikrai buvo asmenų, kurie kolaboravo su naciais. Ir jie buvo nuteisti teisingai. Ypač tie, kurie buvo sušaudyti dėl žydų tautybės asmenų žudymo.

Pačiai Mildai už antivalstybinę veiklą nieko nebus, nes akivaizdu, ji dirba pagal instrukcijas: provokuoja žmones, vaidina, jog yra prosovietė, tačiau paklausus, ką mano apie kenčiančius Afrikoje žmones,atrėžia kaip geras dešiniojo sektoriaus atstovas – mums čia jų nereikia. Sovietai šiaip jau juodaodžius kvietėsi studijuoti ir gyventi, nes laikė juos žmonėmis.

Netolygus mąstymas, nelogiška kairiųjų vaidyba sukėlusi jau abejonių vienam iš kairiųjų, gyvenančių Lietuvoje.

Nes kairioji ideologija turi kryptį, jog ji palaiko emigrantus, vienišas mamas, netgi gėjus ir lesbietes.

Jeigu paimsi Mildutės ideologinį būrelį, tai jie yra grynakraujai tautininkai.

Tačiau vaidina kairiuosius.

Nesistebėčiau, jeigu jų namuose kabo didžiojo vado Smetonos portretai: juk jo dėka visa Lietuva buvo paversta tautininkais, ir po to buvo represuoti, kaip antisovietiniai elementai. Mildutė nėra teisi, jog naciai ištvirkino mūsiškius: iš tiesų Smetona valdė Lietuvą žavėdamasis Hitleriu.

Ir tai ne paslaptis. Buvo skleidžiama šlykšti propaganda prieš kitataučius, buvo verčiami žmonės lietuvintis pavardes: kas vėliau, užėjus sovietams, jiems labai pakenkė.

Smetona buvo geras ir nuostabus kažkurių užsienio tarnybų vergas, neužkardytas laiku, įstūmė Lietuvą į tą situaciją, kurią turime ir dabar: veikia neaiškių struktūrų žmonės, dirba neaišku kam, prisidenginėja signataro mantija, ir renta, kuri neva atleidžia nuo atsakomybės.

Mildute: visų pirma, nueik į archyvą ir pasinaršyk – ko tavo senelis bėgo į mišką partizanauti – ar tik nebuvo susitepęs kolaboravimu su naciais? O tada pasinaršyk, kaip jis išlindo iš miško: ar nepradėjo bendradarbiauti su sovietiniu NKVD? Ir kai išsispręsi savo giminės – išdavikų giminės – problemas, tada grįžk į eterį, ir pabandyk rašyti ką nors logiškai.

https://visuomenedotcom.wordpress.com/2014/08/08/milda-bartasiunaite-yra-geriausias-kontroliuojamosios-opozicijos-pavyzdys/

Advertisements
Comments
 1. douktris says:

  vse v derme, a ja vsia v belom. o naudoji kurginiano chuivinbino sssr2.0 kliedesiu fotosopus. saugumas cia tyli y nosinaite, paskaites rasinely. atemei duona saugumui.

  • sulikiene says:

   wtf? Mildutei su galva negerai. Lietuvisu trėmė 1941 m. prieš ateinant naciams, tačiau pagal jos geležinę logiką, tai įvyko dėl to,jog mes bendrininkavome (ateityje) su naciais. Ji arba durna, arba tyčia durna. Diskredituoti kad kairiąją mintį, kad jie ten atseit visi durni, net nesusigaudo, kas po ko atėjo į Lietuvą. Tai jeigu žiauriai nurepresuotųjų giminaičiai užsidėjo tuos nacių šalmus, tai turbūt dėl savigynos, durnelė mildutė apie tai nesusimąsto. Be to, jos senelis buvo nacis. Kovojo prieš sovietų režimą. Tiesa, neaišku ar jis nebuvo tik raudonasis partizanas.

   • douktris says:

    prasikrapstyk akis, o kas dabar vyksta, jei ne bendradarbiavimas su naciais? gi viskas siandien 1:1 kaip pries ww2, tik Lietuva jau ne smetonine “nepriklausoma”, atidavusi Klaipedos krasta treciajam reichui, o visa, ketvirtojo reicho sudetyje, daro karinius nusikaltimus Donbase, Afganistane, Irake ir tt. dabar tu diskredituoji kairiaja minti, nes dabar vatnikai ja atstovauja, gindamiesi nuo fasistu. ir visa lt profasistine valdzia gaus nesti kaulus, kaip Smetona is Lietuvos, kai Putino Rusija pajudes y vakarus, nes lauks ju tribunolas uz karinius (pries Rusija) ir kriminalinius (pries Lietuva), politinius (valstybes isdavyste) nusikaltimus

   • sulikiene says:

    Tai ne mes darome, o konkretūs asmenys, kadaise prisidirbę iki ausų kituose dalykuose.

   • douktris says:

    ir dar vienas pastebejimas. traukiantis rusams, “patriotai” (vokieciu agentura) sugebejo saudyti jiems y nugaras (nespejo Stalinas isvalyti pasieny nuo fasistines agenturos, kuri veike visam sssr – 3R pasienyje), o fasistams uzimant Klaipeda, lt armija neissove nei vieno suvio.

   • sulikiene says:

    Nežinau. Tačiau Milda mano, jog 1941 metais sovietai lietuvius tremė dėl kolaboravimo, kuris įvyko vėliau, su naciais.

   • douktris says:

    ir laikinoji “viriausybe” pasaudziusi rusams y nugaras, vel kapituliavo pries fasistinius okupantus be suvio. tai kaip cia suprasti “nefasistinius” dvigubus megztu bereciu standartus?

   • sulikiene says:

    Nieko nežinau. Žinau tik kad Milda yra durna kaip bato aulas. Nes ji mano, jog 1941 tremtys įvyko dėl to, kad Laikinoji Vyriausybė už savaitės šaudė. Tu gaudaisi laike ir erdvėje, ar ir tau su smegenėlėmis negerai?
    Birželio sukilimas vyko birželio 22, o tremtis birželio 14 d. Ne tremtis ten, o žudynės,. Žmones išvežė ant ledo. Ten žuvo dalis mano šeimos. Atsiknisk.

   • douktris says:

    taigi, vezami buvo vokieciu agentura ir akli ir kurti (megztosios beretes), kurie tada nemate, kas dedasi pasaulyje, ir dabar nemato, kas dedasi Donbase, Afganistane, Irake, Libijoje, ty., pasirinke melo puse, uz ka buvo (ir bus) nubausti. uz neteisingas paziuras baudziama. uz teisingas taip pat 😉

   • sulikiene says:

    Kokie vokiečių agentai tau Stulginskis Prezidentas? Ar kariai savanoriai, seniai pensijoje? Domėkis istorija truputėlį daugiau.

   • douktris says:

    skirtumas tik tas, kad baudziamas uz neteisingas paziuras, nesupranta uz ka, o baudziamas uz teisingas, supranta

   • douktris says:

    ar as ka sakau, buvo dar ir durnu ir aklu ir kurciu ir nekaltu, yskustu (kuriuos yskunde tokie chuivinbynai, kaip, pvz., kantas). veze tikriausiai taip pat pagal kategoriju sarasus (paprasciausiai aktyviai pasireiskusius nebutinai smetoniniam rezime, nes y dusia neylysi, nera kada, kai karas ant nosies) turek omeny dar sssr generolu isdavyste, kurie sabotavo Stalino direktyvas. nebuvo viskas taip paprasta, atskirti pelus nuo grudu. ir vistiek rusai neapsisaugojo nuo vokieciu organizuoto agenturinio sukilimo, prasidejus karui. todel ir reikia saugoti ir ginti savo valstybes suvereniteta, o ne atstovauti 3, dabar jau 4 reicha. megztosios beretes vis nepagauna kampo, kada reikia pradeti saugoti savo valstybes suvereniteta ir teritoriny vientisuma, savo tautos vertybes (kieno vertybes dabar transliuojamos is zombiadezes ir saugomos 5 liberastines kolonos?). jie pradeda jy ginti tada, kada Rusija eina valyti nuo fasistinio (dabar liberastinio) brudo savo pasieny.
    taigi, galima sakyti, Rusija moko runkelius, kaip mylet Tevyne teisingai. uzkrites netiketai ant megztos beretes suverenitetas kontuzyjo lietuvy ir jis negali atsipaipalioti jau 25 metus, jo suverenitetu dabar naudojasi svedu bankai, briuselis per zydras vertybes ir vasingtonas, ginti savo kolonijiny pasauly nuo Putino

   • sulikiene says:

    Nežinau, ką tu čia varai, bet esmė tokia, kad Milda nusišnekėjo, ir tiek. Neskiria kas po ko ėjo.

   • sulikiene says:

    kantas varė nesirinkdamas retorikos, tačiau jį nuteisė baloje prigėręs pedofilas, jeigu ką. Niekas nesugebėjo jo sudoroti, tačiau tas iš ano pasaulio parašė skundą, tas skundas buvo 3 dienos po pedofilo mirties užregistruotas ir tiriamas kaip grasinimas nužudyti: nors anas jau kapinėse gulėjo. Ten įdomi istorija.

   • douktris says:

    varau apie kurginiano megzta berete ir jo sssr 2.0. jei busi kurginiano suprojektuotuose sarasuose, o greiciausiai taip ir bus, nes tavo senelis sudalyvavo sssr 1.0 sarasuose, tave kantas nemirktelejes, tsakant, nesirinkdamas retorikos, ysodins y vagona, neziurint tavo kairiuju minciu, kartu su “fasistu” Rolandu Paulausku. tikekimes, Putinas apsaugos Rusija nuo trockistu.

   • sulikiene says:

    Nesijaudink, jau sėdėjau jo vagone, ir buvau nukentėjusioji blogerio kanto byloje, bet kai pamačiau, kad jis saugumo išduotas projektas, atsisakiau kaltinimų, ir palikau teismo salę. Įvariau šoką prokurorams. Atsisakiau ir 20 000 litų ieškinio. Pasakiau, jog prieš saugumo apgautus ir pamestus žmones nekovoju.

 2. douktris says:

  as su zvake nestovejau tada, bet matant, kas dabar vyksta, tai man aisku, kad smetoninis rezimas kolaboravo su 3r. ir Stalinas, Smetonai atidavus strateginy uosta Hitleriui, tiesiog buvo priverstas “priimti” likusia Lietuvos daly y sssr sudety. tas pats buvo ir su Suomija ir su Latvija, Estija. Stalinas stume busima ww2 fronta y vakarus, atsakydamas y 3r ekspansija. jei Lietuva butu pasipriesinusi Klaipedoje, kaip priesinosi Lenkija, tai ir jos statusas po karo butu buves, kaip Lenkijos (ne sssr sudetyje). o dabar kam dalinti nepriklausomybes, nenorintiems ja ginti? kur dabar, nukrites is dangaus 90-tais Lietuvos suverenitetas?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s