Belavonėje byloje prokurorė J. Tamašauskienė pateiks …nerasto lavono…ekspertizę?

Posted: August 20, 2018 in Uncategorized

sandra-grafinina-west-macaulay-su-vyru-nigelu-580f671193a04
Kuo toliau, tuo įdomiau darosi su “Pupytės” dingimu, o jeigu tikėtume prokuratūra – ir nužudymu.
Vėl baigėsi antrasis Nigelio West – Macauley suėmimo terminas, ir teismas turi nuspręsti – paleisti jį su švelnesne kardomąja priemone, ar laikyti viename baisiausių Lietuvos kalėjimų – Šiaulių tardymo izoliatoriuje.
Prokuratūra pateikė fantastišką paaiškinimą – jog pagaliau gauta “specialisto išvada”, su kuria ir teisėjas turės teisę susipažinti.
Šiaip jau labai tendencinga tokiose belavonėse bylose “didžioji spauda” parašė “ekspertizę”…kabutėse.
Juk visi žino, jog “Pupytė” tiesiog dingo, niekas jos lavono nematė.
Taigi, o kokiu būdu prokurorė sugebėjo to nerasto lavono …ekspertizę užsakyti? Ir dar gauti “specialisto išvadą”?
Įtarimų tekste parašyta, jog Nigelis Westas užmušė žmoną kumščiais. Jo gynėjas Erikas Pavlovičius ironiškai ir pakomentavo, jog greičiausiai tie, kurie surašė tokį tekstą, taip užmušinėtų savo žmonas, jeigu jiems būtų reikalas.
Nes nėra lavono – nėra ekspertizės išvados – ir nėra kaip sužinoti, kokiu būdu dingęs žmogus buvo užmuštas. Nes nėra ką ištirti. Apart kažkieno fantazijas ir sapaliones.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s